Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Antun i Hrvati
 
SESVETSKA SELA

Piše: Marija Belošević
 
ŽUPNA ZAJEDNICA U DUHU II. VATIKANSKOG SABORA

Župu sv. Antuna Padovanskoga u Sesvetskim Selima, na istočnom dijelu grada Zagreba, u ovom broju Veritasa predstavlja župnik Vladimir Hren (50). Do preuzimanja ove župe 27. kolovoza 2000. godine, službovao je u župi sv. Magdalene u Sisačkim Selima. Tako u šali ističe da je iz sela došao u sela. Gotovo 80% vjernika čine doseljenici s područja Bosne i Hercegovine. Prvi veći val došao je 1968. godine, kada je bilo poplavljeno Ramsko polje. A oni su bili inicijatori župe koja je osnovana 1980. godine. U vrijeme rata, na područje župe naselilo se dosta vjernika s područja Posavine. No, sama župa počela je samostalno živjeti 1990. godine. Te godine župa je počela živjeti, a duhovnu skrb je vodio župnik iz Sesveta, vlč. Petar Ribarić. Župnik Marijan Stanešić započeo je izgradnju crkve 1991. godine, u kojoj se 1993. godine počelo odvijati bogoslužje, a ista je posvećena 1995. U prostoru ispod crkve je 1993. godine otvoren i dječji vrtić. Župom je jedno vrijeme (1999/2000.) upravljao vlč. Božidar Tenšek.

Velik porast vjernika

Kad je župa osnovana, imala je 900 obitelji, a danas 2 340. Tijekom posljednjeg blagoslova, pohođeno je njih 2 018. Župnik predviđa da će ove godine taj broj porasti za još oko 10 novih stanova. K tome, u sljedećih pet godina župa će se povećati na gotovo 15 000 stanovnika. Župnik ističe da je sada krštenih 99,9% župljana, a nedjeljnim misama se okuplja od 2 500 - 3 000 vjernika. S obzirom na ukupan broj vjernika, možda to i nije velik broj, no s obzirom na hrvatski prosjek, to je ipak oko 30%. Sama župa je smještena tj. okružena autocestama, pa je tako župa “putujuća”. Ima mnogo onih koji dođu, budu tu kao podstanari, a onda odu.

Prioritet: duhovna i materijalna obnova

Kao i u svojoj prijašnjoj župi, tako je i ovdje župnik Hren prionuo obnovi. Ističe kako ga vodi misao da župu treba voditi duhovno i materijalno, ruku pod ruku. Tako je već 2001. godine organizirao misije, jer je uvidio duhovnu prazninu. Nakon misija, koje su vodili isusovci Stjepan Kuzmić i Zvonko Vlah, župa je počela naglo rasti u duhovnom smislu. Trebalo je u materijalnom smislu pratiti, jer kad je župa duhovno, onda je i materijalno siromašna. Gdje se gradi i duhovno i materijalno, izgrađuje se župna zajednica, događa se živa Crkva, ističe župnik Hren. Tako se vidjelo da je i crkva premala. Župnik ističe kako je u spomenici našao zapisano “buduće svetište sv. Antun Padovanskoga”, te mu je to bila zvijezda vodilja. Projektnu dokumentaciju za dogradnju crkve izradio je Ivan Antolić, koji je projektirao i crkvu, te župni dvor. U crkvi je postavljen vitraj sv. Marka Križevčanina, čije su moći ugrađene u oltar, potom vitraj bl. Alojzija Stepinca, sv. Obitelji, Blažene Djevice Marije, sv. Leopolda Mandića, Svetog Trojstva, dva anđela, te Rane Isusove. Župnik ističe kako je crkva dograđena prilozima vjernika, a i vitraji su darovi pojedinih vjernika ili obitelji. Ispred crkve je postavljen kip sv. Antuna, sagrađen je oltar, a sam prostor je nazvan “trg sv. Antuna”. Cijeli prostor je još u fazi uređenja. Prema planu, “trg” će se zatvoriti arkadama, unutar kojih će se moći smjestiti 10 000 vjernika. Prostor će, osim potreba za misna slavlja, služiti i za duhovne koncerte. S vanjske staklene strane bit će poslovni prostori. Samom dogradnjom crkve proširen je i prostor dječjeg vrtića, koji je dat na upravljanje gradu. Vrtić od početnog kapaciteta 80 djece, sad ima mjesta za njih 130. Kako se osjetila potreba i za većim prostorom za pastoralno djelovanje, pristupilo se izgradnji pastoralnog centra “Ivan Pavao II.” koji je 9. listopada blagoslovio kardinal Josip Bozanić. U centru se nalazi jedna velika i jedna mala multifunkcionalna dvorana, potom učionica za vjeronauk, te manja prostorija, u kojoj će se odvijati program pod stručnim vodstvom za djecu s poteškoćama u razvoju. U planu je organiziranje i obiteljskih susreta, duhovnih obnova za mlade, posebno krizmanike i sl.

Laici, odgovorni suradnici

Župnik Hren ističe kako je prvog dana ove školske godine blagoslovljena i nova škola, koju sad pohađa 650 učenika. U pastoralnom radu, župnik nema stalnog suradnika svećenika, no nada se da će se i to uskoro riješiti. Ali zato ističe kako župa uistinu živi II. vatikanski sabor, jer je zamjetan angažman laika, za koje župnik ima samo riječi pohvale. Vjeroučitelji vode župnu katehezu, a i u vrtiću djeluju dvije odgajateljice-vjeroučiteljice. U župi djeluju tri zbora: dječji, zbor mladih i odraslih, i svaki ima stručne voditelje. Zboraše dva puta godišnje nagrađuje putovanjima. Tako su do sad gostovali po okolnim župama, ali i u Austriji i Slovačkoj. K tome organiziraju se i hodočašća, posebno u marijanska svetišta. Bliske suradnike župnik ima i u članovima župnoga pastoralnog i ekonomskog vijeća. U radu posebno naglašava brigu za djecu i mlade. Tako spominje pedesetak ministranata i ministrantica, među kojima ipak ima više djevojčica. Svaki četvrtak se održava klanjanje za duhovna zvanja. Župa ima trenutno tri bogoslova: jedan je u Rimu, drugi je pavlin, također na studiju u Rimu (to je prvi put u povijesti da je neki pavlin iz Poljske iz njihova novicijata poslan u Rim), a treći je u franjevačkom novicijatu na Trsatu. K tome, prati se još nekoliko kandidata za bogosloviju. U župi djeluje i biblijska zajednica, koja ima svoje sastanke ponedjeljkom, te molitvena zajednica sv. Antuna, koja se okuplja na pobožnosti svakog utorka. Tijekom cijele godine, a posebno u tijeku 13 utoraka, u crkvu dolazi mnogo vjernika, ne samo župljana već i onih iz istočnoga dijela grada. Proteklih godina u tijeku pobožnosti 13 utoraka u župi su propovijedali svi hrvatski biskupi i provincijali. Vjernici, hodočasnici, i molitveni duh pridonosi izgradnji svetišta, ističe župnik Hren. Sam lokalitet župne crkve je pogodan i zbog toga jer je na putu prema nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici. O Božiću i Uskrsu izdaje se župni list, koji se dijeli svim obiteljima. A župa ima i svoju web-stranicu:
http://www.sv-antun.net

Molitvena zajednica “Sv. Antun Padovanski” iz Sesvetskih Sela

Svrha zajednice je isključivo duhovne naravi i teži k osobnom posvećivanju življenja krsne milosti i životu prema načelima katoličke vjere, te uključivanju u plodonosan rad za izgradnju župne zajednice u kojoj živimo. Programska načela zajednice su:
1. Biti molitelj:
Svaki član nastoji biti čovjek molitve, za sebe, za braću, za Katoličku crkvu.
2. Preobraženi euharistijom:
Kad god mogu, sudjeluju u euharistijskom slavlju.
3. Štovatelji Presvete Bogorodice:
Častiti BDM sudjelovanjem u svetom bogoslužju, pripremajući se osobitim molitvama i djelima ljubavi i žrtve za njezine svetkovine, hodočastiti u njezina svetišta, nadjenuti djeci njezino ime, nositi uza se njezinu sličicu ili medaljicu.
4. Istinski ljubiti Crkvu:
Ponajprije treba biti vjeran Katoličkoj crkvi, koja ima na čelu Petra, papu za poglavara, a onda i moliti za vrhovnog poglavara Svetoga Oca, za biskupe, a osobito za svećenike, redovnike i redovnice kao i za najbliže poslužitelje i prenositelje poruke Evanđelja našega Spasitelja.
5. Poštovati svakog čovjeka:
Nikoga ne osuđivati, već biti spreman svakome pomoći.
6. Suosjećati sa siromasima:
Član Zajednice ima osjetljivo srce za bližnjega, osobito siromaha i prognanika.
7. Trajno duhovno napredovati:
Za što plodonosniji rad u Crkvi i mogućnost istinskoga apostolskog djelovanja, čitati katolički tisak i literaturu radi trajne i što dublje duhovne formacije.
8. Biti radosni svjedoci nade:
Biti svjesni svoje odgovornosti u širenju Radosne vijesti i to najprije svojim životom.
9. Pronositelji evanđeoskog rodoljublja:
Moliti za domovinu Hrvatsku. Pomoći u odgoju kreposnoga obiteljskog života i poroda i istrijebljenju bogumrske psovke, promicat će kršćansku baštinu kao temelj narodnog preporoda.
10. Molitelji za uspostavu svetišta sv. Antuna u župi:
Članovi Zajednice nastoje sudjelovati svakog utorka na misnom slavlju i moliti za što skoriju uspostavu svetišta sv. Antuna Padovanskoga u svojoj župi.

 


1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

 

U suradnji s