VERITAS - br. 5/2001.

>[SADRŽAJ]<

IZLOG

ČASOPISI

BOGOSLOVSKA SMOTRA - 3-4/2000. (U prigodi 90 godina postojanja, 70 godina izlaženja i 75. obljetnice smrti njezina pokretača, urednika, pisca i dobrotvora, prof. dr. Josipa Pazmana.) Iz sadržaja: Dr. Josip Pazman i "Bogoslovska smotra"; Glavni naglasci u teološkoj pokoncilskoj misli; Pokoncilski pastoralno-teološki pomaci; Katehetska pokoncilska kretanja; Kršćanin i kultura u Hrvatskoj; Mogućnosti ekumenizma i religijskog dijaloga u Hrvatskoj te u Bosni i Hercegovini; Socijalna (ne)osjetljivost hrvatske Crkve; Svrsishodno korištenje medija u naviještanju; Perspektive hrvatske teološke misli... Narudžbe kod: KBF Sveučiliška u Zagrebu, Vlaška 38, 10000 Zagreb.

BILTEN FRANJEVAČKE TEOLOGIJE - Sarajevo - 2/2000. Iz sadržaja: Kronologija događaja - društvo, Crkva, franjevci; Iz života studentska zajednice; Članci i refleksije: Friedrich Nietzsche; Isus i Sirofeničanka; Mistika i eros...; Povodi i obljetnice: Johann Sebastian Bach; Honore de Balzac, Lav Nikolajevič Tolstoj, Fra Nikola Lašvanin...;Ljudi i događaji: Osam godina s Lovrom Sučićem; Životopis i bibliografija radova Ivana Augustina Kristića...; Literarni zapisi: Capin; Oltar na jezeru; Bosnian beauty; Božji dužnik...; Prikazi i ocjene... Narudžbe: Franjevačka teologija, Aleja Bosne Srebrene 111, 71000 Sarajevo, BiH.

KATEHEZA - Časopis za vjeronauk u školi i katehezu - 1/2001. Iz sadržaja: Kulturna, odgojna i evangelizacijska dimenzija vjeronauka u školi; Profesionalna osposobljenost vjeroučitelja; Pedagoško-didaktička osposobljenost vjeroučitelja; Tehničko-organizacijska osposobljenost vjeroučitelja; Integralna kultura vjeroučitelja - preduvjet stvaralačkog rada; Vjeronaučni udžbenik kao didaktičko sredstvo vjeronaučne nastave; Utjecaj karakteristika osobnosti vjeroučitelja (-ica)... Narudžbe prima: KSC, Vlaška 36, 10000 Zagreb.

SLUŽBA BOŽJA - Liturgijsko-pastoralna revija - 1/2001. Iz sadržaja: Don Ante Milićević - dušobrižnik, pisac, i dobrotvor; Kratke homilije od Cvjetnice do Presvetog Trojstva - godina A; Muka po Luki (tekst i note); Oče naš na nebesima - Izjave Svetih otaca o Molitvi Gospodnjoj; Nova "Opća uredba Rimskog misala"... Narudžbe: KBF Sveučilišta u Splitu (izdavač), Franjevački put 1, 21300 Makarska.

MARULIĆ - Hrvatska književna revija - 2/2001. Iz sadržaja: Uz rub; Štovanje sv. Nikole; Svjetski kalendar i kršćanska era; Hrvatski katolički laici u XX. stoljeću; Luka Brajnović (1919-2001); Uskrs i pravoslavlje; Govor u slavu sv. Tome Akvinskoga; Lorenzo Valla i Toma Akvinski; Politika Zapada prema Hrvatskoj u člancima i knjigama dr. Milana Šufflaya; Imotska krajina i mitsko vrijeme; Pjesme Zvjezdane Solomonović; Bog je došao u utorak; Prva hrvatska etnografkinja; Osporavanje hrvatske nacionalne povjesnice; Uz odlazak Igora Mandića iz "Vjesnika"; Lice Krista; 240. obljetnica rođenja Aleksandra Alagovića... Narudžbe prima; HDK sv. Jeronima, Trg kralja Tomislava 21, 10000 Zagreb.

 Čudotvorna medaljica - Zadnja stranicaČudotvorna medaljica - naslovnica

Blaženikov duhovni lik 

KNJIGE

"U pravi trenutak", 31400 Đakovo, pp 51

Wilhelm Hünermann: BUKTEĆI OGANJ - Sv. Pijo X. - Ovaj veoma poznati životopis Pija X. izašao je davno u ciklostilnoj tehnici. Čitateljstvo ga je veoma rado prihvatilo, a kao tiskano izdanje čitateljima će biti još draži. Cijena 50 kn.

Dr. Anton Trstenjak: UMIREŠ, DA ŽIVIŠ - Ovo je posljednja knjiga poznatoga svećenika i jednoga od najvećih psihologa na slavenskim područjima. Knjiga govori o smislu smrti i o njezinu nastupu, te čitateljima pomaže da lakše žive i da radosnim životom idu u susret smrti, odnosno vječnom životu. Cijena 50 kn.

Anton Schmid: SUSRET S TEREZIJOM IZ LISIEUXA - Izvanredan prikaz značajki duhovnosti svete Male Terezije, omiljene svetice našega doba. Cijena 20 kn.

Herbert Madinger: SRCE ĆE POBIJEDITI - Knjiga malo podsjeća na "Misli vodilje za život". Puna je prekrasnih pobudnih misli koje se mogu i kao lozinke plakatirati. Cijena 20 kn.

F. M. Nutt - B. L. Shlemon: MOLITVA ZA OZDRAVLJENJE - Ponovljeno izdanje pobudne knjige za bolesnike i za sve koji pomažu bolesnicima. Cijena 20 kn.

Alfons M. Weigl: OČE, TEBI JE SVE MOGUĆE - Posebni molitvenik s molitvama u velikoj nevolji, za sve ljude koji puno trpe i koji se nalaze u teškim životnim prilikama. Cijena 20 kn.

Thomas Merton: MUDROST PUSTINJE - Izreke pustinjskih otaca iz 4. stoljeća (ponovljeno izdanje). Cijena 10 kn.

Ž. Brzić: NEZASTARJELA MUDROST - Misli za svaki dan u godini nahranit će nepropadljivom hranom i Vaš duh. Cijena 8 kn.

FATIMSKA PORUKA - Lucija govori - Uz skoru 80. obljetnicu Gospina ukazanja u Fatimi dobro je prisjetiti se njezinih prevažnih poruka. Cijena: 8 kn.

Kurt Krenn: RIJEČI NA PUTU - Misli jednoga pastira Crkve - Austrijski biskup iz svoga velikog iskustva piše o poteškoćama i o perspektivama Crkve u Austriji i inače u Europi. Knjiga je dobro došla svima koji se zanimaju za rast crkvenoga života. Cijena 25 kn.

Dr. sc. Marica Čunčić: VJEROM DO ZDRAVLJA - Knjiga je utemeljena na obilju slične literature i na autoričinu osobnom iskustvu. Sama autorica održava seminare, duhovne vježbe i vodi mnoge pojedince u njihovu duhovnom životu. Cijena 12 kn.

--------------------

Nacionalni centar "Vojske Bezgrešne", Franjevačka 6, 42220 Novi Marof

Fra Zdavko Tuba: ČUDOTVORNA MEDALJICA - DAR BEZGREŠNE - Na jednom mjestu sažeto su prikazana ukazanja vezana uz Gospin dar Čudotvorne medaljice, zatim Gospine poruke, čudesa vezana uz Čudotvornu medaljicu i samo značenje medaljice. Knjiga je dobro došla svima koji žele upoznati sv. Maksimilijana Kolbea, mučenika, i poket koji je utemeljio: "Vojsku Bezgrešne". Donosi datume, osobe i činjenice vezane uz Čudotvornu medaljicu, popis korisne literature, te molitvenu devetnicu Blaženoj Djevici Mariji od Čudotvorne medaljice.

O. Celestin Tomić: DUHOVNI LIK BL. ALOJZIJA STEPINCA, MUČENIKA - Izvor duhovnosti; Uzori svetosti; Sredstva duhovnosti; Proročki duh Alojzija Stepinca, samo su neki od naslova pojedinih poglavlja u vrijednoj knjizi o Blaženikovu "unutarnjem životu s Bogom", kako piše kardinal Kuharić u svom uvodu u knjigu. Brojni citati iz govorâ bl. Alojzija Stepinca jasno ga predstavljaju kao uzorni lik zaljubljenika u Boga, kao poklonika euharistijskog Spasitelja i kao čovjeka pouzdane molitve.

-----------------------

Tomislav I. Međugorac: PRIKRIVANA ISTINA - Svećenik koji je sudjelovao u prvoj organizaciji kroz razgovor govori koja je bila uloga bosanskih franjevaca u organiziranju dušobrižništva i socijalne skrbi za hrvatske sezonske radnike u Njemačkoj, iznoseći mnoge do sada u javnosti prešućivane činjenice. Narudžbe prima: Svjetlo Riječi, Splitska 39, 71000 Sarajevo, BiH. 

>[SADRŽAJ]<