Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Blagujmo - za stolom riječi Božje
 
LIPANJ

Piše Miroslav Bustruc
 
Presveto Trojstvo
(3. lipnja)

Čitanja:
Izr 8, 22-31;
Ps 8;
Rim 5, 1-5;
Iv 16, 12-15
Bog nije samac: Otac je ljubitelj, Sin je ljubljen, a Duh Sveti jest ljubav.


Tijelovo
(7. lipnja)

Čitanja:
Post 14, 18-20;
Ps 110;
1 Kor 11, 23-26;
Lk 9, 11b-17
Kad nam Gospodin kaže da damo braći ljudima jesti, onda nas ne poziva da budemo isključivo hranitelji tijela. Hraneći najprije sebe euharistijskim kruhom života znat ćemo zapaziti duhovno gladne i pružit im najpotrebniju hranu – djelotvornu ljubav Očevu.


10. nedjelja kroz godinu
(10. lipnja)

Čitanja:
1 Kr 17, 17-24;
Ps 30;
Gal 1, 11-29;
Lk 7, 11-17
Isus oživljava preminulog mladića. Čudesa su znakovi koji bude vjeru da bi oživjela i rasla i bez čudesa, ali ne i bez Isusa. Ako su čudesa duhovni kolači, bilo bi nerazborito hraniti se samo kolačima.Presveto srce Isusovo
(15. lipnja)

Čitanja:
Ez 34, 11-16;
Ps 23;
Rim 5, 5-11;
Lk 15, 3-7
Ljubav koja se ne hrani praštanjem, skapava od gladi. Srce koje ne prima ljubav, vene naočigled svega drugoga što može imati, a što ga ne može zasititi.
Isuse, ljubljeni Ljubitelju naš, koji ne samo da imaš srce nego si – srce, nauči nas živjeti – srcem!


11. nedjelja kroz godinu
(17. lipnja)

Čitanja:
2 Sam 12, 7-10.13;
Ps 32;
Gal 2, 16.19-21;
Lk 7, 36 – 8,3
Nazovipravednici, a stvarni grješnici ne žele prihvatiti stvarno obraćenje nekadašnjih grješnika kako bi mogli ostati nepopravljivo dobri. Ako si savršeni farizej, suvišno ti je biti ikakav vjernik. No, ipak potrebnije ti je obraćenje više nego misliš.


12. nedjelja kroz godinu - rođenje sv. Ivana Krstitelja
(24. lipnja)

Čitanja:
Iz 49, 1-6;
Ps 139;
Dj 13, 22-26;
Lk 1, 57-66.80
Iako je čovjek “trstika koja misli” (Paskal), Ivan Krstitelj nije bio trstika koju vjetar ljulja. Pustinja ga je naučila i misliti i propovijedati - bitno.
Kad i naš program života postane: “Isus treba da raste, a ja (moja sebičnost) da se umanjuje”, tada ćemo bez poteškoća svjedočiti Isusa, a ne sebe.


 


© 2006 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 

U suradnji s