VERITAS - br. 11/2004

>[SADRŽAJ]<

IZAZOVI


Euharistija

Euharistija

Sišao je s križa plamen,
ljube se ruža i drača,
procvao je nade znamen,
srcima Isus korača.

Grimizno se jutro budi,
jarkom bojom crkvu grije,
nad oltarom plamen rudi,
u kaležu milost vrije.

Ljubavlju nas Isus štiti,
dobrotom nas od zla brani,
blagošću nam srca kiti,
nebeskim nas jelom hrani.

Iz mirisa vina, iz okusa kruha,
izlijeva se svjetlost i ljepota Duha;
pa nam srca čisti, pa nam vjeru budi,
Bog koji se daje, Bog koji se nudi.

Kraj oltara Gospa bdije,
pa nas rajskim sjajem rosi,
blagoslovom duše grije,
brižno srce djeci nosi.

Božja slava crkvu kupa,
kroz nju teče kao rijeka,
prelijeva se preko klupa,
dah života, rumen meka.

Jakov Džolić

>[SADRŽAJ]<