Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
U čast sv. Antunu
 
Gradimo zajedno zvonik

Piše: Zdravko Tuba
 
ZAVRŠNA FAZA GRADNJE ZVONIKA U SVETIŠTU SV. ANTUNA U ZAGREBU

U djelima bogate kulturne baštine hrvatskoga naroda uključena su mnoga ostvarenja, koja su odraz vremena, prostora, ali i duhovnih vrijednosti čovjeka. Da bi se povezalo duhovno, kulturno i karitativno djelovanje franjevaca konventualaca na Svetom Duhu u Zagrebu, izgrađena je 1934. zavjetna crkva u čast svecu cijeloga svijeta - sv. Antunu Padovanskom. Crkvu je tada blagoslovio nadbiskup mons. Antun Bauer, a blaženi kardinal Alojzije Stepinac posvetio je oltar u koji su položene relikvije - kosti sv. Antuna Padovan-skoga.

Crkva sv. Antuna Padovanskog monu-mentalno je djelo koncipirano kao klasična građevina po uzoru na tradicijsku shemu južnohrvatskih ranokršćanskih bazilika, s odvojenim zvonikom i modernim odnosom prema obliku, koji vremenski i stilski evocira razdoblje srednjeg vijeka - romaniku. Unutarnji se prostorni odnosi odlikuju jednostavnošću te snažnim i vrlo uspjelim sakralnim ugođajem. Kao primjer moderne arhitekture svrstava se u sakralnu baštinu svjetskoga dosega. Projektirao ju je ugledni arhitekt prof. Juraj Denzler.

Prema potvrdi glavnog projekta Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstva, komunalnih poslova i prometa uz nadzor Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode ovog ljeta započeli smo izgradnju 40 metara visokog zvonika kao znak zaokružene arhitektonske cjeline svetišta u zapadnom dijelu grada Zagreba.

No projekt vezan uz zavjet hrvatskoga naroda sv. Antunu Padovanskom do danas zbog financijskih poteškoća nije bio dovršen. Ostalo je izgraditi zvonik i likovno ostvarenje u unutrašnjosti crkve.

Ovoga ljeta započeli smo izgradnju 40 metara visokog zvonika kao znak zaokružene arhitektonske cjeline svetišta u zapadnom dijelu grada Zagreba. Završetak prvog dijela radova bit će do kraja mjeseca rujna. Na spomendan sv. Jeronima, 30. rujna, molitvom blagoslova zahvalit ćemo Bogu koji nam je podario priliku izgradnje zvonika.

Kao građevina zvonik je povezan sa životom naroda Božjega. Stojeći uz crkvu on je znak mjesta gdje se vjernici okupljaju za slavljenje svetih otajstava. U njega se postavljaju zvona koja svojim gromkim zvukom pozivaju ljude na molitvu i slavljenje liturgijskih čina. Kao što je Mojsije podigao znak u pustinji, na isti način monumentalnost i visina zvonika znak je pogleda prema Bogu koji nam dolazi u pomoć.

Liturgijska služba blagoslova nad ovim djelom znak je prikazanja rada, žrtve, odricanja i molitve Bogu svih dobrih ljudi, od projektanata i radnika do dobročinitelja i štovatelja sv. Antuna koji su sebe kroz radosno darivanje ugradili u monumentalnost ovog zdanja. Arhitektonski završetak svetišta pridonosi svjedočanstvu vjere čovjeka u vremenu u kojemu živi te njegovoj duhovnoj i kulturnoj izgrađenosti.

Od srca izričemo veliku zahvalnost svakom dragom darovatelju koji je u granicama svojih mogućnosti sebe ugradio i onomu koji se još uvijek želi ugraditi svojom molitvom, žrtvom ili prikazanim darom u djelić zvonika zavjetnog svetišta sv. Antuna Padovanskoga.

 


© 1999-2019 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s