VERITAS - br. 4/2002.

>[SADRŽAJ]<

Ljudevit Anton Maračić

HEROJ I MUČENIK PLACIDO CORTESE
creski franjevac konventualac

Ova veoma zanimljiva knjiga, dramatičnog sadržaja, jednostavno, na temelju pouzdanih izvora, čitatelju nudi zaokruženu informaciju o životu i djelu, a posebno o mučeništvu i smrti creskoga fratra za kojega je nedavno pokrenut postupak za proglašenje blaženim.

Originalne ilustracije u knjizi djelo su akademskog slikara Mate Solisa iz Cresa.

Cijena: 20 kn.


Knjiga o fra Placidu Corteseu, heroju i mučeniku


Narudžbe:

Uprava "Veritasa"
Sveti Duh 33
10000 Zagreb

telefon:
(01) 37-77-125

telefaks:
(01) 37-77-252

e-mail:
veritas@veritas.hr

>[SADRŽAJ]<