Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Crtice iz duhovnosti crkve
 
APOSTOLSKA CRKVA

Piše Bernardin Filinić
 
Podite po svem svijetu

Kao što je mene poslao Otac, i ja šaljem vas.” (Iv 20, 21)

“Podite po svem svijetu, propovjedajte evandelje svemu stvorenju.” (Mk 16, 15)Rijeci Isusa Krista ucenicima nakon uskrsnuca i prije uzašašca u evandeljima upucuju nas na to da je prvotna i najvažnija zadaca Crkve naviještanje Radosne vijesti i to svim ljudima, svim narodima. Svaki covjek ima pravo saznati Radosnu vijest Božje ljubavi prema nama, pobjedu nad smrcu Isusa Krista za nas. Iz navještaja se rada vjera, koja je preduvjet sakramenta: “Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit ce se, a tko ne uzvjeruje, osudit ce se.” (Mk 16, 16)

 

Navještaj radosne vijesti

S poslanjem Duha Svetoga nad apostole s Marijom na dan Pedesetnice, Crkva je zapocela to djelo naviještanja od Jeruzalema sve do kraja Zemlje i sve do konca vjekova. Prvi Petar, pun Duha, naviješta i svjedoci da je onog Isusa koga su raspeli Bog uskrisio od mrtvih. Petar i apostoli to svjedoce promjenom života. Više nema u njima straha od smrti, zbog cega su Isusa više puta zatajili. Uskrsli je pobijedio smrt. Nakon naviještanja vjere ljudi pitaju Petra i apostole. “Što nam je ciniti, braco?” Petar ce im: “Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista, da vam se oproste grijesi i primit cete dar, Duha svetoga.” (Dj 2, 37-38)
I toga se dana obratilo i pokrstilo oko tri tisuce ljudi.
Tako nam “Djela apostolska” donose pocetak povijesti Crkve u svoj jednostavnosti. Prva kršcanska zajednica je živjela od Rijeci apostolskog nauka, sakramenta inicijacije krštenja, euharistije (lomljenja kruha) te zajedništva (koinonie) srdaca i dobara. Nakon Petra i apostola pojavljuju se starješine (prezbiteri), a ubrzo i poslužitelji (diakoni). Šakon Stjepan je prvi krvlju posvjedocio Radosnu vijest ljubeci one koji su ga ubijali kamenjem, kao i Ucitelj na križu. Upravo su preko progonstva zapocele prve misije Crkve izvan Jeruzalema, u Judeji i Samariji, gdje su se ucenici raspršili navješcujuci Radosnu vijest.
Prva kršcanska zajednica vecinom od pogana nastala je u Antiohiji, tada velikom gradu u Siriji. Tu su Isusovi ucenici i najprije prozvani kršcanima.
Petar je opet prvi poucen odozgor pokrstio u Jopi prvog poganina, Kornelija. Bila je to velika novost i nastao je spor treba li poganin najprije postati Židov da bi postao kršcanin. To je riješeno na prvom crkvenom saboru u Jeruzalemu, oko 50. godine, tako da ne treba nametati poganima židovski zakon.
Još veca novost bilo je obracenje jednog od najžešcih progonitelja kršcana, ucenog farizeja Savla. Kršcani su ga se bojali, a on je svuda navješcivao uskrslog Krista, kojega je susreo i koji ga je promijenio, svjedoceci to svojim životom. Antiohija mu je bila kao bazna kršcanska zajednica odakle ce putovati i naviještati Radosnu vijest preko Cipra, Male Azije pa u Europu, u Makedoniju i Grcku, i konacno kao uznik do Rima. Sigurno je prije Pavla došao u Rim Petar i tamo naviještao i osnovao prvu kršcansku zajednicu. Tragovi Petrovi u Rimu, i na kamenu a prije svega u živoj zajednici kršcana, ne daju se izbrisati.

 

Poslanje svima

U svim novim gradovima diljem Sredozemlja apostoli su najprije išli naviještati u sinagogama, tj. u židovskim bogomoljama, gdje su se Židovi sastajali svake subote na slušanje Zakona i Proroka. Židovska dijaspora je bila vrlo raširena u Rimskom carstvu, ponajviše u gradovima, kao u Aleksandriji, gdje su Sedamdesetorica prevela Sveto pismo Staroga zavjeta na grcki-koine, kojim ce se služiti kršcani. Puno je Židova bilo i u Rimu. Neki od njih prihvatili su Radosnu vijest od apostola, a posebno tzv. bogobojazni, tj. oni pogani koji su dolazili u sinagoge slušati Božju rijec, ali se nisu obrezali i postali Židovi. Najviše je njih postalo kršcanima. To je bio jedan od razloga da su se neki Židovi usprotivili apostolima i sudjelovali u progonima kršcana, najprije Pavla u Maloj Aziji.
Progonstva su Isusovih ucenika bila prilika za mucenicko svjedocenje, ali i vjetar Duha koji ih je gurao dalje u evangelizaciju, da izvrše ono poslanje koje im je dao Krist na rastanku: “Podite po svem svijetu, propovijedajte evandelje svemu stvorenju.” “Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin suradivaše i utvrdivaše Rijec popratnim znakovima.” (Mk 16, 15; 16, 20) I Petar i Pavao su dali u Rimu svjedocanstvo života za Isusa Krista.

 

 


© 1999-2019 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s