Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Moje mišljenje
 
U ZNAKU KRISTA KRALJA

Piše: Marijan Križić
 
KRŠĆANI SU ODGOVORNI U OČUVANJU I IZGRADNJI ULJUDBE
NADAHNUTE EVANĐEOSKIM VRIJEDNOSTIMA

Znakovito je da se i ovi parlamentarni izbori u Hrvatskoj održavaju na blagdan Krista Kralja. Vjernicima to je dodatni poticaj da o vremenitoj vlasti promišljaju u svjetlu Onoga koji je istinska vlast i kojemu će na kraju vremena biti odvagnuta, prosuđena i podvrgnuta svaka vlast na zemlji.

Hrvatski biskupi, sukladno svojemu poslanju promicanja trajnih, evanđeoskih vrijednosti, najavili su izdavanje okružnice u kojoj će pozvati katolike da se odazovu parlametarnim izborima te da se u svojoj odluci vode kršćanskim načelima.

U međuvremenu ponovno je aktualizirana DOKTRINARNA NOTA o nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životu. Riječ je o dokumentu koji je uz odobrenje Ivana Pavla II. izdala Kongregacija za nauk vjere, 24. studenog 2002. godine - upravo na blagdan Krista Kralja. Potpisao ju je tadašnji pročelnik Kongregacije, kardinal Joseph Ratzinger, današnji papa Benedikt XVI.

Ističući sv. Thomasa Morea, zaštitnika ljudi iz vlasti i politike, Doktrinarna nota poziva vjernike na sudjelovanje u javnome životu: “Svojim glasom na izborima za predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti ... svi mogu pridonijeti oblikovanju političkih rješenja i zakonskih odluka, koje prema njihovu mišljenju, u većoj mjeri koriste općem dobru.”

Istančanom ratzingerovskom pronicljivošću Nota osvjetljuje suvremeno građansko društvo koje se “nalazi u složenom kulturalnom procesu koji pokazuje svršetak jednog razdoblja i nesigurnost zbog početka nečega novog što se pomalja na obzoru”, kao i na opasnosti koje se “u društvu promiču kroz zakonodavstva” te na “posljedice koje će to imati po buduće naraštaje”.

Nota također ističe opasnost od kulturalnog relativizma, te upozorava da “povijest 20. stoljeća pokazuje kako su u pravu oni koji prepoznaju pogrešnost relativizma i, zajedno s tim, shvaćaju da postoji moralna norma ukorijenjena u narav ljudskog bića, koja mora voditi naše shvaćanje čovjeka, općeg dobra i države”. Istinska i čvrsta etička načela temelj su društvenog života. Ona ne samo da nisu prepreka pluralizmu, nego bez njih nema istinske demokracije.

Katolici su pozvani štititi i promicati takve zakone koji štite život i dostojanstvo ljudske osobe. Kako živimo u svijetu u kojemu su se već učvrstili neki zakoni koji su se udaljili, pa i suprotstavili kršćanskom vrijednosnom sustavu, od katolika se očekuje razboritost, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri očuvalo opće dobro. Vrijedno je pročitati misao iz Note koja nas potiče na kršćansku odgovornost, mudrost i razboritost: “To ne sprječava, kao što uči Ivan Pavao II. u enciklici ‘Evangelium vitae’ govoreći o slučaju kada nije moguće otkloniti ili potpuno dokinuti zakon o pobačaju, koji je već na snazi ili je predložen za glasovanje, da ‘jedan zastupnik, čije je apsolutno protivljenje pobačaju bilo jasno i svima poznato, dozvoljeno ponudi vlastitu potporu prijedlozima koji smjeraju smanjenju štete nekog zakona te da smanji negativne učinke na razini kulture i javne moralnosti’.”

Ovime smo došli do ključne točke u promišljanju katolika, kako onih koji sudjeluju u donošenju zakona, tako i onih koji zaokruživanjem glasačkog listića odlučuju kome će dati svoje povjerenje. Naime, katolik se može naći u dvojbi koga odabrati ako niti jedna relevantna politička stranka nije spremna uskladiti sve zakone s kršćanskim vrijednosnim sustavom. Političke stranke “žive” od glasova birača i često nisu spremne na tako radikalne zahvate kojima bi ispravili sve “krive Drine”, jer se, možda s pravom boje da će izgubiti potporu birača. Što god bio razlog, kršćanin, na tragu citirane misli, treba dati “potporu prijedlozima koji smjeraju smanjenju štete nekog zakona...”

Osim zaštite života od začeća do prirodnog svršetka, Nota ističe da je potrebno “čuvati i promicati obitelj, utemeljenu na monogamnom braku između osoba različitog spola... Isto vijedi za jamčenje slobode roditeljima da odgajaju svoju djecu...”

Kršćani su odgovorni u očuvanju i izgradnji uljudbe nadahnute evanđeoskim vrijednostima. Pri tome Nota upozorava: “Nužnost da se plodovi duhovne, intelektualne i ćudoredne baštine katolištva izraze na način koji je razumljiv suvremenoj uljudbi je vrlo žurna zadaća, također da bi se izbjegla opasnost od kulturnog otuđenja katolika.”

Iako kao vjernici znamo da je naša vječna domovina na nebesima, te da će svaka vlast biti podložena Kristu Kralju, to nas nipošto ne oslobađa odgovornosti da se borimo za promicanje evanđeoskih vrijednosti u našoj vremenitoj domovini. Dapače. Upravo o tome govori i Doktrinarna nota u svojemu zaključku: “Ostavljaju istinu koji, zato što znaju da ovdje nemamo stalna prebivališta (...), misle da zbog toga mogu zanemariti svoje zemaljske dužnosti, zaboravljajući da ih sama vjera još više obvezuje na njih, svakoga prema svojemu pozivu...”

Predstojeći parlamentarni izbori zasigurno jasan su poziv svakom kršćaninu da svojim odgovornim glasovanjem podupre političku opciju od koje realno očekuje da može pridonijeti očuvanju i promicanju kršćanske baštine, koja je jamstvo našega osobnog, nacionalnog, pa i civilizacijskog identiteta.

 


© 2006 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s