14. nedjelja kroz godinu

ČOVJEK JE POZVAN NA BLAGOST I KROTKOST

Trpimir Benković


Tko je Bog? Današnja Služba riječi objava je Krista, objava otajstva Božjega. “Mudri i umni ” svih vremena, političkih poredaka i društvenih ustrojstava misle da im Bog nije potreban, ne treba im, jer sve znaju. Vrijednosti života mjere s onim što jedu, piju i posjeduju, a najveća mudrost je kako brzo i što lakše steći novac. Bog nije potreban, čak i smeta. Sjećamo se da smo do nedavno i u školama učili da je religija, vjera opijum za narod. Zato je objava današnjih liturgijskih čitanja još važnija i potrebnija.

Četiri stoljeća prije Kristova rođenja starozavjetni prorok najavljuje dolazak pravičnog kralja. Nije to veliki vojskovođa, sujetni vladar, samoživi prijetvorni čoban predsjednik, nego je to čovjek uzor poniznosti i darivanja, pravi pastir. Jaše na magarcu, što je znak siromaštva, poniznosti i vjernosti starodrevnim predajama. Razočarao je ljude svoga vremena, koji su očekivali grubog, bahatog i silnog vojskovođu koji će ih povesti u krvavi rat, koji su mogli i dobiti, ali bi neki od sljedećih sigurno izgubili.

Pavao govori o životu vjernika po duhu. Život po Duhu znači otvorenost Bogu, njegovu djelovanju, što je izvor mira i konačno vječnog života. Moramo biti svjesni svoga tijela, ali ne mu sve podrediti. Po Duhu treba živjeti da istinski i vječno živimo, jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je.

Evanđelje donosi objavu Krista o svome Ocu, o svojem biću i poslanju. Prvi dio govori o “mudrim i umnim” (farizeji, pismoznanci, intelektualci), koji ne prihvaćaju objavu. Božji spasiteljski naum tako je zbog oholosti i bahatosti “skriven od mudrih i umnih”, ali je darovan, zbog poniznosti, skromnosti i jednostavnosti, “malenima”. Drugi dio otkriva otajstvo Kristove osobe. “Sve je meni predao Otac moj.” Crkva zato naučava jednobitnost Sina i Oca. Po Kristu i mi spoznajemo Oca. Treći dio poziv je potlačenima i siromašnima, kojima se nameće težak teret Zakona, kojima se grijeh umnaža i to od mudrih, koji se uzdaju u sebe i smatraju se pravovjernima. Preteški teret zabrana i zapovijedi Krist mijenja s “jarmom ljubavi”, sinovskim odnosom prema Bogu. Takav odnos samo je naoko lakši, jer pravi sinovski odnos mnogo je zahtjevniji od suhoparnih pravila i Zakona. Objavljujući tko je Bog, Isus objavljuje i tko je čovjek. Stvoren na sliku Božju, pozvan na ljubav i dobrotu, na blagost i krotkost. Možda “umni” to ne razumiju, ali neka nam bude cilj da nas uvrste u “malene”. Tako postajemo djeca Božja, vjernici koji su znak prepoznatljiv. Nemojte kukati, praviti se umornijima nego što jeste, pretvarati se da previše radite. Ionako vam susjeda ne vjeruje. Ponizno prihvatimo sve poteškoće i probleme, s veseljem ponesimo naš križ i budimo sigurni da će nam se naš Spasitelj pridružiti. Kada Krist pomaže nositi križ on više nije kazna i teret, nego put prema spasenju i razumijevanju. Zato ga s veseljem nosimo, jer je to put u vječnost koji sada i razumijemo.