VERITAS - br. 9/2003.

>[SADRŽAJ]<

IZLOG


ČASOPISI

RIJEČKI TEOLOŠKI ČASOPIS - Br. 1/2003. Iz sadržaja: Biblijsko-teološki temelj dijaloga (I. Šporčić); Mogućnost dijaloga s obzirom na hijerarhijski ustroj Crkve (I. Stošić); Dijalog u službi istine (I. Tićac); O dijalogu s polazišta teorije jezične komunikacije (L. Banaš); Preduvjeti odvijanju pravilne komunikacije (I. Štengl); Dijalog između svećenika i vjernika laika (A. Tamarut); Uloga i značenje dijaloga u liturgiji (I. Milovčić); Dijalog - put u novu evangelizaciju (M. Nikić); Dijalog među vjernicima i laicima (A. Jeličić); Vjernici laici u međusobnom dijalogu (I. Nekić); Uloga i značenje dijaloga u nastavi vjeronauka u srednjim školama (K. Saganić); Međupredmetna korelacija u osnovnoj školi (D. Jogan Linić); Rasprave i članci; Prikazi i recenzije… Narudžbe kod: Riječki teološki časopis, Tizianova 15, 51000 Rijeka; tel./faks (051) 515-561; 515-019; e-mail: rtc@rijeka.kbf.hr.

CRKVA U SVIJETU - Br. 2/2003. Iz sadržaja: Odgoj vjere u situaciji etičkog relativizma i predagoškog pesimizma (M. Šimunović); Euharistijska kateheza - bit i pretpostavke (J. Garmaz); Fenomenologija i moralna prosudba homoseksualnosti (L. Tomašević); Odnosi katolika i pravoslavaca u Ukrajini (N. Eterović); Rim i Moskva - još jednom (T. Bremer); Sjećanje na kanonika Josipa Batošića (Z. Mužinić); Kršćanstvo i New Age (A. Mateljan); Dijalog između teologije i literature (A. Šarić); O istini i laž(nost)i (Đ. Bašić)… Narudžbe prima: Crkva u svijetu, Zrinsko-Frankopanska 19, 21001 Split, p. p. 329; tel. (021) 386-166; faks (021) 386-138; e-mail: cus@st.t-com.hr.

KATEHEZA - Br. 2/2003. Iz sadržaja: Identitet katoličkog vjeroučitelja - Temelj kompetencije i osnova suradnje (A. Mateljan); Učimo ljubiti Boga i ljude - Koncepcija vjeronaučnog udžbenika, priručnika i radne bilježnice za prvi razred osnovne škole (J. Jakšić), Rasprava o globalizaciji - Odgojno gledište (A. Chang); Mladi i religija (V. Orlando); Mladi: teška identifikacija - Prilog razmišljanju o religioznom odgoju mladih (Z. Trenti); Religiozno učenje danas: posebnosti i itinerarij - Poticaji za razmišljanje i sučeljavanje (Z. Trenti); Pisana riječ i navještaj vjere mladima na početku trećeg tisućljeća (D. Gašparović); Recenzije i prikazi (R. Paloš)… Narudžbe kod: Kateheza, Vlaška 36, 10000 Zagreb; tel. (01) 48-14-661; faks (01) 48-14-662; e-mail: ksc@zg.t-com.hr.

BOGOSLOVSKA SMOTRA - Br. 2-3/2003. Iz sadržaja: Pluralizam u Crkvi - Radovi XLIII. Teološko-pastoralnog tjedna 21.-23. siječnja 2003.; Poslanje Crkve u pluralizmu - "preobražavajuće prihvaćanje" (I. Raguž); Ekleziološki temelji pluralizma u Crkvi (A. Domazet); Mogućnosti i izazovi etičkoga i moralnog pluralizma u Crkvi (J. Grbac); Liturgijska raznolikost u prošlosti i liturgijski pluralizam u sadašnjosti (M. Steiner); Crkva u Hrvatskoj i unutarnji pluralizam: stvarnost ili želja? (N. A. Ančić); Perspektive pluralističkog djelovanja Crkve u hrvatskom društvu (Š. Marasović); Teološki pluralizam i ekumenizam nakon Dominus Iesus (T. Vukšić); Pluralizam i univerzalnost patnje (I. Šarčević); Crkva i pluralizam - pluralizam u Crkvi. Nekoliko psiholoških i pedagoških pripomena (I. Štengl); Karizmatski seminari u svjetlu pluralizma u Crkvi (M. Špehar); Govori, izvješća, recenzije… Narudžbe: Kršćanska sadašnjost, Marulićev trg 14, 10001 Zagreb, p. p. 434; tel. (01) 48-11-116; faks (01) 48-11-118; e-mail: ks-prodaja@ks.hr.

MARULIĆ - Br. 4/2003. Iz sadržaja: Novo doba - stara roba II. (Ž. Bezić); Zakletva (I. Brajdić); Uljez (T. Horvat); Inkunabule (tiskane knjige) u rukama zadarskih glagoljaša (P. Runje); Metafizičnost svjetla u hrvatskoj književnosti (I. Pandžić); Križarska organizacija u Bošnjacima (V. Juzbašić); Britanski izvoz totalitarne ideologije fašizma u Hrvatsku između dva svjetska rata (Ž. Vegh); Mišljenja i reagiranja; Mozaik; Knjige; Vijesti. Narudžbe kod: Marulić, Trg kralja Tomislava 21, 10000 Zagreb; tel. (01) 49-22-300; e-mail: hkd.marulic@zg.t-com.hr.

KNJIGE

VERBUM,
21000 Split, Trumbićeva obala 12;
tel. (021) 340-260; faks (021) 340-270;
e-mail: verbum@verbum.hr

Marijan Oblak: KARIZME - CRKVENI POKRETI - LAICI. U suvremenom vjerničkom životu sve veću ulogu igraju duhovni darovi, iz puka nastale neformalne ili formalne skupine vjernika i svjetovni vjernici. Te stvarnosti pokretači su promjena u Crkvi, ali počesto uzrokuju i nesporazume ili napetosti, osobito kad je u pitanju njihov odnos prema crkvenoj hijerarhiji. Zadarski nadbiskup u miru u ovoj knjizi daje iscrpan i aktualan prikaz tih crkvenih stvarnosti, donoseći mnoštvo konkretnih podataka i važnih informacija o njima. Cijena: 85 kn.

Marija Propetog Isusa Petković: SVE ZA ISUSA - Autobiografija i duhovni zapisi. Naša nova Blaženica ostavila je iza sebe bogatu pisanu ostavštinu u kojoj se krije veliko duhovno bogatstvo i uzvišeni duhovni lik utemeljiteljice sestara Kćeri milosrđa. Autobiografija bl. Marije čitatelju u obliku misli i razmišljanja otkriva njezinu dušu ispunjenu Božjim milosrđem. U knjizi su čitateljima dostupni i duhovni zapisi u kojima je sažeto veliko bogatstvo njenoga unutarnjeg iskustva Boga. Cijena: 95 kn.

Kongregacija za nauk vjere: PROMIŠLJANJA u svezi sa zakonskim prijedlozima o priznavanju zajednica istoga spola. Kongregacijin dokument osvrt je na zakonske prijedloge koji su već na putu ostvarenja ili o kojima se u nekim zemljama već dosta raspravlja. Dokument promiče i štiti bitna obilježja i dostojanstvo braka kao temelja obitelji, ali i poziva političare katolike na dosljedno i savjesno ponašanje kada se nađu pred nacrtima zakona vezanih uz problem homoseksualnih zajednica. Cijena: 15 kn.

   

>[ narudžbe "Veritasovih" knjiga ]<

>[SADRŽAJ]<