Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Medicina u svjetlu vjere
 
DIJETE, OBITELJ I MENTALNO ZDRAVLJO

Piše dr. sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja, dr. med., spec. psihijatrije
 
Prava mjera za sve je ljubav

Kako bismo razumjeli dijete i njegove odnose s okolinom, moramo znati ponešto o razvoju djeteta te o međusobnom djelovanju važnih čimbenika za razvoj u kojima obitelj ima najznačajnije mjesto.
Emocionalni odnos majka-dijete značajno obilježava buduće emocionalne odnose djeteta koji se ponavljaju tijekom života u nešto izmijenjenom obliku. Majka osigurava psihološke i biološke potrebe, predstavlja djetetu svijet i pomaže mu u razrješavanju iluzija da svijet ne daje sam od sebe ono što želi niti upravo onda kada to želi. Dijete ne razlikuje sebe od majke i oni čine cjelinu. Ta prva iskustva vezana su uz hranu i majčinu prisutnost, te postupno dolazi do stvaranja odnosa prema majci kao objektu koji zadovoljava sve djetetove potrebe. Ako zadovoljenje izostaje, dijete često fantazira objekt i zahvaljujući mašti postupno stječe nezavisnost u odnosu na objekt. Izmišljeni objekt ostaje u njemu trajno. Vrsta i kvaliteta toga ranog odnosa utječe na formiranje ličnosti. Ukoliko je majka sretna i opuštena, i dijete se osjeća smireno i opušteno.
Otac preuzima osjećaje kod djeteta koje je već ono razvilo prema majci i nekim njezinim osobinama. On se pojavljuje najprije kao osoba koja je oslonac majčinu autoritetu, predstavlja zakon i red, pojavljuje se povremeno i daje sigurnost te obogaćuje život djeteta. Postupno se priključuju i ostali članovi obitelji, koji djetetu daju osjećaj pripadnosti, vrijednosti. Uče ga odnosima i razvijaju kod djeteta osjećaj da je važno takvo kakvo je, sa svim vrlinama.
Sa druge strane obitelj istovremeno, da bi mogla osigurati sve navedeno djetetu, mora imati kvalitetan odnos među članovima, te podršku šire okoline i društva. Na taj način roditelji razvijaju psihološke potrebe djeteta. Roditelji su objekti s kojima se dijete ponosi, koje oponaša i koji ga zaštićuju. Najčešći nepovoljni čimbenici u obitelji koji rezultiraju problemima kod djeteta, a kasnije se prenose i u odraslu dob jesu nedostatak pozitivnog i kvalitetnog odnosa među roditeljima; izostanak podrške šire obitelji; izostanak podrške društva u slučajevima bolesti, teškim socioekonomskim situacijama, smrti, rastavi, preseljenju i dr. U takvim situacijama dijete živi u uvjetima koji ne osiguravaju bazičnu podršku i često preuzima uloge kojima nije doraslo. Osjećaj straha i napuštenosti dovodi do brojnih poremećaja i prisutan je od poroda do smrti.
Dijete treba biti željeno, osjećati se važno, imati ljubav i sigurnost u roditeljskim figurama i obitelji. Obitelj treba uvažavati i prihvatiti djetetovu različitost i potrebu za afirmacijom. Ukoliko nisu ispunjeni navedeni uvjeti, najčešće posljedice po dijete su problem identiteta, nesigurnost, osjećaj krivnje, sram, loša slika o sebi, depresija i brojne druge. S obzirom na važnost obitelji i obiteljskih vrijednosti za mentalno zdravlje svakog pojedinca, Svjetska zdravstvena organizacija je naglasila važnost zdravog roditeljstva, vraćanja obiteljskim i etičkim vrijednostima te izbor adekvatnog kadra za edukativna zvanja.
U skladu s navedenim svako društvo je obvezano pomoći obiteljima, svojim poticajima i zakonima omogućiti obiteljima takve uvjete života u kojima će se djeca odgajati u pozitivnom ozračju, a kod mladih ljudi odgojem razvijati između ostalih vrijednosti i pozitivan odnos prema braku i odgovornom roditeljstvu. Na kraju, ne smijemo zanemariti činjenicu da budućnost jednog naroda i kvaliteta življenja u ovisnosti je kako i materijalnom, tako i emocionalnom ulaganju u djecu i mlade. Svatko tko se osjeća ličnošću na ovom svijetu, kome ovaj svijet nešto znači, tko je sretan, beskrajno mnogo duguje ženi. Ako društvo ne priznaje ulogu majke i zavisnost o njoj, što je povijesna činjenica, postojat će trajna zapreka stvaranju mentalnog zdravlja i duševnog smirivanja.

 


© 2006 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 

U suradnji s