VERITAS - br. 7-8/2001.

>[SADRŽAJ]<

TAJNE VJERE


IZABERIMO KAO MARIJA MAGDALENA!

NAJBOLJI DIO


Kad jednom u kraljevstvu nebeskom sve kreposti prestanu, jer više nisu potrebne onima koji su u raju, ostaje ljubav. Ljubav nikad ne prestaje. Ona je vječna jer nam je darovana od Vječnoga. Iako se naša nesavršena ljubav ne može uspoređivati s Božjom savršenom ljubavlju, Bog cijeni i naše pokušaje, naš trud da Mu ugodimo. Ljubiti prije svega znači vršiti Božju volju, činiti ono što je drago Bogu. Na to nas potiče sam Duh Božji koji boravi u nama i koji "nadomjesti ondje gdje mi propustimo". Ljubav je ključ koji otvara kraljevstvo Božje. Što više ljubimo Boga, to se više trudimo ugoditi Mu. Rasti u ljubavi prema Bogu, to je ono što nas posvećuje. Ono zbog čega su sveci bili sveci nije njihova "bezgrešnost", nego ljubav prema Bogu i želja da uvijek rastu u toj ljubavi.

Preko evanđelja nam Isus otkriva koliko je za nas važno i potrebno ljubiti ga. Tako skrušenoj grešnici kaže da su joj oprošteni grijesi, jer je pokazala mnogo ljubavi. Na Veliki petak uspjeli su odoljeti strahu i stajati pod križem oni koji su Isusa ljubili. Uskrslog Krista je prva od učenika vidjela ona koja ga je ljubila. Petra na Tiberijadskom jezeru Isus tri puta pita: "Petre, ljubiš li me?" Ljubav je preduvjet za neko poslanje od Boga.

   

Marija do nogu Isusovih - sluša ga i pitaMarija Magdalena i Marta (čije spomendane slavimo 22. i 29. srpnja) služile su Gospodinu iz ljubavi. Marta je posvjedočila svoju vjeru u Isusa kao Sina Božjega onda kad je Isus uskrisio Lazara od mrtvih. Luka opisuje "zgodu" s Martom i Marijom u kojoj Isus kaže: "Marta brineš se i uznemiruješ zbog mnogo toga, a samo je jedno potrebno". Naravno da Gospodin ne kritizira Martinu gostoljubivost i marljivost, već ju želi pročistiti od ljudskog načina razmišljanja. Toliko puta svi mi, poput Marte, brinemo za sporedne stvari i uznemirujemo se kad ne treba, umjesto da slušamo što nam bog sada želi reći. Mnoge žene "ne stignu" moliti ili otići na neku duhovnu obnovu, osobito pred Božić ili Uskrs, jer moraju čistiti stan ili peći kolače. I tako stan biva očišćen i kolači ispečeni i pojedeni, a one su propustile sresti Isusa i doživjeti njegovu ljubav. Tako i premnogi kršćani propuštaju najbolji dio.

   

Međutim, Marija iz Magdale je znala izabrati najbolji dio - slušati Božju riječ i činiti ono što je ugodno Bogu. Ona je na večeri u Betaniji pomazala Isusu noge nekoliko dana prije blagdana Pashe, nekoliko dana prije Njegove muke i smrti. To je bio njezin čin ljubavi. Stajala je pod križem na Veliki petak jer tamo su bili s Isusom oni koji su ga ljubili. Na uskrsno jutro ona je prva vidjela Gospodina i javila to učenicima.

Magdalena je kao i svaki obraćenik otkrila nakon susreta s Isusom jedan novi život, otkrila je u sebi jedan novi svijet. Taj novi život više nije htjela izgubiti. Taj novi život je prijateljstvo s Bogom koje je najdragocjenija "stvar" koju možemo imati u svom životu. To je zaista biser zbog kojeg se isplati "prodati sve što imamo i kupiti ga" (Mt 13, 46). Ništa od onih stvari koje smo nazivali velikima prije obraćenja nije ravno tome. Nikakvo materijalno bogatstvo, nikakva zabava i užitak ni približno ne ostavljaju u duši takvu radost i ispunjenost kao susret s Isusom. Isus znade sretno riješiti sve naše probleme i brige. Zato je za nas kao i za Mariju Magdalenu najbolji dio sjediniti svoje srce s Isusovim srcem, da bismo mogli Boga ljubiti svim svojim srcem, svom svojom dušom, svim svojim umom. Za nas je najbolji dio neprekidna molitva, koja je razgovor s Bogom, kao razgovor srca sa srcem. Kad radimo zadržimo želju da Boga slavimo ustima i ta neprekinuta želja je molitva. Tako možemo biti u neprekidnoj molitvi. Sveci još od davnina kažu da je idealno - moliti i raditi! Ali oni nisu zato što su radili prestali moliti.

   

U neprekidnu molitvu spadaju i djela ljubavi. Tako primanjem sakramenata, adoracijom pred Presvetim itd. ljubimo Boga, a kad ispružimo ruku potrebitima ljubimo bližnjeg. Tako su zapravo jedno i drugo ista ljubav jer je Gospodin rekao: "Što učiniste jednom od moje najmanje braće - meni ste učinili". Prije nekoliko godina Majka Terezija je u stvari ponovila tu rečenicu kad je rekla: "učinite svaki dan nešto lijepo za Boga". Ono što nas usrećuje jest upravo darivanje. Kad dajemo milostinju, utješimo nekog, posjetimo bolesnog, učinili smo nešto lijepo ne samo za bližnje nego i za Boga. I kad bi živjeli na Zemlji još samo nekoliko godina i svakoga dana učinili nešto lijepo za Boga, tisuće djela ljubavi učinili bismo već za nekoliko godina. Sv. Augustin je rekao kako se čineći djela ljubavi čistimo od grijeha.

Tako kad jednom dođe čas da stanemo pred Zaručnika - "da ne stojimo pred Njim praznih ruku".

HENRIETA ZAJEC


>[SADRŽAJ]<