Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Antunove stranice
 
PROPOVJEDNIK

Piše Zvonimir Zlodi
 

Ako netko marljivo istraži Antunove ‘Propovijedi’, otkrit će ga kao iskusnog u Svetom pismu; izvanrednog u teološkim naucima; znamenitog kao učitelja u askezi i mistici.” (Papa Pio XII.)Karakteristike Antunova propovijedanja

Da se dobro shvati Antunovo propovijedanje i posebno nauk što je iznio u svojim “Propovijedima”, potrebno je upoznati se s karakteristikama njegova propovijedanja, koje je sam naznačio upravo u svojim “Propovijedima”.

Propovjednik mora biti svet

U njima često, u prvom redu, spominje kakav mora biti propovjednik, koje vrline mora imati. O tome kaže: “Propovjednik mora u sebi uništiti sve poroke, tjelesne i duhovne, kako bi mogao najprije u sebi a zatim i u drugima vršiti djela milosrđa.” Isto tumači i na ovaj način: “Svete propovjednike simboliziraju oblaci jer su lagani, to jest jer su (propovjednici) slobodni od tereta zemaljskih stvari. Slični su i golubovima na prozorima (Antun tu aludira na Noinu lađu poslije potopa), koji bdiju nad tjelesnim osjetilima da smrt ne uđe u prebivalište duše.” “Propovjednik je na taj način, odjeven tunikom milosrđa i opasan pascem uzdržljivosti, kao otac svih vjernika Crkve.”
Naglašava također da propovjednik mora biti ponizan, da se mora smatrati suradnikom Božjim koji ga nadahnjuje i daje snagu njegovim riječima. Mora svoje oči imati stalno uprte u Isusa Krista, jedinog učitelja: njegovu istinu naučava i njemu jedinom vodi sve kojima propovijeda. Zato, međutim, mora i sam biti svet, jer primjer djeluje više nego bilo kakva, pa i najizvrsnija ljudska riječ.

Propovjednik mora imati znanje

Potrebno je i znanje. U prvom redu, poznavanje Svetog pisma, koje je glavni izvor propovijedanja. Razlog je tome što je, kaže, “poznavanje Staroga i Novog zavjeta jedino znanje koje uči ljubiti Boga i u pravom svjetlu gledati na ovaj svijet”. Sveto se pismo, kaže nadalje, tumači Svetim pismom: Stari zavjet Novim, i obratno. Stari zavjet je u službi Novoga, a Novi zavjet omogućuje da se Stari zavjet shvati u njegovim porukama. Ne može biti dobar propovjednik tko dobro ne pozna Sveto pismo. Usput rečeno, Antun ga je tako dobro poznavao da bi ga, kažu neki njegovi životopisci, mogao od riječi do riječi ponovno napisati kad bi se ono nekim slučajem – što je svakako nemoguće – izgubilo.
Antun proširuje tu potrebu i na ostala znanja i saznanja svoga vremena. Barem ukoliko se i sam time obilno služio, kako dokazuju njegove “Propovijedi”.
Neustrašivost i nepristranost u propovijedanju jedna je od njegovih posebnih karakteristika. Ističe to u jednoj svojoj propovijedi: “Propovijeda istinski onaj koji ne štedi nikoga, ne zaveden ljubavlju, ni strahom, ni obzirom, ni sramom.” Zato, kaže na drugom mjestu, “propovijed mora biti istinska, ne lažna, bez podrugljivih, glupih i našminkanih riječi, nego naprotiv koje potiču na plač. Ili, kako kaže Salomon: ‘Riječi su mudrih kao ostan, kao čavli zabijeni do dna’. Kao što, naime, udarac ostana čini da provrca krv, ili kao što čavao zabijen u ruku prouzrokuje veliku bol, tako riječi mudrih moraju potaknuti srce grješnika na lijevanje suza, nanoseći bol zbog počinjenih grijeha i prijetnje od paklenih muka.”
Tu neustrašivost treba pokazati u propovijedanju Isusa Krista: “Tko propovijeda istinu, ispovijeda Krista; tko prešućuje istinu, niječe Krista. Istina izaziva mržnju; zato si neki, da se nikome ne bi zamjerili, prekrivaju usta rukom šutnje… boje se da ne uznemire ljude. Istina se ne smije prešutjeti, pa ni pod cijenom sablazni…”
Tako je Antun govorio o propovijedanju, tako je i sam činio. Time je, može se reći, na neki način opisao i svoje propovijedanje, a u neku ruku i svoj stav, svoju dušu i srce, kojim je osvajao nebrojena srca svojih slušatelja. Istinska je riječ, u bilo kojim prigodama i pod bilo kakvim uvjetima, uvijek i jedino uspješna, korisna i spasonosna.

 

Antunove "propovijedi"

Papa Pio XII., u apostolskom pismu kojim sv. Antuna proglašava crkvenim naučiteljem, kaže za njegove “Propovijedi”: “Ako netko marljivo istraži Antunove ‘Propovijedi’, otkrit će ga kao iskusnog u Svetom pismu; izvanrednog u teološkim naucima; znamenitog kao učitelja u askezi i mistici.” Na temelju tih “Propovijedi”, jedinoga Antunova pisanog djela, a koje ga – prema navedenim papinim riječima – otkriva kao izvanrednog poznavatelja Svetog pisma, teologa i učitelja, on je i proglašen crkvenim naučiteljem.
Ovdje se, usput, može reći da će se vjerojatno svi koji uzmu u ruke Antunove “Propovijedi” iznenaditi njihovim načinom izlaganja, koje nije baš po današnjem “ukusu”, a posebice da u njima ne će uočiti zaokružen Antunov vjerski nauk. To je i razlog da taj vjerski nauk, sadržan u njegovim “Propovijedima”, iznesemo u zasebnim poglavljima, po kojima ćemo ga lakše uočiti i iz njega crpsti bogatstvo saznanja i pobuda za naš kršćanski život.

Učene propovijedi za ponizne

Antun je svoje “Propovijedi” pisao, kako je već rečeno, od 1227. do 1229. godine i 1230./1231. Prve se odnose na nedjeljne propovijedi, a druge na blagdanske i marijanske. U svemu 77, od kojih 53 za sve nedjelje u godini, 20 za neke blagdane i 4 u čast Majke Božje. Ako se, međutim, uzmu u obzir pojedine teme koje su u “Propovijedima” obrađene, onda se dolazi i do većeg broja, i više nego dvostrukog. Veliko, svakako, djelo i po svom sadržaju i po svojem obujmu, koje obuhvaća, već prema raznim izdanjima, preko tisuću i koju stotinu stranica.
“Učene su to propovijedi”, kaže V. Gamboso, “u koje se slijevaju predaje klasičnih kultura, razdoblja crkvenih otaca, duhovnosti 12. stoljeća… Ima u njima i franjevačkih sadržaja: pokora, to jest obraćenje od ispraznog i zlokobnog života na onaj evanđeoski. Otkrivamo u njima osobitu ljubav prema poniznima, priprostima, odbačenima, za koje je Antun dao svega sebe. Ima tu žara za temeljnu obnovu Crkve… Ima nježnosti prema Kristu, djetiću i raspetome, poleta tople pobožnosti prema Djevici, siromašnoj i slavnoj. Sve su to predmeti pobožnosti 13. stoljeća, usmjereni na duboke korijene pučke pobožnosti.
Zapaža se također težnja za kršćanskom savršenošću, odricanjem prolaznih i varljivih stvarnosti ovoga svijeta, ljubav prema ‘Gospođi siromaštini’, žudnja za nebom. Oblik, dakle, duguju kulturnoj predaji Crkve, no sadržaji su životno prožeti franjevačkim duhom, duhovnim proljećem, čiji je Antun bio jedan od najvećih začetnika.”

Riznica

“Propovijedi” su pisane srednjovjekovnim latinskim i, kako kažu stručnjaci, elegantnim jezikom. Da su u svoje vrijeme pobudile veliko zanimanje, dokaz je i to da postoji 13 kodeksa tih “Propovijedi” iz 13. i 14. stoljeća po raznim svjetskim bibliotekama. Jedan od tih kodeksa posjeduje i bazilika sv. Antuna u Padovi, nazvan “del Tesoro”, jer se nekoć čuvao među relikvijama sv. Antuna koje su i danas tamo, u tom “Tesoru” – riznici bazilike, pohranjene.
Antun svoje “Propovijedi” temelji na Svetom pismu a razvija ih prema liturgijskoj godini, odnosno na predlošku navoda iz mise i časoslova. Obično počinje s kratkim uvodom, zatim obrađuje razne teme i na kraju često završava molitvom.
Sveto pismo je, može se reći, okosnica svake pojedine propovijedi. Od njega počinje i na nj se vraća kada tumači neku vjersku istinu, kada donosi moralnu pouku ili pobudu, kada potiče na obraćenje, ustrajnost u vjeri i pobožnost. Potvrda je tomu oko 6.000 navoda iz Svetoga pisma, po čemu je također očito da ga je Antun u tančine poznavao i njime se s lakoćom služio. Sveto pismo bila je doista njegova “Knjiga života”. I ne samo za njega samoga, za njegovu svetost, nego i za druge: obilno je i svim žarom svoga srca sijao njezinu riječ. To, uostalom, iskazuje – u širem smislu – i njegov naslov “Evanđeoski naučitelj”.Zanimljivosti

77
Toliko je propovijedi sastavio sv. Antun. Od toga 53 za sve nedjelje u godini, 20 za neke blagdane i 4 u čast Majke Božje.

13
Toliko je kodeksa Antunovih propovijedi iz 13. i 14. stoljeća.

6.000
Toliko je navoda Svetoga pisma u propovijedima.

 


1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 

U suradnji s