"GLASNIK" - travanja 1962.

VERITAS - travanj 2002.

>[SADRŽAJ]<

ČETRDESET GODINA GLASNIKA-VERITASA

Ovako je, ali bez boje izgledao prvi broj "Glasnika sv. Antuna Padovanskoga". Danas, nakon punih 40 godina konstantnoga pisanja i objavljivanja, "Veritas" želi i nastoji nastaviti širiti evanđeosku istinu, radost i nadu.


Naslovnica Veritasa br. 4/2002 - 40 godina zajedno


TEME BROJA:

ČETRDESET GODINA ZAJEDNO

SV. ANTUN I SAKRAMENT ISPOVIJEDI

UZ 30. DAN SMRTI KARDINALA KUHARIĆA

DA KRIST NIJE USKRSNUO?

ROSENKREUZERI

RAZGOVOR S BOŽOM SKOKOM

POST OD SMS-a

EVANĐEOSKO SIROMAŠTVO

>[SADRŽAJ]<