VERITAS - br. 11/2004

>[SADRŽAJ]<

IZLOG


ČASOPISI

KATEHEZA - Br. 2/2004. Tekstovi predavanja održanih u Carini kod Palerma (Italija) na XI. europskom forumu o školskom vjeronauku u javnoj školi, o temi: Kršćanske vjeroispovijesti i monoteističke religije za novo europsko građanstvo. Iz sadržaja: Doprinos religiozne kulture odgoju za novo europsko građanstvo (F. A. de Miranda y Torres); Izazovi za vjeronauk u Europi - s evangeličkog stajališta (R. Biewald); Poučavanje katoličke religije u Europi: činjenice, problemi i odgovori (C. Ch. Canta); Vjeronauk kao nastavni predmet u zemljama s pravoslavnom većinom u Istočnoj Europi (C. Cucos); Religiozni odgoj u školi (J. R. Frack); Mediteranski monoteizam i zadaća javne škole (P. Stefani)... Narudžbe: Kateheza, Vlaška 36, 10000 Zagreb; tel. (01) 48-14-661; faks (01) 48-14-662; e-mail: ksc@zg.t-com.hr.

SLUŽBA BOŽJA - Br. 3/2004. Iz sadržaja: Očenaš – Molitva Gospodnja (M. Vugdelija); Deset rasprava u Četvrtom teološkom govoru Grgura Nazijanskoga (M. Mandac); Evanđelistar kao znak (M. Babić); O nekim kolebanjima u liturgijskom prevođenju (P. Bašić); Kako slaviti liturgiju (A. Domazet); Vrijeme je da se zastane. Prva godina svećeništva (I. Šarčević); Homiletska građa; Prikazi, osvrti, ocjene... Narudžbe kod: Služba Božja, Trg Gaje Bulata 3, 21000 Split; tel./faks (021) 343-561; 340-192, e-mail: sluzbabozja@st.t-com.hr.

OBNOVLJENI ŽIVOT - Br. 3/2004. Iz sadržaja: Uz 60. obljetnicu redovništva o. Ivana Fučeka: Uzvišeni poziv (V. Pozaić); Kant kao adversarius u naravnoj teologiji u Hrvata (N. Stanković); Opravdanje metafizike s obzirom na Kanta (R. Brajičić); Pučka pobožnost prema konstituciji Sacrosanctum concilium (J. Šimić); Mistika u ekumenskom dijalogu (Špehar); Ustanova ženidbe u spisima latinskih crkvenih pisaca prije svetog Augustina (S. Kos); Liječenje obiteljskog stabla. Lice i naličje jedne "karizme" (M. Szentmartoni); Teologija i teolozi u Hrvatskoj u 18. st. (I. Fuček); Put i ostvarenja V. S. Solovjova (N. Mihaljević); In memoriam Valentin Putanec (V. Horvat); Recenzije... Narudžbe prima: FTI - Obnovljeni život, Jordanovac 110, 10000 Zagreb, pp 169; tel. (01) 23-54-050; faks (01) 23-54-049; e-mail: zivot@ffdi.hr.

CRKVA U SVIJETU - Br. 3/2004. Iz sadržaja: Relativizam. U povodu 90. obljetnice početka I. svjetskog rata (N. Bižaca); Pojam mira u socijalnim dokumentima Crkce (Š. Marasović); Kršćanska Europa u baroknim propovijedima Abrahama a Sancta Clara u Beču - u povodu rasprave u Europskom parlamentu (I. Pederin); O mjestu i ulozi proučavanja religija unutar studija katoličke teologije. Poviejsni osvrt i perspektive za budućnost (N. Bižaca); Sadašnje stanje Crkve u Litvi (R. Dilksis); Nismo ih primjećivali (N. Bogdanić); Prikazi i osvrti... Narudžbe prima: CUS, Zrinsko-Frankopanska 19, 21001 Split, pp 329; tel. (021) 386-166; faks (021) 386-138; e-mail: cus@st.t-com.hr.

MARULIĆ - Br. 5/2004. Iz sadržaja: Ivan Lacković Croata 1931.-2004. (R. Grgec); Zašto Isus ne bi došao u Jajce?! (M. Bazdulj); Bosanci (nam) otkrivaju Šopa (T. Klarić); Križarstvo i Edvard Kocbek (P. Repar); Jobovsko suzvučje u Ive Andrića (K. Šimić); Eshatia (M. Jurčić); Slamnati šešir (T. Maretić); Vrabac (B. Dorotić); Bombardiranje Zadra za jugosrpsko-hrvatskog rata 1990.-1996. (P. Galić); Tri kratke (H. Abdagić); Kako je Bog stvorio čovjeka (Z. Katić); Mišljenja i reagiranja, recenzije, vijesti... Narudžbe: HKD SV. JERONIMA, Trg kralja Tomislava 21, 10000 Zagreb; tel. (01) 49-22-300; e-mail: hkd.marulic@zg.t-com.hr.

KNJIGE

HKD SV. JERONIMA, Trg kralja Tomislava 21, 10000 Zagreb; tel. (01) 49-22-300; e-mail: hkd.marulic@zg.t-com.hr

Anton Zakarija: OD SELIMIRA DO ZVONIMIRA - Nova slika Kraljevstva Hrvata. Knjiga ocrtava društveno uzdizanje hrvatskog puka od slavenskog bezličja do europske građanske samosvojnosti.

Fulton J. Sheen: PRVA LJUBAV SVIJETA - Marija Majka Božja. Ključ da bismo razumjeli Mariju i njenu ljubav prema cijelom čovječanstvu i ljubav svih ljudi prema njoj, jest u ovome: Ne počinjemo od Marije, počinjemo od Krista, Sina živoga Boga.

   

VERBUM, Trumbićeva obala 12, 21000 Split; tel. (021) 340-260; faks (021) 340-270; e-mail: verbum@verbum.hr

Karol Wojtyla: PUT DO KRISTA. Razmatranja za mlade. Knjiga donosi pouke mladima izgovorene za vrijeme duhovnih vježbi u kojima obrađuje mladima zanimljive teme i odgovara na uvijek aktualna pitanja.

Ivan Pavao II.: USTANITE, HAJDEMO! Druga knjiga Papinih uspomena opisuje njegova biskupska i papinska pastirska iskustva. Želja je Svetoga Oca da knjiga posluži svima koji bi htjeli upoznati kakvo je biskupsko služenje iznutra, a ujedno je i poticaj mladima na nasljedovanje Krista - sluge.

MOJ PRVI KATEKIZAM. Mali, ilustrirani katekizam sadrži dragocjene istine vjere. Djeci otkriva tko je Stvoritelj svega, tko je Isus, govori im o Duhu Svetom i o prijateljstvu između Boga i ljudi.

Sigrid Undset: KRISTINA, LAVRANSOVA KĆI. Velika srednjovjekovna saga u tri sveska slavne norveške književnice nobelovke. Prvi dio trilogije Vijenac opisuje odrastanje lijepe junakinje Kristine i njezinu zabranjenu ljubav s mladim Erlandom Nikulaussonom. Djelo je neprolazne vrijednosti jer junaci iz ovoga remek-djela nisu vezani za vrijeme, oni su ljudi poput nas - sa svim svojim slabostima i vrlinama.

Luis de Wohl: KOPLJE. Roman o posljednjim Kristovim danima. Potresna priča o tome kako je Kristova smrt na križu utjecala na centuriona Kasija Longina koji mu je kopljem probo bok.

Ivan Fuček: GRIJEH, OBRAĆENJE (III. svezak). Moralno-duhovni život. Treći svezak sažetoga crkvenog nauka govori o Božjem milosrđu i o ponovnom ulasku u Očev zagrljaj. Govori o obnovi grijehom narušenih odnosa: s Bogom, sa sobom, s drugima i sa svijetom.

   

Poštovani čitatelji, nadamo se da ste u prošlom broju "Veritasa" dobili zidni katolički kalendar za 2005. godinu. To je dar naše Udruge "Vojska Bezgrešne", koju vam toplo preporučamo. Molimo vas da uočite pogreške u kalendaru, jer je izostavljeno Srce Isusovo (3. lipnja) i Srce Marijino (4. lipnja). Hvala!

>[SADRŽAJ]<