Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Crtice iz duhovnosti Crkve
 
Otajstvo Krista

Piše: Bernardin Filinić

 

Pravi Bog i pravi čovjek

Otajstvo
Hrvatska riječ «otajstvo» upućuje nas jasnije nego originalna grčko-latinska riječ «mysterium» na značenje «objavljene tajne». Tajna božanskog života i dostojanstvo čovjeka objavljena nam je u Isusu Kristu. Nakon što se čovjek našao u smrti kao plod grijeha, tj. otkad se odijelio od Stvoritelja, Bog traži čovjeka: «Adame gdje si?» (usp. Post 3, 9), i govori na više načina po prorocima (usp. Heb 1, 1). «A kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike zakona otkupi te primimo posinstvo» (Gal 4, 4-5).

Bogočovjek
No, kako shvatiti Božju neizmjernu ljubav? Bog je postao čovjekom da nas uskrisi iz smrti grijeha, da nam vrati prvotnu sliku i još više od toga da nas uzdigne u dostojanstvo sinova Božjih u vječnom životu neizmjerne sreće. U nastavku trinitarnog otajstva logično su crkveni oci postavili pitanje: Kako je Isus Krist, koji je Bog od vijeka, ujedno i čovjek? Rekli smo da je već Origen skovao izraz «Bogočovjek», ali su neki nakon definiranja Kristova božanstva u Niceji, umanjivali značenje njegova čovještva. Bio je to već Apolinar iz Laodiceje, jedan od preteča monofizitizma.

Nasuprot tome, predstavnici antiohijske škole opravdano su naglašavali potpunost čovječje naravi u Isusu Kristu, ali su neki otišli u tome predaleko, tumačeći da se Bog tek nastanio u čovjeku Isusu Kristu. Carigradski biskup Nestorije naučavao je dosljedno tome da se Djevica Marija ne smije zvati «Bogorodica-theotokos», nego samo «Kristorodica-christotokos», jer da je rodila samo čovjeka Isusa. Ćiril, aleksandrijski biskup, napao je oštro Nestorija.

Hipostatska unija
Na trećemu ekumenskom koncilu održanom u Efezu 431 god. prevladavao je nauk što je zastupao Ćiril, a koji su jasnije od njega izrazili sveti oci iz Kapadocije, tj. Bazilije i dva Grgura, posebno onaj iz Nisse, tj. nauk o hipostatskoj uniji božanske i ljudske naravi u Isusu Kristu. Druga božanska osoba, Sin Bog od vijeka, uzeo je ljudsku narav u Djevici Mariji. Tako su u Kristu jedna božanska osoba i dvije naravi, božanska i ljudska. Marija je rodila čovječju narav, ali sjedinjenu u božanskoj osobi Sina Božjega, stoga se smije nazivati «Bogorodicom». Time je jasnije izraženo otajstvo utjelovljenja Sina Božjega i spasenja čovjeka u našoj naravi.

Jasnije shvaćanje pojmova «persona» i «natura»
Protiv Nestorija bili su i opat manastira u Carigradu Eutih i nasljednik Ćirilov, aleksandrijski biskup Dioskur, koji su otišli predaleko na drugu stranu i zanijekali cjelovitost ljudske naravi u Isusu Kristu, koja se kao rastopila i nestala u božanskoj naravi. Tako je donekle zanijekano otajstvo spasenja čovjeka.

Sin Božji je pak uistinu uzeo cjelovitu ljudsku narav da je obnovi. Monofiziti su održali koncil koji nije priznala opća Crkva. Tada je papa Leon I. Veliki (440-461), u svom pismu pravovjernom carigradskom biskupu Flavijanu («Epistola dogmatica ad Flavianum») obrazložio katolički nauk pomognut izrazima koje je na latinskom skovao još Tertulijan, «persona» i «natura». Smatra se da je to prva papina poslanica «ex cathedra» tj. da ima značaj neprevarljivosti.

Koncil u Kalcedonu jasno definira
Na papinu molbu car je sazvao novi koncil u Kalcedonu 451. godine. Taj četvrti ekumenski koncil odbacio je monofizitski nauk i u skladu s papinom dogmatskom poslanicom definirao konačno kao vjersku istinu da su u Kristu u jednoj božanskoj osobi Sina Božjega dvije naravi, božanska i ljudska, neizmješane ali neodijeljene. Tako je otajstvo Božjeg učovječenja i čovjekova spasenja i uzdignuća, koje je objavljeno u Svetom pismu i živoj predaji Crkve, u ljudskom rječniku najjasnije izraženo.

Saznajte više o povijesti Crkve.
Od autora ovih priloga nabavite knjigu: Ti si petar… Sažetak povijesti Crkve
Pojedinačni primjerak je 40 kuna.
Ako kupujete više primjeraka odobravamo poseban popust pa knjigu možete nabaviti za samo 20 kuna

Naručite na adresi Veritasa:
Sveti Duh 33
10000 Zagreb
Ili na telefon: 01-3777-127

Ova posebna akcija traje do kraja listopada.

 


1999-2019 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 

U suradnji s