VERITAS - br. 10/2006

>[SADRŽAJ]<

VOJSKA BEZGREŠNE

SLOŽNI U MOLITVI S MARIJOM, MAJKOM ISUSOVOM

U zajedništvu s Marijom

Prvi cenakul bio je u dvorani posljednje večere. Sudionici su bili apostoli i Marija. Danas se cenakuli održavaju u dvoranama širom svijeta. Nakana je ista: u zajedništvu s Marijom u sabranoj i ustrajnoj molitvi iščekivati Silu odozgor, silu Duha Svetoga koji će osposobiti vjernike našega vremena da budu navjestitelji, tumači i svjedoci Evanđelja.


BOŽO BARUN

Biti u zajedništvu s Blaženom Djevicom Marijom

Zašto je dobro, štoviše, jako dobro biti u zajedništvu s Blaženom Djevicom Marijom – Isusovom majkom? Više je razloga za to. Njih ćemo promotriti, ne kroz teoretska promišljanja već kroz praktična iskustva onih koji su na ovaj ili onaj način došli u doticaj s njom. Najprije ćemo promotriti iskustva onih koji su se družili s njom dok je dušom i tijelom hodala ovom našom zemljom. To su prije svega apostoli i neke žene koje su pratile Isusa na njegovim propovjedničkim putovanjima po Palestini. To iskustvo je potaklo i mnoge druge koji Mariju nisu vidjeli u tjelesnom obličju da joj pristupe u vjeri i ljubavi. I naravno, budući da je riječ o istoj osobi i rezultati tih susreta su jako slični. Zapravo su identični u onom konačnom smislu i svrsi.

Riječ je o ispunjenju Isusova obećanja da će, nakon što sjedne s desne Očeve, na apostole izliti svoga Duha. Događaj prvih Duhova toliko je impresionirao vjernike da su to na razne načine nastojali utisnuti u svoj život. Mnogi slikari slikali su prizore kako ognjeni jezici lebde nad glavama Isusove majke i njegovih učenika. Tumači svetopisamskih tekstova su nastojali ući u dubinu vidljivih fenomena koji su se tada očitovali kao što su vjetar, plameni jezici i govor drugim jezicima. Nadasve je značajna činjenica koju nam donose Djela apostolska gdje se kaže da su svi bili složni u molitvi s Marijom, majkom Isusovom. Samo ovaj podatak bio bi dostatan da objasni silnu ljubav koju vjernici katolici imaju prema njoj, da su joj posvetili brojne crkve, svetišta i kapele.

Cenakul

Ako sve to imamo na umu, onda nije čudno da se aktivno sjećanje na taj događaj rasplamsao u posljednje vrijeme kada svi osjećamo da nam je neophodna sila odozgor, sila Duha Svetoga. I opet susrećemo Mariju kao aktivnu predvoditeljicu tih novih molitvenih susreta. Ti susreti su molitveno - euharistijska slavlja u obliku onoga prvog cenakula u dvorani posljednje večere. Cenakuli predstavljaju najuzvišeniji i najefikasniji način molitve koja nam omogućava da postignemo ono što nam je u današnje vrijeme potrebno da živimo pravim kršćanskim životom. A za ovo vrijeme zaista vrijedi tvrdnja o kojoj se sve više govori da kršćani moraju živjeti, ne bilo kakvim, već svetim životom ili ih neće biti. A što nam je potrebno da bi živjeli svetim kršćanskim životom? Dobro nam je znano da su apostoli proveli tri godine u neposrednom druženju s Isusom Kristom, slušali ga, gledali djela koja je činio, doticali ga, razgovarali s njim, pitali ga o koječemu. Mnogo su toga čuli te se iz dana u dan sve više oduševljavali za svoga Učitelja, zaklinjali mu se na vjernost, nastupali su koji put i ratoborno (sjetimo se samo kako su dvojica apostola zatražila da se zazove vatra s neba na jedno samarijansko selo čiji stanovnici nisu htjeli primiti Isusa). Naravno, Isus se tome usprotivio jer je znao da to govore iz srca koje još uvijek nije bilo prosvijetljeno Duhom Svetim. A Duh će u punini doći tek onda kad Isus položi svoj život kao žrtvu otkupljenja i spasenja za ljudski rod. Stoga im je Isus, nakon uskrsnuća, a prije uzašašća na nebo, rekao da nikamo ne idu dok im ne pošalje obećanog Duha, Duha Branitelja, koji će ih uvesti u svu istinu, koji će im protumačiti sve ono što je On govorio i činio. Tek primanjem Duha moći će izvršiti zadaću koju je njihov Učitelj pred njih postavio. A koja je to zadaća? Prisjetimo se Isusovih riječi kojima je označio njihovo sveopće poslanje: "Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro" (Mk 16,15-18).

Tko može ovo izvršiti? Može jedino onaj koji je ispunjen Duhom Svetim. A kako možemo biti ispunjeni Duhom Svetim? Duha Božjega treba željeti, treba ga iskreno i ustrajno zvati i strpljivo čekati. U toj se molitvi trebamo pozivati i oslanjati na Isusova obećanja. U toj molitvi trebamo se također pridružiti našoj nebeskoj majci Mariji, Zaručnici toga istoga Duha. Trebamo slaviti Euharistiju i klanjati se Spasitelju koji je ostao s nama u svom Tijelu i Krvi i darovao nam se kao hrana i piće.

Cijeli svijet, jedan cenakul

U tu svrhu ona je pokrenula velebno djelo cenakula u Crkvi, djelo koje će odigrati odlučujuću ulogu u vremenima koja traju i koja slijede. Prvi cenakul bio je u dvorani posljednje večere. Sudionici su bili apostoli i Marija. Danas se cenakuli održavaju u dvoranama širom svijeta. Nakana je ista: u zajedništvu s Marijom u sabranoj i ustrajnoj molitvi iščekivati Silu odozgor, silu Duha Svetoga koji će osposobiti vjernike našega vremena da budu navjestitelji, tumači i svjedoci Evanđelja kao što je osposobio i apostole. Nebeska Majka, po riječima koje nam upućuje preko svojih izabranika ta vremena naziva: vremena pripreme za Isusov drugi dolazak. Ona od toga ne pravi nikakvu senzaciju ili priču za medije. Ona nas kao nježna ali i zabrinuta majka poziva da vjerno i beskompromisno slijedimo nauk njezina Sina u ovom prevratničkom vremenu u kojemu sile zla nastoje obezvrijediti i iskorijeniti one vrijednosti za koje je njezin Sin dao svoj život. Ona nas upozorava da će sile zla udariti na sve one koji ostanu vjerni Evanđelju.

Na žalost ne čuju i ne vide svi ono na što nas majka Marija upozorava. Nekima su to samo neprovjerene privatne objave i ništa više. Priznam da nije lako prihvatiti dramatične pozive i ozbiljne opomene. Bez Duha ni to ne ide. Duh Sveti koji nas ujedinjuje u Kristu i koji oživljava našu malodušnost, razbuktava plamičke ljubavi i danas nas poziva na cenakul. Poziva nas da se udružimo s apostolima i učenicima, te uz brižni savjet i molitvu Majke Marije napunimo se istom snagom i ljubavlju Presvetog Trojstva. Zašto? Zato da pobijedimo strahove, ograničenost i nevjerice, a zatim, preporođeni milošću Ljepote, krenemo u svijet naviještati životom i djelom nauk našega Gospodina Isusa Krista.

To je ta milost koja se na Pedesetnicu izlila u srca puna neizvjesnosti i iščekivanja. To je ta, nama toliko potrebna svjedočka vedrina izrasla iz molitava i strpljivosti. To je ta ista radost koja nas i danas prožima poslije svete ispovijedi, kad očišćeni i blagoslovljeni izgovaramo riječi pokore, a srca žeđaju i duše gladuju za nebeskim jelom i pićem, što nam se daruju pod prilikama kruha i vina. To je onaj isti proplamsaj koji nas neustrašivo i nepokolebljivo vodi Božjim putovima, koji nas krijepi i jača u svjedočkoj ustrajnosti, koji unosi mir u mijene i buku našega svijeta. Stoga ustrajno molimo i hrabro činimo sve što možemo da cijeli svijet postane Cenakul.


KRALJICE SVETE KRUNICE!

Marijin dar

Molitvena nakana članova udruge Vojske Bezgrešne za mjesec listopad: "da bismo žarko uzljubili svetu krunicu i tako pridonosili miru u svijetu".


ZDRAVKO TUBA

Među mnogim molitvama što ih kršćani posvećuju Mariji, najljepša je i njoj najdraža sveta krunica. Ona je obrana i snaga kršćanima u svakoj potrebi. Krunica je i danas najprihvatljivija kršćanska molitva. U njoj se kao u jednoj vjeri i jednoj ljubavi spajaju svi narodi svega katoličkog svijeta. Unatoč mnogim razlikama, sve katolike povezuje krunica u jednu veliku obitelj i zajednicu - zajednicu vjere, nade i ljubavi. Dok molimo krunicu, razmatramo otajstva naše vjere, a time častimo osobito Boga i Blaženu Djevicu Mariju.

Kada se u 13. stoljeću pojavilo u kršćanskoj Europi albigensko krivovjerje, koje je osuđeno na lateranskom saboru 1215., godine u isto vrijeme započelo je djelovanje i sv. Dominika. Dok je jednom molio pred oltarom, ukazala mu se Blažena Djevica Marija držeći u ruci krunicu i rekla mu: "Uzmi krunicu i potiči svakoga da je moli, tom ćeš molitvom pridobiti sve neprijatelje moga Sina". Ohrabreni Dominik prolazio je kroz gradove i sela propovijedajući i učeći ljude novu molitvu poslanu s neba. Njegovo žarko propovijedanje obratilo je mnoge kršćane koji su bili zastranili u krivom nauku. Svi počeše moliti, crkve su se punile vjernicima i zajednička molitva ulijevala je nove jakosti protiv krivovjerja. Krivi je nauk počeo jenjavati. Krivovjerci su se uvjerili da su na krivom putu. Blažena Djevica Marija je po molitvi krunice pritekla svesrdno u pomoć kršćanskoj Europi.

Čudesa i milosti što ih je Dominik postigao ovom molitvom nisu manja od čudesa i milosti što se događaju i nakon Dominika. Kad se ukazala Bernardici u Lurdu, Blažena Djevica imala je u ruci krunicu i prebirala njena zrnca dok je Bernardica molila. Moljenjem krunice često se poticalo na obraćenje protivnike vjere i Crkve. Uz pomoć Marije i molitve svete krunice mnogi gradovi i pokrajine bili su oslobođeni od turskih osvajača. Gradski nemiri, neskladi u obiteljima, zavade kršćana utažili su se i iščezli zahvaljujući molitvi svete krunice. Koliko li je samo nevoljnika našlo utjehu u ovoj molitvi? Koliko se grešnika obratilo? Koliki su dobili ustrajnost u dobrim djelima? Veličajno slavlje potakla je krunica u mnogim dušama, od kojih su mnoge poznate, a mnoge ostale tajne i skrivene, samo Bogu poznate. I mladi i stari, i zdravi i bolesni, i učeni i neuki, svi mogu naći snagu u toj molitvi. Koliko li je sveta krunica značila našim braniteljima kada su je nosili oko vrata u domovinskom ratu?! Papa Pio IX. bio je veliki ljubitelj molitve svete krunice, stoga je nadodao u litanijama zaziv: "Kraljice svete krunice, moli za nas!"

Poučna priča pripovijeda: "Živio je neki pobožni monah. Bio je već toliko star da gotovo ništa više nije mogao moliti. Ipak jednu molitvu nije zaboravio. Bila je to Zdravomarija. Kuda god se vukao, gdje je stao, tamo je molio Zdravomariju. Umre taj pobožni monah i zakopaše ga. Što se dogodilo? Iz njegova groba, kaže priča, izrastao je bijeli ljiljan i na svakoj latici tog ljiljana bile su napisane riječi: Zdravo Marijo! Ave Maria!"

Dobro je i nama danas a posebno u Marijinom mjesecu listopadu obnovljenim žarom duha klicati: Zdravo Marijo! te se uteći Blaženoj Djevici moleći svetu krunicu i proseći sebi i cijelom čovječanstvu obilje duhovnih darova i mira u svijetu.


SVE ŠTO ČINIMO, BOGU NA SLAVU ČINIMO

"Marija fest" 2006

Iako jedan od "najmlađih" na hrvatskoj duhovnom sceni, "Marija fest" je postao "magnet", kako za izvođače iz cijele zemlje, tako i za publiku koja također uvelike nadmašuje granice Varaždinske biskupije.


MARIJA BELOŠEVIĆ

Tko zna što bi tvoritelji kvizova, koji će opet preplaviti TV-ekrane, ponudili za asocijaciju: mladi + glazba. Sa sigurnošću (i žaljenjem) mogli bismo pretpostaviti sve osim jednog: "Marija fest". A upravo je ta kovanica po četvrti put "ujedinila" mlade u podravskome mjestu Molve. ""Marija fest"" je 2003. godine pokrenuo Ured za pastoral mladih Varaždinske biskupije i Nacionalni centar Udruge "Vojske Bezgrešne", s ciljem okupljanja mladih iz biskupije na jednodnevni duhovno-vjerski program, kojem je svečani završetak sam festival marijanskih pjesama. Ove godine mladi su se okupili pod motom "Deus caritas est" te su u radnim skupinama obradili pojedina poglavlja iz Papine enciklike. Svoj rad mladi su saželi u nekoliko misli: "Bog je ljubav, dosjetljiva i neopisivo veća nego je možemo zamisliti i razumjeti. Nemojmo biti slijepi za djela njegove ljubavi, zahvaljujmo mu i budimo drugima učitelji i primjer prave i istinske ljubavi." U duhu prijateljstva i ljubavi, pod okriljem Majke Božje Molvarske, odvijala se i završnica susreta, sam festival. Iako jedan od "najmlađih" na hrvatskoj duhovnom sceni, "Marija fest" je postao "magnet", kako za izvođače iz cijele zemlje, tako i za publiku koja također uvelike nadmašuje granice Varaždinske biskupije. U duhu tradicije prošlogodišnjih festivala, kada je iste otvarao blagopokojni varaždinski biskup Marko Culej, ovogodišnji je otvorio dijecezanski upravitelj biskupije mons. Ivan Godina. Iako prvi put na "Marija festu", mons. Godina smatra da je vrijednost festivala u osjećaju povezanosti, što pomaže da ljudi prihvate jedni druge, a sadržaj svake pjesme i glazba uzdiže srce k Bogu, te je zaključio: "Dok drugi pjevaju, mi molimo srcem."

   

Izvođači su se predstavili sa po dvjema skladbama, jednom novom, s marijanskom tematikom, a drugom s njihova "repertoara".

Glazbena skupina "Apostoli mira", koja je i sama nastala inspirirana Bezgrešnom u sklopu centra Udruge "Vojske Bezgrešne", predstavila se pjesmom "Majko doma Isusova". Njihova članica Janja zahvaljuje dragom Bogu na talentima, te napominje da su sretni jer svojim glasovima mogu slaviti Boga, malo evangelizirati, a i potaknuti druge na pjevanje i slavljenje Boga.

Skladbom "Počinak i buđenje uz Mariju" predstavio se doajen hrvatske duhovne scene Čedo Antolić, koji za pjevanje i suradnju s mladima kaže da nema bolje nagrade jer je to njegov život. Također je dodao kako je za vrijeme mise pri "pružanju mira" rekao: "Misa je najljepše mjesto na svijetu", a na upit o festivalu je dodao: "Pa i ovo je na neki način misa."

I Davor Terzić je vjeran publici "Marija festa" od samih početaka, na što je ponosan, isto kao i milost koju mu je Bog dao da piše marijanske pjesme. Ovogodišnju pjesmu "Četvrta postaja", koju je izveo s Ivom Jelić iz Zagreba, smatra posebnom i nada se da će i ova pjesma naći put do svih onih koji vole ovakvu vrstu glazbe. Za publiku kaže da je jedna od najljepših, najzahvalnijih, "koja nas podržava i drži, pa onda - kako dogodine ne imati novu pjesmu? Treba je stvoriti, pa makar i u zadnji čas."

Svaku pohvalu za publiku ima i Bogdan Fabris, jer publika nosi kompletan festival, pa se na pozornici izvođači osjećaju kao u svom dnevnom boravku, stoga želi ponovno doći, a ove godine je izveo pjesmu "Prečista, Bezgrešna".

S "Marija festom" od samih početaka živi i Željka Marinović koja je ove godine otpjevala pjesmu "Tako posebna", jer je pjevati Mariji "nešto najljepše što čovjek može dati od sebe". Željka uvijek ističe da je "Marija fest" jedan da najboljih, možda čak i festival "broj 1" na kojem sudjeluje.

Adrijan Vinković iz skupine "Otkrivenje", koja je na festivalu drugi put i predstavila se pjesmom "Sunce milosrđa", napominje da im je festival drag i ugodan, pa se nadaju i sljedeće godine osmisliti novu pjesmu. Po njemu, posebnost festivala je malen broj izvođača i mogućnost izvođenja po dvije pjesme. Pohvalio je i organizatore, koji se trude oko malih sitnica: lijepih prezentacija, rasvjete. I drugi festivali imaju to na svoj način, ali je na "Marija festu" to izražajnije, pa se čini da se organizatori više trude oko toga. Vida iz iste skupine je samo dodala da su na "Marija festu" svi prijatelji, svi se vesele, pa je ljudima "gušt doći".

Debitanti ovogodišnjeg festivala bili su članovi Zajednice mladih župe sv. Petra iz Zagreba - "Kefa Stijena". Oni su na festivalu nastupili kao zajednica mladih cijele župe, koja okuplja sve aktivnosti za mlade, a predstavili su se marijanskom pjesmom "Ti moja ljubav si". Petra Lešković je rekla da su došli na festival kako bi pjevali slavu Bogu i Mariji, a sam festival je dobro mjesto okupljanja mladih, da se vidi da kršćani djeluju u svijetu, ali da su ipak različiti od svijeta. To se vidjelo po svim izvođačima, od najbanalnijih stvari npr. odjeće, pa do toga koliko ljudi mole dok pjevaju, jer tko pjeva, dvostruko moli, i dodala da "to nije rečeno zabadava".

Prošlogodišnji debitanti festivala, "Frama Molve" zapjevali su "Zdravo, Majčice draga". Matej Ištvan i Martina Premec, članovi Frame, naglasili su da je održavanje festivala u Molvama velika čast, jer mjesto Molve jako voli Mariju, pa se oni raduju da i mladi mogu dati svoj doprinos tome. I fra Ivan Poleto, kapelan u Molvama, smatra da je festival velika promocija za župu i svetište Majke Božje Molvarske, koja privlači i veliki broj mladih, a ove godine je gotovo polovina njih prvi put na "Marija festu".

"Bezgriješnog srca Marijo" otpjevali su članovi skupine "Kefa", te se nadaju da će i ova pjesma, kao i njihove druge pjesme, biti dobro primljena.

Radost skladanja u čast Mariji izrazila je i Sanja Bardun iz "Novog svitanja", jer je "Marija naša zaštitnica, kojoj se uvijek utječemo, koja nas blaži, koja nas vodi do Isusa". "Novo svitanje" je za ovogodišnji festival pripremilo zajedno s "Nonetom franjevaca konventualaca" pjesmu "Zdravo Marijo". Voditelj "Noneta franjevaca konventualaca", fra Miljenko Hontić, izražava radost, osim što je Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca pokrovitelj festivala što i sam Nonet može pridonijeti da se zaista slavi Gospodin i njegova Majka. Po uzoru na Maksimilijana Kolbea koji je bio vrlo aktivan u promociji Bezgrešne i borbi protiv zla, te zauzimanju za dobro, današnji franjevci konventualci također žele nastaviti taj hod, tu zamisao svog subrata, makar i vrlo skromno.

   

Nakon niza nota s ljubavlju ispjevanih nebeskoj Majci, ne preostaje drugo nego s fra Zdravkom Tubom, jednim od glavnih organizatora, zahvaliti Gospodinu što nam je podario još jedan susret, da smo mogli biti u Njegovu zajedništvu, te zahvaliti Blaženoj Djevici Mariji jer se uistinu osjetila povezanost s Njom. Važno je napomenuti da je nakladnik sakralna galerija "Laudato" i ove godine izdala prigodni CD sa pjesmama izvođača. Svaka ispjevana pjesma bila je molitva Njoj na čast, a ovaj dar mladih ostaje poticaj svima da još više otvore svoje srce Bogu i da iskustvo svjedočanstva vjere izraženo pjesmom, bude poticaj i drugim mladima da stvaraju, i da talente koje su primili od Gospodina, podijele s bližnjima, "jer sve što činimo, Bogu na slavu činimo".

>[SADRŽAJ]<