Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Antun i Hrvati
 
SV. ANTO U SRCU - BOSNE

Piše: Marija Belošević
 
ŽUPA SV. ANTE U BUSOVAČI: MODERNE KOMUNIKACIJE U SLUŽBI RADOSNE VIJESTI

U središnjoj Bosni, u Lašvanskoj dolini smještena je Busovača. Ime mjesta prvi put se spominje 16. kolovoza 1371. godine. Danas se taj dan obilježava kao dan grada.

Povijest župe

Župa Busovača nastala je 1840. godine odvajanjem od matične župe i samostana Fojnica, te od tada kao mjesna kapelanija vodi vlastite matice. Formalnu samostalnost župa je stekla početkom 1872. godine. Vjernici su se prvotno koristili drvenom crkvom posvećenom sv. Marku Evanđelistu. Današnja župna crkva građena od 1881. do 1885. godine prvotno je bila posvećena Preobraženju Kristovu, a kasnije je glavni zaštitnik postao sv. Antun Padovanski. Oltarnu sliku Preobraženja Kristova je 1881. godine izradio slikar Freynberg, a župi je 1886. godine poklonilo Društvo Bezgrešnog začeća BDM iz Beča. Pod kraj XIX. i početkom XX. stoljeća unutrašnjost crkve zidnim slikama, tematski vezanim uz život sv. Antuna, ukrasio je Marko Antonini. Nažalost, slike do danas nisu sačuvane. U crkvi se nalaze dva pobočna oltara, rad umjetničke tvrtke Ferdinanda Stuflessera iz Tirola. Po projektu J. Crnkovića unutrašnjost crkve je obnovljena 1975. godine. Josip Bifel iz Zagreba je 1980. godine naslikao križni put, a 1987. godine i dva vitraja: Rođenje i Uskrsnuće. Tri vitraja su djelo Vladimira Blažanovića: Sveti Ante (1999.), Krštenje na Jordanu i Golgota (2000.). Crkvene orgulje imaju 24 registra, a izgradio ih je Jenko 1981. godine ugradivši u njih svirale iz prethodnih (starih) orgulja koje su bile postavljene 1924. (djelo V. Holuba). Na području župe nalaze se i dvije filijalne crkve sv. Josipa Radnika u Barama i sv. Nikole Tavelića u Kaćunima. U spomen na poginule branitelje, na mjestima oko grada gdje su vođene borbe postavljeno je desetak križeva. Kod križeva, posebno na planini Busovačke staje, gdje je pokraj križa izgrađena kapela i spomen-obilježje, slave se mise. Franjevci su 1844. godine kupili kuću, koja je kao župni stan korištena do 1848. kada je izrađen župni stan. Nova župna kuća izgrađena je 1896., proširena je 1968., te obnovljena 1973. godine. No, kako se zbog starosti i veoma ruševnog stanja nije mogla obnoviti, sadašnji župnik fra Janko Ljubos je početkom 2006. godine pristupio izgradnji novoga župnog stana, koji je iste godine i završen uz svesrdnu pomoć župljana. Potkraj osamdesetih godina u blizini župne kuće kupljena je stambena kuća čije prizemlje i danas služi za održavanje vjeronauka i za susrete s mladima, a u ostalim prostorijama su smještene sestre franjevke.

Statistika župe

Prije 130 godina, 1877. godine župa Busovača imala je 1917 vjernika, a 1935. 4230. Broj župljana je stalno rastao tako da ih je 1974. godine bilo 7470 župljana, a 1991. godine 8160. Prema blagoslovu kuća o Božiću 2006. godine, 7639 vjernika stalno obitava na području župe. Župni vikar fra Andrej napominje kako je župa danas četvrta po broju vjernika u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. U odnosu na 2005. godinu smanjen je broj obitelji, ali je povećan broj članova. Ove godine zabilježen je porast krštenja i vjenčanja, a manje je umrlih u odnosu na prošlu godinu. Smanjenje vjernika najvećim dijelom je uzrokovan nezaposlenošću, koja rezultira iseljava-njem, posebice mladih u Hrvatsku i dalje u Europu. Naselja koja tvore župu sv. Ante Padovanskog u Busovači su sljedeća: Bare, Bešići, Bojišće, Brdo, Bukovci, Buselji, Busovača, Carica, Draga, Dusina, Gavrine kuće, Granice, Gusti grab, Javor, Jazvine, Kaćuni, Kaonik, Krčevine, Kula, Kupres, Lašva, Nezirovići, Oselište, Podjele, Polje, Putiš, Rasno, Ravan, Rovna, Sajtovići, Skradno, Solakovići i Višnjica.

Pastoralna skrb

Župa je povjerena na pastoralnu skrb članovima Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Sastav pastoralnog osoblja je “spoj mladosti i iskustva”: župnik fra Janko Ljubos (30 godina svećeništva), župni vikari fra Andrej Matoc (5 godina svećeništva), fra Mišo Sirovina (1 godina svećeništva), fra Željko Jurešić (45 godina svećeništva) i fra Stjepan Lovrić (ispomoć iz Visokog). U župi djeluju i školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske Provincije Prečistog Srca Marijina: s. Anđelka Jukić, s. Snježana Saraf, s. Ivanka Guberac. Još četiri franjevke, s. Leopolda Čović, s. Verona Oršolić, s. Animira Jakovljević i s. Jelena Antolović, vode dječji vrtić “Busovača” koji djeluje od 1992. godine, a danas se brine o pedesetak djece. U župnoj crkvi misa se služi svaki dan, a nedjeljom i četiri mise, te mise u filijalama u Barama i Kaćunima. Vjernici, osim zaštitnika župe, još posebno štuju sv. Josipa čija je proslava u filijali u Barama, te sv. Nikolu Tavelića u Kaćunima. Pobožnost prema Svecu svega svijeta, župljani, ali i mnogi vjernici iz drugih dijela BiH posebno su iskazali u svibnju 2001. godine kad su u Busovači i Bugojnu boravile Moći sv. Antuna. Tijekom ovogodišnje proslave Antunova, svečanim misnim slavljem koje je predvodio fra Žarko Relota obilježena je i 135. godišnjica samostalnosti župe. Bogata povijest ove župe zasigurno zavređuje i pisani trag u obliku monografije, no to će se možda ostvariti za okrugli jubilej. A tada će, po svemu sudeći biti i prilika zabilježiti još jedan zanimljiv detalj. Naime, fra Andrej ističe kako je krajem prošle godine pokrenuta službena državna procedura da se župna crkva proglasi nacionalnim spomenikom kulture u BiH.

Franjevaštvo na djelu

Franjin duh živi u župi i po vjernicima laicima. Franjevački svjetovni red aktivno djeluje od osnutka župe, a od 1886. godine vodi matice. Danas ima šezdesetak aktivnih članova, redovite mjesečne skupštine održavaju se subotom prije mlade nedjelje. Unutar FSR-a formirana je skupina mlađih članova koji obilaze starije i bolesne članove, te su angažirani u prikupljanju i dijeljenju pomoći najpotrebnijim župljanima. Franjevačka mladež okuplja tridesetak aktivnih članova. Mladi se okupljaju na tjednim sastancima s tematskim predavanjima, nedjeljom sviraju i pjevaju uz večernju misu, a uključuju se i u različite župne aktivnosti. Duh franjevaštva širi se i prema najmlađima, pa je tako uoči ovogodišnjeg blagdana sv. Franje formirana “Mala frama” koja okuplja dvadesetak članova od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Angažiranost vjernika

Zauzetost vjernika laika u župi je velika. Osim u liturgijskim slavljima, vjernici su angažirani i u katehezi (u školama i povremeno u župi), organiziranju različitih akcija, posebno s humanitarnim predznakom. Humanitarne akcije su namijenjene pomoći najpotrebnijima u župi ili pak u posebnim situacijama, npr. za transplantaciju rožnjače jednom dječaku, za injekcije dječaka bolesnog od cerebralne paralize i sl. U župi djeluje i veliki i mali župni kao i filijalni zbor, 11 molitvenih skupina, te skupina od pedesetak ministranata u župnoj i filijalnim crkvama.Župa je ostvarila dobru suradnju s mjesnim školama, kao i s državnim institucijama. Posebno dobra suradnja je s radio-postajom Busovača i podružnicom HKD Napredak. Povremeno se organiziraju predavanja, a nakon izgradnje nove župne kuće u obnovi je i knjižnica. U planu je izgradnja i opremanje multimedijalne višenamjenske dvorane s galerijom slika i etnološkom postavkom u novoj župnoj kući.

Ponos župe

Župa se ponosi duhovnim zvanjima koja su potekla tijekom povijesti. Danas je aktivno trideset svećenika, bogoslova, novaka, sjemeništaraca, časnih sestara i kandidatica.

Župa u virtualnom svijetu

I na kraju, jedan kuriozitet, na kojemu bi ovoj župi zasigurno mogle zavidjeti bez skromnosti rečeno, mnoge župe u svijetu. Naime, za pastoralno osoblje ove župe može se bez pretjerivanja reći da je u pravom smislu shvatilo poziv pape Ivana Pavla II. upućen u povodu Svjetskog dana društvenih obavijesnih sredstava 2001. godine. Tom prigodom Papa je pozvao: “Propovijedajte na krovovima: Evanđelje u dobu globalne komunikacije”. I upravo na tom tragu, 6. listopada prošle godine pokrenut je prvi župni video-portal u BiH s ciljem prenošenja uživo važnijih događanja u župi. Sam web obiluje mnogim informacijama o samoj župi, od povijesti, a redovno se objavljuje i tjedni liturgijski pastoralni listić “Glasnik sv. Ante”, koji i u tiskanom obliku izlazi u 500 primjeraka. Stoga, ako vas put nanese u Srednju Bosnu, svratite u crkvu Sveca svega svijeta u Busovači, a do tada pratite župu svojim molitvama, a aktivnosti putem portala http://www.zupa-busovaca.com

 


© 2006 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s