Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Nagrada
 
NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO
HRVATSKOGA KATOLIČKOG NOVINARSKOG DRUŠTVA
FRA LJUDEVITU ANTONU MARAČIĆU

 

"Fra Ljudevit Maračić zasigurno je jedan od najzaslužnijih promicatelja katoličkog tiska u Hrvatskoj i jedan od najplodnijih autora pisane riječi. Tijekom dugog i nadasve burnog razdoblja vodio je i uređivao Veritas, časopis beskompromisnih i jasnih stavova, približavajući ga uvijek čitatelju i posuvremenjujući ga prema potrebama vremena. U pisanju se bavio znanstvenim i istraživačkim radom, jednako kao i duhovnim, a pokoji put i duhovitim”, rekao je Mate Krajina, predsjednik Hrvatskog katoličkog novinarskog društva, obrazlažući dodjeljivanje nagrade za životno djelo toga društva fra Ljudevitu Antonu Maračiću. Fra Ljudevit se rodio u Premanturi kod Pule 1. kolovoza 1938, a u Red franjevaca konventualaca ušao je početkom 1954. u Cresu, gdje je završio i godinu novicijata. Teološke studije završio je na zagrebačkom Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu nakon čega je zaređen za svećenika potkraj 1962. Potom su ga poglavari poslali na studij hrvatskog jezika i komparativne književnosti na zagrebački Filozofski fakultet, gdje je diplomirao sredinom 1969.
O Uskrsu 1962. počeo je izlaziti Glasnik sv. Antuna, u međuvremenu preimenovan u Veritas, a fra Ljudevit je od prvog broja uključen među redovite suradnike. Vodio je informativnu rubriku, a tijekom prvih deset godina suuređivao je Tribinu mladih vjernika. Kada se prvi urednik o. Ivon Ćuk povukao, u prosincu 1972. provincijska uprava povjerila je tu službu fra Ljudevitu Maračiću. On tako sve do danas, punih 45 godina, djeluje u apostolatu tiska vodeći razgovore i pišući razne članke i reportaže, a službu glavnog urednika Veritasa obavljao je gotovo 27 godina, sve do listopada 1998. kada su vođenje lista preuzeli mlađi urednici.
“Nitko od nas ne voli formalnosti, a obično se u ovakvim prigodama počinje s formalnim pitanjima, pogotovo novinara iz elektroničkih medija: što vama znači ova nagrada? Umjesto odgovora ja bih pitanje preinačio: što uopće znači, što uopće treba značiti ovakva nagrada?”, rekao je fra Ljudevit u trenutku preuzimanja nagrade te se obratio okupljenim uglednim gostima ovim riječima: “Netko bi mogao reći, pomalo možda malo zajedljivo, da je to diploma za mirovinu. Međutim, ja bih se radije složio s onim što sam nedavno čuo, da je to zapravo podsjetnik na budućnost. Podsjetnik na sve ono što je proteklo, a puno je godina proteklo - 45 godina kako sam ušao u ove vode, a više od polovice tog razdoblja bio sam glavni urednik. Zanimljivo je da sam počeo upravo kad je završilo II. zasjedanje Koncila. U prosincu 1962. počeo sam se baviti malo intenzivnije pisanjem, a urednik sam postao, nećemo reći baš u mučenička vremena, niti olovna, ali sigurno u jako teška vremena, koja se poklapaju s hrvatskom šutnjom. Jedino su Katolička crkva i katolički tisak smogli snage pronalaziti neke mogućnosti da progovore. Ponosan sam da sam sudjelovao u tom vremenu. Mislim da je i Veritas odigrao svoju ulogu. Zahvaljujem u prvom redu Gospodinu Bogu što nam je dao jakosti, možda malo manje i razboritosti, da kroz oluju ondašnjeg vremena dovedemo naš brod do mirnih voda.”
Pisana riječ bila je i ostaje glavno područje apostolata fra Ljudevita, od prvih dana svećeničkog života do danas. Napisao je petnaestak knjiga, ponajviše iz povijesno-kulturnog područja svoje Provincije franjevaca konventualaca, a isto tako i iz područja duhovnog života. U svojemu svećeničko-redovničkom životu djelovao je desetak godina i kao profesor hrvatskog jezika na Srednjoj školi za spremanje svećenika Provincije franjevaca konventualaca u Zagrebu, a u dva mandata vršio je službu provincijskog ministra svoje provincije. O Velikom jubileju proveo je četiri godine u Vatikanu kao redoviti penitencijar u Bazilici sv. Petra, odakle je redovito izvještavao za svoju reviju Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga i pisao prigodni dvogodišnji serijal za Glas Koncila. Po povratku iz Rima u Zagrebu se, uz neke druge obveze i zaduženja, posvećuje apostolatu tiska u Veritasu kao zamjenik glavnog urednika i lektor/korektor te revije i njezinih izdanja. Prigodom proslave 500. broja Veritasa, fra Ljudevit je dobio posebno priznanje i prigodnu plaketu.
Svoj govor na primanju nagrade fra Ljudevit je završio zahvalom: “Zahvaljujem svojoj Provinciji franjevaca konventualaca koja mi je omogućila u ono vrijeme studij. Zahvalan sam im na tome, to mi je pomoglo do dana današnjega u mnogim mojim radovima. Zahvalan sam onima koji su me se sjetili i predložili za ovu nagradu. Zahvalan sam onima koji su odlučili da dobijem nagradu, a zahvalan sam na poseban način nadbiskupu koji mi je nagradu uručio.”


 


© 2006 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 

U suradnji s