Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Sv. Antun danas
 
Ne boj se biti podložan jednostavnome

Piše: Luciano Fanin
 
Iz "Propovijedi" sv. Antuna

Kao što je Isus bio poslušan poniznim roditeljima – potiče sv. Antun – neka ne oklijeva mislilac slušati ribara, mudrac – jednostavnoga, učeni – nepismenoga, sin velikaša – pučanina.

Isus dođe s njima u Nazaret

Iz Evanđelja po Luki 2, 41-52:

"Njegovi su roditelji svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji… Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita… Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: "Sinko, zašto si nam to učinio?"… A on im reče: "Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?" Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan."

Nazaret je skromno mjesto. Ime mu znači "cvijet" i predstavlja poniznost. Cvijet u sebi nosi tri kvalitete: ljepotu boje, ugodnost mirisa i nadu da će donijeti plod. Kao što se cvijet, kada ispušta svoj miris, sâm ne kvari, tako se i istinski ponizna osoba, i onda kada je hvale zbog svetosti života, ne uzoholi… Isus "dođe u Nazaret i bijaše im poslušan." Kome je poslušan i podložan? Jednome drvodjelji i siromašnoj Djevici. Stoga, neka ne oklijeva mislilac slušati ribara, mudrac – jednostavnoga, učeni – nepismenoga, sin velikaša – pučanina.

(Propovijed II. nedjelje poslije Božića, 11-13)

Miris Evanđelja

Čitajući ovaj odlomak propovijedi sv. Antuna prisjećamo se riječi pape Pavla VI. izgovorenih u Nazaretu (5. siječnja 1964.).

I on je, u svojoj ljudskoj i duhovnoj senzibilnosti, osjetio "sveti miris" mjesta. Isti miris iskusio je i sv. Antun razmišljajući o evanđeoskom mjestu Nazaretu, opisujući ga kao "ljepotu boje", "ugodnost mirisa" i kao "nadu da će donijeti plod".

Najprije uočimo Nazaret kao "ljepotu boje". Kuća u Nazaretu – podsjeća papa Pavao VI. – škola je u kojoj se uči razumijevanju Isusova života, tj. škola Evanđelja.

U njoj se uči promatrati, slušati, meditirati i prodirali u najdublji mistični smisao očitovanja Sina Božjega, tako jednostavnoga, poniznoga i lijepog.

Ovdje učimo na koji način ćemo shvatiti tko je Krist…

Potom – nastavlja sv. Antun – promotrimo Nazaret kao "ugodnost mirisa": naime – nastavlja Pavao VI. – "ovdje sve ima svoj glas, sve ima svoje značenje… O, kako bismo rado ponovno postali djeca da bismo se stavili u ovu poniznu i neznatnu nazaretsku školu! Kako žarko želimo započeti iznova, blizu Marije, usvajati istinsku životnu mudrost i uzvišenu mudrost božanskih istina."

Kao zadnje, gledajmo Nazaret kao "nadu da će donijeti plod": "Naime, Nazaret nas uči šutnji. O, kad bi se u nama ponovno rodilo poštivanje šutnje, prema zadivljujućem i neizostavnom ugođaju duha: dok nas zaglušuju toliki zvukovi, buka i jaki glasovi u uzburkanomu životu našega vremena… Nazaret nas podsjeća što je obitelj, što je zajednica ljubavi, koja je njezina jednostavna i skromna ljepota te njezina nepovrediva svetost."

 


© 1999-2019 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s