Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Humor i zabava
 
Uređuje: Vladimir Zrinjski
 

Mudre izreke

"Poštenje je prvo poglavlje u knjizi mudrosti."
Thomas Jefferson

"Pametan će čovjek naći vodu i u pustinji, a budala će kraj rijeke umirati od žeđi."
Japanska poslovica

"Griješiti je ljudski, opraštati božanski."
Indijska poslovica

"Bog ne želi teoretičare teologije, on želi praktičare ljubavi."
Phil Bosmans

"Ljudi koji previše razmišljaju prije nego načine korak, provest će život na jednoj nozi."
Anthony De Mello

To ne trebam ja učiniti

Ovo je priča o četiri prijatelja koji su se zvali: Svatko, Netko, Itko i Nitko.

Bijaše neki vrlo važan posao koji je trebalo napraviti.

Svatko je mislio da će to učiniti Netko.

Znalo se da je to mogao učiniti Itko, ali posao nije napravio Nitko.

Netko se naljutio, jer je taj posao trebao napraviti Svatko.

Svatko je mislio da je Itko mogao to napraviti,
ali Nitko nije razumio da je to trebao učiniti Svatko.

Završilo je tako da je Svatko rekao da je kriv Netko,
jer Nitko nije napravio ono što je trebao učiniti Svatko.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s