VERITAS - br. 11/2004

>[SADRŽAJ]<

NASLOVNA STRANICA

Svi sveti, Dušni dan i blagdan Krista Kralja uvode nas u skori završetak crkvene godine. Ovi blagdani potiču vjernike na intenzivnije razmišljanje o izravnom susretu s Gospodinom nakon naše smrti i o životu vječnom. Na životnom putovanju prema svetosti i u pripravi za blaženu smrt Krist nam se u euharistiji daruje kao hrana i jača nas na našim križnim putovima.


Započela Godina euharistije; Zavjet trajnog klanjanja - Veritas 11/2004

>[SADRŽAJ]<