VERITAS - br. 11/2004

>[SADRŽAJ]<

ANTUNOVA STRANICA

IZ PROPOVIJEDI SV. ANTUNA PADOVANSKOGA

Došašće - obraćenje


Tjelesni čovjek, koji poznaje samo zemlju, srebrom rječitosti i zlatom znanja sebi gradi kumire lakomosti i taštine, a to su djela tame. Naime, lakomost, lišena svjetla siromaštva, poput krtice kopa zemlju i voli zemaljske stvari. A taština, slična šišmišu, dok se raduje "ljudskome danu", ne vidi božanski dan; jer njena krila, tj. djela kojima bi mogla letjeti na nebo, zategnuta su za stopala, odnosno privezana su za putene strasti; i doista, žudi da bude viđena i hvaljena od ljudi.

Jao, koliki propovjednici i velikodostojnici našeg vremena rječitošću i znanjem, kojima ih je Bog obdario, grade sebi kumire i štuju ih. Nastoje se obogatiti, biti cijenjeni, da ih zovu: rabbi, učitelju, te da ih pozdravljaju na trgovima (usp. Mt 23, 7).

Ali u onaj dan, tj. u prosvjetljenju milosti, za koji je rečeno "dan se približi", čovjek odlaže kumire koji ne vide svjetlost i koji predstavljaju djela tame. Tada će se ispuniti ono: "Zaodjenimo se oružjem svjetlosti" (Rim 13, 12).

O tome Izaija kaže: "Probudi se! Probudi se! Odjeni se snagom, Sione! Odjeni se najsjajnijim haljinama, Jeruzaleme, grade sveti" (Iz 52, 1). Sion i Jeruzalem simboliziraju dušu koja griješeći postaje ropkinja đavla, dok se činom pokore oslobađa i uzdiže u visine. Uzdigni se, stoga, kajanjem, uzdigni se ispovijeđu, odjeni se snagom konačne postojanosti, odjeni odjeću svoje slave, tj. dvostruke ljubavi, i tako ćeš biti grad Duha Svetoga.

"Kao po danu pristojno hodimo" (Rim 13, 13). Izaija kaže: "A tebe obasjava Jahve, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k istoku tvoga sjaja" (Iz 60, 23). Narodi su osjećaji u tijelu; kraljevi su strasti duha. Oni će koračati u svjetlu čestita držanja, a ovi u sjaju čistoće, kad čovječja duša bude obasjana slavom od Boga.

"Ne u pijankama i pijančevanjima" (Rim 13, 13). Izaija kaže: "Oni posrću od vina, teturaju od žestoka pića: svećenici i proroci od žestoka pića posrću; omami ih vino; teturaju od žestoka pića, posrću u viđenjima, ljuljaju se sudeći. Svi su stolovi puni gnusnih bljuvotina, nigdje čista mjesta nema" (Iz 28, 7-8).

"Ne u priležništvima i razvratnostima" (Rim 13, 13). Izaija veli: "Ona će biti jazbina čagljima, ležaj nojevima" itd.

"Ne u svađi i ljubomoru" (Rim 13, 13). Izaija: "Svatko jede meso svoga susjeda" (Iz 9, 19), tj. pobjesnjet će na svoga bližnjega, svađom i ljubomorom. "Manaše Efrajima, Efrajim Manašea": laici će se boriti protiv klerika, a klerici protiv laika; "obojica zajedno protiv Jude" (isto), tj. protiv vjernika.

"Nego, zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom" (Rim 13, 14). A Izaija veli: "Jer me odjenu haljinom spasenja" (Iz 61, 10), tj. Isusom Kristom. "Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste" (Gal 3, 27).

Predraga braćo i sestre, molimo ga odano da promijeni mjesec, da izmijeni cijelu našu dušu u krv kajanja kojim, odbacivši djela tame, zaslužujemo ići po danu, da se zaodjenemo Njime koji je blagoslovljen u vijeke vjekova. Amen.

>[SADRŽAJ]<