VERITAS - br. 4/2005

>[SADRŽAJ]<

IZLOG


ČASOPISI

KATEHEZA - Br. 1/2005. Iz sadržaja: Svrha odgoja u obiteljima i u javnim školama u pluralističkoj situaciji (W. Breznik); Religiozna dimenzija u suvremenoj umjetnosti (M. F. Tricarico); Biblija i interkulturalna perspektiva (C. Bissoli); Suradnja župnika i redovnica u župnoj zajednici (M. Gotovac); Pastoral mladih suočen s novim problemima? (R. Tonelli); Bibliografija časopisa "Katehist" 1963.-1971. (R. Paloš); Recenzije i prikazi (R. Paloš)… Narudžbe: Kateheza, Vlaška 36, 10000 Zagreb; tel. (01) 48-14-661; faks (01) 48-14-662; e-mail: ksc@zg.t-com.hr.

OBNOVLJENI ŽIVOT - Br. 1/2005. Iz sadržaja: Tsunami - pitanje i zaborav (I. Koprek); Shvaćanje čovjeka u povijesti filozofije (II. dio) (I. Šestak); Kantovo poimanje naravnog zakona u recepciji Hijacinta Eterovića (H. Lasić); Moralna ličnost. Gračaninova kritika Kantova poimanja slobode prema studiji La personalite morale d'apres Kant (I. Koprek); Književno-kulturno značenje časopisa Hrvatska straža. "Anima croata naturaliter christiana" (V. Lončarević); Bio-etika i bio-politika (V. Pozaić); Upoznaj samog sebe. Psihološko-duhovna analiza (M. Nikić); Prigodom biskupskog ređenja Valentina Pozaića SJ (I. Šestak); Odgovor Rudolfa Brajičića Ivanu Macanu (R. Brajičić); Duhovna komponenta medicinski potpomognute oplodnje (M. Marinović); Recenzije... Narudžbe prima: FTI - Obnovljeni život, Jordanovac 110, 10001 Zagreb, pp 169; tel. (01) 23-54-050; faks (01) 23-54-049; e-mail: zivot@ffdi.hr.

SLUŽBA BOŽJA - Br. 1/2005. Iz sadržaja: Susret - otkrivanje bitka (A. Akrap); Svetopisamsko utemeljenje i razvojna linija Petrove i papinske službe jedinstva (D. Moro); O nedostatku Kristovih muka u Kol 1, 24 (D. Runje); Križ u liturgiji i umjetnosti (M. Babić); Nepovredivost života i eutanazija u enciklici "Evangelium vitae" pape Ivan Pavla II. (L. Tomašević); Vazmene meditacije (A. Domazet); Dva nagovora za vjenčanje (R. Guardini); Prikazi, osvrti, ocjene... Narudžbe: Služba Božja, Trg Gaje Bulata 3, 21000 Split; tel./faks (021) 343-561; 340-192; e-mail: sluzbabozja@st.t-com.hr.

MARULIĆ - Br. 2/2005. Iz sadržaja: Uz rub (159) (R. Grgec); Tajna misija (A. Zirdum); Mali svijet (M. Jurčić); Život i djelo Antuna Pušića (N. Talan); Zamrznuti slap (T. Maretić); Tragom marčanske povijesti (II.) (N. Kauzlarić); Političko djelovanje Ivana Dežmana (I. Perić); Sigrid (S. Petrović); Pašmanska bijela pieta (J. Pinjatela); Mučitelj (J. S. Rabar); Vlak (J. S. Rabar); Iz dnevnika, ili: Pitanja i odgovori (Z. Kremer); Protektoratski grad (R. Glibo); Oprosti nam (M. Malić); Križ drveta maslinova (D. Maršić); Mišljenja i reagiranja, recenzije, vijesti... Narudžbe: HKD SV. JERONIMA, Trg kralja Tomislava 21, 10000 Zagreb; tel./faks (01) 49-22-300; e-mail: hkd.marulic@zg.t-com.hr.


Nonet franjevaca konventualaca: BEZGREŠNOJ U ČAST - CD

>[ narudžbe "Veritasovih" knjiga ]<

KNJIGE

VERBUM, Trumbićeva obala 12, 21000 Split; tel. (021) 340-260; faks (021) 340-270; e-mail: verbum@verbum.hr

Ivan Pavao II.: SJEĆANJE I IDENTITET. Razgovori na prijelazu tisućljeća donose razmišljanja i kritičku analizu dviju diktatura koje su obilježile 20. stoljeće: nacizma i komunizma. Knjiga se odvažno i jasno suočava s nekim prevažnim temama za sudbinu čovječanstva nakon prvih koraka u trećem tisućljeću. Želja je nakladnika da svatko tko pročita ovu knjigu pronađe odgovore bar na neka pitanja koja sigurno nosi u svom srcu.

Nikolaj Berdjajev: SMISAO POVIJESTI. U ovom iznimnom djelu, koje ga je učinilo slavnim na Zapadu, poznati ruski filozof Berdjajev propituje bit, izvor, razloge, značenje i ciljeve povijesne drame. Knjiga je istodobno i vrhunska metafizika povijesti i vrlo pronicava analiza razvoja i krize zapadne kulture.

   

Fulton J. Sheen: KRIŽNI PUT. Želja je autora, poznatoga američkog biskupa i propovjednika, ovim djelom probuditi u svima žarku ljubav prema raspetom Kristu, te ih potaknuti na molitvu i na nasljedovanje Isusa u njegovoj neizmjernoj ljubavi. Narudžbe kod: HKD SV. JERONIMA, Trg kralja Tomislava 21, 10000 Zagreb; tel./faks (01) 49-22-300; e-mail: hkd.danica@zg.t-com.hr.

   

Mile Bogović, gospićko-senjski biskup: MUČENICI - GRADITELJI ZAJEDNIŠTVA. Pastirska poslanica u povodu izgradnje Crkve hrvatskih mučenika. Navedena crkva poziv je na zajedništvo svih Hrvata, utemeljeno na mučeničkoj baštini. Njena izgradnja poticaj je na solidarni doprinos svih koji žele pomoći opstanku Hrvata na vlastitim prostorima. Narudžbe i više informacija na internetu: http://hr-mucenici.hbk.hr.

   

* Nonet franjevaca konventualaca: BEZGREŠNOJ U ČAST - CD. Cijena: 70 kn. Nakladnici: Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Samostan Svetoga Duha - Zagreb i Laudato. Narudžbe kod: "Veritas", Sveti Duh 33, 10000 Zagreb; tel. (01) 37-77-125, faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr.


>[ narudžbe "Veritasovih" knjiga ]<

>[SADRŽAJ]<