Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Sedmerac
 
PO ANTUNU K ISUSU

Odgovara Ivan Bradarić
 

Mjesec je lipanj za naš časopis poseban jer slavimo blagdan sv. Antuna pod čijim duhovnim pokroviteljstvom i izlazi već više od 45 godina. Ovoga popularnog sveca poznaje čitav svijet. Čini se da skoro sve znamo o njemu. I naš je časopis u više nastavaka pisao i još uvijek ima zanimljive priloge koji nastoje osvijetliti život i djelo dragog nam sveca.
Per Antonium ad Jesum. Po Antunu k Isusu! To su znamenite riječi što ih je izrekao papa Pio XI. prigodom sedme stogodišnjice smrti sv. Antuna. To je doista poslanje sv. Antuna, izvanrednog sveca koji, u tajnovitom nacrtu Božje providnosti, ostaje i danas veliki učitelj duhovnog života, živi primjer kreposti i svetosti, moćni zagovornik kod Boga.
U ovom prilogu želimo odgovoriti na neka češće postavljana pitanja vezana uz ovoga sveca.

1. Tko je bio sv. Antun i čime se osobito odlikovao u svome životu?
To je svetac 13. stoljeća. Suvremenik sv. Franje Asiškoga, u čiji je Red ušao oduševljen primjerom života ovih redovnika i njihovom žrtvom za širenje Kraljevstva Božjega sve do mučeništva.
Isprva se odlikovao svojom skromnošću i jednostavnošću, a zatim učenošću, propovijedanjem i čudesima.

2. Kako trebamo razumjeti i tumačiti čudesa sv. Antuna?
Čudo je ponajprije Božji zahvat u životu vjernika. Posredovanjem svetaca, kao u ovom slučaju sv. Antuna, zbog njegove osobite blizine i svetosti, Bog daje čovjeku naravne i nadnaravne darove.

3. Događaju li se ta čuda i danas ili je to bilo samo za života sv. Antuna?
Prošireno je mišljenje i vjerovanje da i danas mnogi zadobivaju uslišanje po zagovoru sv. Antuna, pa u tom smislu možemo slobodno reći da se čuda događaju i danas. Osim toga, najbolja potvrda su brojna svjedočanstva vjernika, koji hodočaste Svecu u Padovu ili neko drugo bliže svetište.
Kroz stoljeća do danas sigurno su se mnoga čuda dogodila kada su se njegovi štovatelji s vjerom i čistim srcem njemu utjecali.

4. I među nekršćanima ima štovatelja sv. Antuna?
U svojim potrebama i nevoljama i nekršćani traže pomoć te nerijetko dolaze u kršćanska svetišta, pa tako i ona sv. Antuna, ali se – osim tog vida – ne smije previdjeti da ih privlači i Antunova svetost i primjer njegova života i franjevačke jednostavnosti te njegov naglašeni osjećaj za čovjeka.

5. Što znači broj 13 kod sv. Antuna?
Ovaj je broj, datum njegove smrti (13. lipnja 1231.), osobito drag vjernicima. Ponajprije zbog toga jer mi štujemo svece prema danu njihove smrti i ulaska u slavu Božju. Tako je s vremenom ušlo u običaj slavljenje 13 utoraka pred sam njegov blagdan.

6. Što je bit štovanja sv. Antuna Padovanskoga?
Svakako ne toliko traženje njegova zagovora kod Boga – što je također potrebno i pohvalno, nego prije svega nasljedovanje primjera njegova života, a to je: služenje Bogu, krjepostan život i kršćanska ljubav.

7. Zašto se trebamo moliti sv. Antunu?
Mi dobro znamo da nas Sveto pismo i Crkva uče da je jedini posrednik između Boga i ljudi Isus Krist. Znamo također, na našu veliku utjehu, da su sveci, naša braća, nastojali nasljedovati Isusa u savršenstvu tijekom svoga zemaljskog života, i da su, svojim životom vjere i herojske ljubavi, posvetili svoj život Bogu i braći. Sada su, blizu Krista u raju, uzori nasljedovanja i naši zagovornici.
S tog razloga II. vatikanski sabor uči da “Crkva proglašava vazmeno otajstvo što su ga ostvarili sveci, koji su trpjeli i bili proslavljeni s Kristom. Crkva vjernicima predstavlja njihove primjere, koji sve privlače Ocu posredstvom Kristovim te, po njihovim zaslugama, moli Božja dobročinstva” (Sacrosantum Concilium, 104).
I danas je sv. Antun ono što je bio za svojega zemaljskog života: svjetlo i vođa kršćanskog naroda. I danas on šalje poruku spasenja: poruku da se zadobije, čuva i umnožava božanska milost.
Molitva koja se uzdiže sv. Antunu jednostavna je, neposredna, kojiput potrebna svjetla i očišćenja. Ipak je bez dvojbe put, svima na raspolaganju, da se približe Bogu. Stvarno, veoma često su jednostavne i ponizne osobe one koje bolje nego mudri i veliki znaju naći put da bi našle Gospodina.

 


1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 

U suradnji s