VERITAS - br. 4/2005

>[SADRŽAJ]<

RAZNO

Nadahnuća i poticaji


Ivan Pavao II. i mladi

Hvala, Papa! - tvoji mladi"Vi ste mladi, a Papa je star i pomalo umoran. No, on se još uvijek potpuno poistovjećuje s vašim težnjama i nadama. Premda sam živio među mnogim tminama, pod okrutnim totalitarnim režimima, dosta sam jasno vidio da mogu biti nepokolebljivo uvjeren da nijedna poteškoća, nijedan strah nije toliko velik da može potpuno ugušiti nadu koja vječno izvire iz srca mladih. Ne dopustite da ta nada umre!" (Ivan Pavao II., na Svjetskom danu mladih u Torontu)

Preminuo je naš Papa. Papa koji je uvijek, pa tako i u posljednjim trenucima svoga života, isticao ljubav i vjeru u mlade. Papa Ivan Pavao II. neće moći, kako je to cijelo vrijeme - unatoč bolesti - priželjkivao, sudjelovati u ovogodišnjem Svjetskom danu mladih, odnosno, neće moći sudjelovati vidljivo, svojim tijelom, ali njegov je očinski duh, njegova ljubav i velika očekivanja prema mladima ugrađen u taj događaj, a njegova poruka i riječi kojima nas i sada poziva da sudjelujemo na bilo koji način u tom događaju – ovdje su, pred nama. Papa je ostavio neizbrisiv trag u našim srcima, u srcima svih - koji su imali uši, i slušali ga. A činjenica da je sada s Onim koga je neumorno, cijelog svog života svjedočio - te njegove riječi i poruke samo još više naglašava i čini da još snažnije odjekuju.

Podsjećamo stoga još jednom na neke od glavnih naglasaka iz njegove poruke za ovogodišnji Svjetski dan mladih, koji će se održati u kolovozu, u Koelnu. Svjetske susrete mladih, koji su još od samih početaka 1985. godine do danas okupili milijunske brojeve sudionika, Papa je, kako je sam rekao, smatrao "darom Božjim".

 Budite klanjatelji jedinoga pravoga Boga, dajući mu prvo mjesto u svome životu! Idolopoklonstvo je čovjekova trajna napast. Ima, nažalost, ljudi koji traže rješenje svojih problema u religioznim činima nespojivima s kršćanskom vjerom. Snažni su poticaji da se vjeruje laganim mitovima o uspjehu i moći; opasno je pristati uz maglovite ideje o svetome, koje prikazuju Boga pod oblikom kozmičke energije ili na druge načine koji nisu u skladu s katoličkim učenjem.

Mladi, ne popuštajte lažljivim varkama i prolaznim modama koje nerijetko ostavljaju tragičnu duhovnu prazninu! Odbacite zavodljivost novca, potrošačkog mentaliteta i podmukloga nasilja, što ponekad dolazi iz medija.

Klanjanje pravome Bogu predstavlja istinski čin otpora protiv svakog oblika idolopoklonstva. Klanjajte se Kristu: On je Stijena na kojoj trebate sagraditi svoju budućnost te pravedniji i solidarniji svijet. Isus je Knez mira, izvor praštanja i pomirenja, koji može sve članove ljudske obitelji učiniti braćom.

 Toliki su naši suvremenici koji još ne poznaju ljubavi Božje ili nastoje ispuniti svoje srce beznačajnim nadomjescima. Hitno je, stoga, potrebno da budemo svjedoci ljubavi koju motrimo u Kristu. Poziv na sudjelovanje na Svjetskom danu mladih upućen je i vama, dragi prijatelji koji niste kršteni ili ne nalazite svoje mjesto u Crkvi. Zar i vi ne žeđate za Apsolutnim i zar niste u potrazi za "nečim" što daje smisao vašem postojanju? Obratite se Kristu i nećete se razočarati.

 Dragi mladi, Crkvi su potrebni istinski svjedoci za novu evangelizaciju: muškarci i žene čiji je život promijenjen susretom s Kristom; muškarci i žene sposobni prenijeti to iskustvo drugima. Crkvi su potrebni sveci. Svi smo pozvani na svetost, a samo sveci mogu obnoviti čovječanstvo. Na tome putu evanđeoskoga junaštva toliki su nam prethodili. Potičem vas da se često utječete njihovu zagovoru... Nisu oklijevali da u službu vjere stave svoje umne sposobnosti, svjedočeći tako da su vjera i razum povezani i da se međusobno dopunjuju.

 Dragi mladi, koji ste se mislima zaputili prema Koelnu, Papa vas prati svojom molitvom. Marija, "euharistijska žena" i Majka Mudrosti, neka podrži vaše korake, prosvijetli vaše izbore, neka vas nauči ljubiti ono što je istinito, dobro i lijepo. Neka vas sve ponese svome Sinu, jedinome koji može zadovoljiti najintimnija očekivanja čovjekova uma i srca.


Poruke hrvatskoj mladeži

Hrvatskoj katoličkoj mladeži Papa se uvijek rado i posebno obraćao. Osobito je bila značajna i opširna njegova poruka koju je uputio 1996. godine na velikom susretu mladih u Splitu, a koja se odnosi na zadaće mladih u izgradnji društva za novo tisućljeće:

Znajte dobro iskoristiti doba svoga mladenaštva koje je posebno dragocjeno za čovjeka, važno za njegov ljudski i duhovni rast. Znajte odvažno reći "NE" varljivim idejama i lažnim učiteljima! Ne - hedonizmu, materijalizmu, konzumizmu, upotrebi droga i drugih opojnih sredstava, pohlepnoj žudnji za novcem i vlastohleplju. Ali znajte odvažno reći "DA" životu, obitelji, čestitu radu za sve i pravedno vrednovanu, nesebičnom služenju, žrtvi koja ide za promaknućem dobra pojedinca i društva. Recite "da!" Kristu koji je put, istina i život. Krist neće iznevjeriti. On je pravi drug i prijatelj mladeži…

Kako unijeti svijetlo u sadašnjost i budućnost zemlje u kojoj živimo? Papa kaže:

Dragi mladi, Crkvi je na pragu trećega tisućljeća osobito potrebno vaše svjedočenje, vaša vjera i vaša nada. Ovo je providonosno vrijeme milosti za vas mlade hrvatske naraštaje, ovo je dan što ga je za vas učinio Gospodin: ovo je trenutak u koji Evanđelje trebate staviti u središte ne samo vašega života, nego i vašega društva kako bi širilo svoje svjetlo u sadašnjosti i budućnosti vaše Domovine!

   

Uz ove Papine misli, prisjećajmo se i molimo. Molimo za Papu i molimo zagovor za sve nas. Molimo da njegove riječi ne zaboravimo, nego da od njih stvorimo vrijedne plodove kršćanskog života i svjedočenja u svijetu u kojem živimo.

>[SADRŽAJ]<