VERITAS - br. 11/2004

>[SADRŽAJ]<

VIJESTI

KATOLIČKA CRKVA U RIMU I U SVIJETU 

Iz crkvenog života


Papa proslavio 26. obljetnicu pontifikata i otvorio Godinu euharistije

Papa Ivan Pavao II. proslavio je 16. listopada 26. obljetnicu pontifikata. Na taj dan Papa je služio dvije mise, jednu u jutarnjim satima kao zahvalu Bogu, a drugu u večernjim satima u kojoj je Bogu stavio na raspolaganje svoju budućnost.

Papa je obljetnicu zapravo trebao proslaviti u Meksiku, na Svjetskom euharistijskom kongresu u Guadalajari, no zbog napora tako dalekog puta od toga se moralo odustati. Stoga je skup u Meksiku pozdravio 17. listopada video-vezom iz bazilike Sv. Petra, te je otvorio Godinu euharistije za opću Crkvu. Obrativši se putem televizijske veze tisućama vjernika okupljenih u Guadalajari, Sveti je Otac podsjetio na temu kongresa: "Euharistija, svjetlo i život novoga tisućljeća", te istaknuo kako ona poziva na razmišljanje o euharistijskome otajstvu u odnosu na probleme našeg vremena. Doista, svjetlo je potrebno svijetu, u teškom traženju mira koji se čini daleko, na početku tisućljeća potresenog i poniženog nasiljem, terorizmom i ratom. Svjetlo je potrebno ljudskome srcu, opterećenome grijehom, i često dezorijentiranome i umornome, iscrpljenome patnjama svih vrsta, kazao je Sveti Otac. Euharistija je također otajstvo života, te ljudske čežnje nad koju se nadvijaju prijeteće sjene. Sveti je Otac pojasnio kako je želio da ova godina bude posvećena Euharistiji, kako bi kršćanska zajednica, slijedeći tragove Marije, "euharistijske žene", živjela od tog otajstva, postajući svjesnija u dužem i revnom klanjanju, te većim zalaganjem u službi posljednjima.

Na Međunarodnom euharistijskom kongresu sudjelovalo je 35 kardinala, 250 (nad)biskupa, više od 1.000 svećenika, više tisuća redovnika i redovnica te oko 18.000 vjernika laika iz 87 zemalja - sa svih kontinenata. Stvarnost nazočnosti euharistijskog Krista u životu i sudbini Crkve i svijeta razmotrena je s različitih vidika, a svi su vjernici pozvani svjesno i odgovorno živjeti s Kristom u euharistiji i s njim djelovati u suvremenome svijetu. Iz mnoštva teoloških, antropoloških, povijesnih, socioloških, socijalnih, kulturoloških, pastoralnih, katehetskih te liturgijskih prijedloga i razmišljanja iskristaliziralo se više aktualnih pitanja i potreba za djelovanje cjelokupne Crkve, kojima bi upravo u Godini euharistije trebalo posvetiti posebnu pozornost. To su, između ostalog: važnost nedjelje kao Dana Gospodnjeg i Dana euharistije, važnost blagdana Tijelova, dostojnog pričešćivanja te čašćenja Krista u euharistiji, redovna klanjanja pred Presvetim; važnost povezivanja slavlja i čašćenja euharistije s karitativnim zalaganjem za siromašne, obespravljene, duhovno ili tjelesno bolesne, povezivanje euharistijskog života s duhom misionarstva u svakodnevnom životu, spremnost na žrtvu te otvorenost prema svim ljudima.

Papa povjerio Mariji sve narode Europe

Papa Ivan Pavao II. u svome se nedjeljnom nagovoru 31. listopada osvrnuo na Ustavni ugovor Europske unije, koji je potpisan dva dana ranije u Rimu, istaknuvši kako je to bio važan trenutak za izgradnju "nove Europe". Obraćajući se vjernicima, koji su se uoči blagdana Svih Svetih okupili u velikom broju na Trgu Svetog Petra, Papa je napomenuo kako je Sveta Stolica "uvijek bila sklona promicanju jedinstvene Europe, na temelju onih zajedničkih vrijednosti koje čine dio njezine povijesti", ustvrdivši također da je to novi korak na putu koji će biti još dug i koji sve više obvezuje. "Voditi računa o kršćanskim korijenima kontinenta znači služiti se kulturnom baštinom, koja ostaje bitna za daljnji razvoj ujedinjenja Europe", kazao je Sveti Otac izrazivši nadu da će kršćani u "sva područja europskih institucija unositi onaj evanđeoski kvasac koji će biti jamstvo mira i suradnje među svim građanima". Mariji, "Kraljici Europe", povjerio je zatim sve narode europskog kontinenta.

Međunarodni susret svećenika na Malti

Video-porukom Papa se obratio i sudionicima međunarodnog susreta, u organizaciji Kongregacije za kler, na Malti. Susret, u kojem je sudjelovalo oko 1.300 svećenika iz 90 zemalja, sa svih kontinenata, među kojima i 30 biskupa i 13 kardinala, održan je na temu "Svećenici, odgojitelji novih svetaca za novo tisućljeće, na tragu apostola Pavla".

Sveti Otac pozvao je svećenike da budu "Kristovi apostoli", prije svega posredstvom svetosti vlastitog života. "Na vama je zadaća da na svakom mjestu odjekuje snaga istinite riječi Evanđelja, koja jedina može iz temelja promijeniti ljudsko srce i darovati mu mir", upozorio je Papa, potičući svećenike da postanu vjerodostojni učitelji evanđeoskog života te proroci nade. Ukazao je i na lik Majke Marije, koja je potvrdila početni dah Božje volje u svakom trenutku svoga života, sve do Kalvarije, kada je "postala majka svih vjernika, posebice vaša, dragi svećenici, kako bi vas pratila u vašem svakidašnjem hodu". "Predočiti djeci i mladima, obiteljima i bolesnima, poduzetnicima i radnicima, intelektualcima i političarima, drugim riječima cijelom čovječanstvu, raspetoga i uskrslog Otkupitelja", zadaća je koju je Papa u svojoj poruci povjerio svim svećenicima.

Tisuće kršćana napustilo Irak

Oko 4.000 kršćanskih obitelji u protekla tri mjeseca napustilo je Irak, objavila je misijska agencija Fides, a prenosi IKA. Val iseljavanja započeo je nakon prvoga niza napada na kršćanske crkve 1. kolovoza, nakon kojih su uslijedili daljnji napadi na vjerska zdanja i domove kršćana. U međuvremenu mnoge zajednice vjernika bogoslužja slave u podrumima svojih crkava, kako bi izbjegle opasnost mogućih napada. Izbjegli kršćani zaštitu su privremeno potražili u Siriji, u Libanonu i Jordanu. Prije rata u Iraku je živjelo oko milijun kršćana različitih vjeroispovijesti.

Predstavljen Sažetak socijalnog nauka Crkve

Predsjednik Papinskoga vijeća za pravdu i mir kardinal Renato Martino predstavio je 25. listopada Sažetak socijalnog nauka Crkve, koji je pripremilo spomenuto Vijeće, a koji predstavlja smjernice namijenjene prije svega pastoralnim djelatnicima i svakome kršćaninu, kao pomoć za shvaćanje promjenjivoga političkog, gospodarskog i socijalnog scenarija našeg vremena, te kako bi mogli djelovati u skladu s naučavanjem Evanđelja i crkvene tradicije.

Nikada do sada nije pripremljen sličan dokument; njegova je priprema trajala pet godina. Trebalo je, naime, sažeti više od stotinu godina socijalnog nauka papa i Crkve, na 319 stranica teksta i 200 stranica kazala, i pritom ne oštetiti ni složenost, a ni potpunost takvoga naučavanja. Taj dokument, osim svojega glavnog obilježja - dokumentiranoga popisa nauka, želi također obuhvatiti neke odlučne izazove sadašnjeg trenutka, napomenuo je kardinal Martino, dodavši kako je riječ o kulturnom izazovu, kako bi, jačajući interdisciplinarno obilježje, socijalni nauk proširio u vremenu vječnu istinu Evanđelja u odnosu na brižljivo razrađena ljudska znanja.

60. obljetnica ubojstva fra Placida Cortesea

U prigodi 60. obljetnice otmice i ubojstva fra Placida Cortesea, creskog i padovanskog franjevca konventualca, žrtve nacizma, u samostanu Sv. Antuna u Padovi priređen je 8. listopada prigodni program u sklopu kojega je otkrivena i nova bista sluge Božjega fra Placida. Bista, rad slovenskog kipara Viktora Gojkoviča, postavljena je u klaustru zvanom Magnolija, neposredno uz Baziliku sv. Antuna, na mjestu s kojega su nacisti 8. listopada 1944. oteli fra Placida i odveli ga u Trst. Ondje je podvrgnut strašnim mukama, ali ipak nije htio otkriti one koji su mu pomagali u spašavanju žrtava nacizma.

O četiri posljednje godine njegova života i o radu fra Placida Cortesea, sluge Božjega čiji je postupak za proglašenje blaženim već u tijeku, govorili su padovanski provincijal fra Luciano Fanin, povjesničar i novinar dr. Patrizio Zanella i fra Placidov životopisac fra Apollonio Tottoli. Tom prigodom izrečeno je i više svjedočanstava onih koji su surađivali s fra Placidom i pomagali mu u njegovu spašavanju zarobljenika i onih koji su bježali od nacističkih progona.

Papina poruka za Svjetski dan hrane

"Nadam se da će Svjetski dan hrane 2004. pridonijeti, na globalnoj i lokalnoj razini, napretku u raspodjeli plodova zemlje", napomenuo je papa Ivan Pavao II. u poruci upućenoj generalnom direktoru Svjetske organizacije za prehranu i poljoprivredu UN-a (FAO) Jacquesu Dioufu. Tema Dana, koji je obilježen 16. listopada, "Biorazličitost u službi prehrambene sigurnosti", prema riječima Svetog Oca, ukazuje na konkretan način borbe protiv gladi i neishranjenosti. Papa je istaknuo kako je za osiguravanje odgovarajuće prehrane neophodna prava raspodjela bioloških različitosti, tj. različitih životinjskih i biljnih vrsta. No, Sveti je Otac ujedno ustvrdio kako takva međunarodna inicijativa, zbog različitih interesa, nailazi na brojne prepreke pa mnoge zajednice i države ne upravljaju svojim bogatstvima na odgovarajući način.

Papa je posebice pozvao na zaštitu i očuvanje domorodačkih zajednica, upozorivši na iskorištavanje i zloupotrebu njihovih prirodnih bogatstava te ugrožavanje njihova tradicionalnog načina življenja.

UCIP se otvara i nekatolicima

Međunarodna udruga katoličkog tiska (UCIP) sa sjedištem u Ženevi, ubuduće se otvara i za medijske djelatnike koji nisu katolici, odlučeno je, između ostaloga, na generalnoj skupštini održanoj u Bangkoku. UCIP se nada da će time prije svega pridonijeti promicanju međureligijskog dijaloga. Novost je i godišnje sazivanje generalne skupštine, umjesto svake tri godine. Otvaranje nekatolicima odnosi se na svjetske kongrese UCIP-a koji se održavaju svake tri godine, na godišnje skupštine, kao i na obrazovne ponude. No, oni će imati status "pridruženih članova", što znači ne i pravo glasa ili odgovorni položaj u strukturi.

Geslo ovogodišnjeg kongresa bilo je "Izazov medija pred kulturnim i vjerskim pluralizmom. Za socijalni red, pravdu i mir". UCIP okuplja 180.000 novinara iz 140 zemalja svijeta.

Prilikom susreta s mladim novinarima, članovima UCIP-a, predsjednik Papinskog vijeća za medije nadbiskup John Foley istaknuo je: "Kao izvjestitelji možemo i trebamo imati političke ideale, no ne smijemo dozvoliti da naše osobne političke sklonosti određuju način na koji izvještavamo". Nadbiskup je također ocijenio da mladi novinari danas djeluju u "dobra vremena". Kaže se, naime, da sloboda medija pripada onima koji posjeduju radijske ili televizijske postaje, no danas je moguće koristiti Internet i različite informacijske putove i ondje gdje se istina uporno nastoji prikriti.

>[SADRŽAJ]<