VERITAS - br. 10/2004

>[SADRŽAJ]<

CRKVENI KALENDAR

VELIKA CRKVENA NAUČITELJICA

Sv. Terezija Avilska

Jedna od najvećih mističarki Katoličke Crkve, sv. Terezija iz Avile, koja je 1970. godine proglašena crkvenom naučiteljicom, poistovjećivala se s Kristom patnikom. To joj je pružalo mir, unutarnju radost i snagu.


HENRIETA ZAJEC

Upravo mir, snaga i unutarnja radost bili su potrebni sv. Tereziji Avilskoj da izdrži sve probleme i patnje te da učini ono što je za nju bila Božja volja. A to je ponajprije bila reforma i obnova karmelskog Reda, tj. utemeljenje samostana u kojima su sestre karmelićanke živjele u potpunoj klauzuri. Ta je reforma počela 1562., a nekoliko godina kasnije počela je i obnova muških samostana.Ekstaza sv. Terezije (Bernini)

   

Terezija Avilska, čiji se spomendan u Crkvi slavi 15. listopada, Krista je doživljavala ne samo kao spasitelja, nego i kao najboljeg prijatelja. Dapače, prijatelj Isus bio joj je najveća radost. Terezija je tražila prijatelja Isusa u onim situacijama u kojima je bio najosamljeniji i najtužniji. Kao na primjer u Maslinskom vrtu. Tamo ga je obuzeo strah, molio je oca da otkloni od njega kalež muke, znojio se krvavim znojem. Terezija je znala da biti Kristov prijatelj znači sudjelovati i u njegovoj patnji. Razmatrajući Isusov smrtni strah i borbu, te muku, Terezija je nadvladala svoje tjeskobe i smogla snage da izdrži svoje križeve.

Vidjela je da i njena patnja nije besmislena. I za nju je vrijedila rečenica: "Gledajući svoje rane postajemo bolesni (psihički), gledajući Kristove patnje i rane - ozdraviti ćemo i ojačati." Znala je često osobito svojim sestrama davati i ovakve savjete: "Budite blizu Gospodina... pokraj tako dobrog prijatelja trebate uvijek prebivati. Naviknite se da Isusa imate uvijek uza se." Tako je svoje sestre, ali i prijatelje i poznate, htjela uputiti na prijateljski odnos prema Bogu i "osposobiti" ih za prijateljski razgovor s Bogom.

   

Iako je imala mnoštvo viđenja i ekstaza, Terezija nije bila pošteđena razdoblja suhoće - razdoblja kad se na molitvu teško koncentriramo i kad u njoj ne osjećamo veliku radost. Za razdoblja suhoće Terezija kaže kako je za vrijeme molitve mislila samo na to kad će molitvi doći kraj i kako bi umjesto molitve radije preuzela sav mogući napor. Ali unatoč tome htjela je ustrajati u molitvi, jer je znala da je Gospodin u njoj nazočan.

Cijeloga života je osobitu važnost pridavala moliti koja se naziva meditacija. U današnje vrijeme je riječ meditacija vrlo često pogrešno shvaćena. Mnogi, nažalost, tu riječ potpuno krivo upotrebljavaju. A osobito oni koji vježbaju razne istočnjačke prakse. To što oni nazivaju meditacijom nema nikakve veze s kršćanskom meditacijom. Za sv. Tereziju Avilsku meditirati znači razmišljati, razmatrati otajstva iz Isusova života. I pokušati se onda udubiti u otajstva. Jer razmatrajući otajstva Isusova života, napose muku i uskrsnuće, uranjamo u Kristov misterij i susrećemo na poseban način Boga čija je samoobjava upravo Krist. Zato sveta Terezija kaže kako je kod meditacije važan upravo taj susret s Bogom. "Meditacija ili unutarnja molitva se ne sastoji u tome da mnogo razmišljamo, nego da mnogo ljubimo." Tako meditacija - kaže ona - može biti veoma jednostavna. Važno je samo znati i razmišljati tko je Taj s kim razgovaramo u molitvi i kome predajemo sve prošnje i slabosti.

   

Sveta Terezija iz Avile svjedoči kako je važno vrijeme nakon primanja sv. pričesti. Osobito je važno što mislimo nakon primanja sv. pričesti. To je ovako objasnila u svojoj knjizi "Put k savršenosti", gdje je pisala o sebi u trećem licu. "Kada bi se pričešćivala, pokušavala bi kroz to ojačati svoju vjeru na taj način da je vjerovala da doista svojim očima vidi kako u njezino prebivalište ulazi Gospodin, i oslobađala se svih stvari, jer je uistinu vjerovala da Gospodin ulazi u njezino skromno prebivalište. I ona bi ulazila s Njime." I onda bi ostala u razgovoru s Njim. Ono što je također smatrala veoma važnim jest poniznost. Rekla je da poniznost znači "živjeti u istini". I jer je Bog punina istine, živjeti u poniznosti, kaže sv. Terezija znači živjeti u istini, tj. u Bogu jer je On istina.

>[SADRŽAJ]<