Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Kamen po kamen
 
Znak spasenja

Piše: Nikola Kuzmičić
 
Božićni križ

Križ, svojom jednostavnom sveprisut-nošću simbolizira novost kršćanstva. Te-meljna oznaka kršćanstva je novi pogled na svijet, čovjeka i Boga. Ono što se do Kristove smrti smatralo znakom sramote i najgore propasti postaje znakom slobode, pobjede i novoga života. Stoga se mi kršćani, sablažnjavajući Židove i šokirajući Grke, dičimo križem Kristovim. Za nas pre-staje biti znak sramote, a postaje znak spasenja i beskonačne ljubavi. Tom radi-kalnom promjenom značenja drva na kojemu je Isus umro, sebi neprestano posvješćujemo istinu da sve na ovom svijetu može poslužiti nama kršćanima da navijestimo Radosnu vijest o Bogu Ocu, da sudjelujemo u spasenju koje nam je Krist omogućio svojom smrću i uskrsnućem te da sudjelujemo s milostima koje nam Duh Sveti daruje kako bi se po nama spasio svaki čovjek i cjelokupno stvorenje. I križ nas neprestano podsjeća da na kraju ljubav pobjeđuje i da ljubav jedina ostaje zauvijek.

Uvijek kada se govori o križu Kristovu, koji je jednima sablazan, a drugima ludost, pada mi na pamet kako smo se mi navikli na križ Kristov. Jednako kao i na štalu Kristovu. I njegovu bespomoćnost i siromaštvo i loše društvo i ostavljenost. Ali to su sve stvari koje šokiraju. Stvari uz koje u mentalitetu postoje drugačije natuknice.

Isus je svojim riječima i djelima svjedočio nov i snažan nauk. Naučio nas je drugačijim očima gledati na svijet. Tu novost shvaćanja darovao nam je i u svojoj muci i smrti. Poziva nas da odbacimo staro shvaćanje, da skinemo sa sebe talog staroga i ogrnemo se milošću evanđeoske novosti. Potiče nas na promišljanje i novi pristup.

Isus nam svojom mukom i smrću svjedoči novo shvaćanje života. Ne postoje situacije koje su blagoslov same po sebi, kao što ne postoje niti one koje su same od sebe prokletstvo. Postoje jedino situacije koje nam se daruju kao mogućnost. Mogućnost koju možemo ostvariti i biti blagoslovljeni ili mogućnost koju možemo propustiti i biti prokleti. Mogućnosti su neprestano pred nama. Na nama je da ih, surađujući s Kristovim Duhom, prepoznajemo i pretvaramo u blagoslov za sebe, bližnjega i sve stvoreno.

Isus nas poziva da svakodnevno uzimamo svoj križ i slijedimo ga. Gledano iz ovoga kuta, radi se o poticaju da svakodnevno otkrivamo mogućnosti koje nam se nude i da slijedimo Isusa koristeći se tim mogućnostima, pretvarajući ih u sredstvo spasenja. Nekome će boravak na poslu biti napor, monotonija ili grešna prigoda, a nama kršćanima je mogućnost za postizanje spasenja za sebe, bližnjega i sve stvoreno. Netko će patnju, bolest i smrt doživljavati kao prokletstvo ili kaznu, ali mi kršćani znamo da je i to mogućnost da svojim patnjama nadomjestimo ono što nedostaje patnjama Kristovim, za Tijelo njegovo, za Crkvu.

Gledajući tako na život, otvara nam se potpuno nova perspektiva. Evanđeoska perspektiva. Perspektiva u kojoj nema osude ni straha. Perspektiva koju nam je omogućio Isus Nazarećanin, za kojega mi vjerujemo da je Krist – Začetnik vječnoga spasenja.

Možda bi se netko mogao upitati kako to da se u božićnom broju Veritasa govori o križu. Poticaj za to je pronađen u sve brojnijim napadima na križ, ali i u zbornoj molitvi četvrte nedjelje došašća koja, neposredno prije Božića, između ostaloga spominje: Molimo te, ispuni nas svojom milošću i mukom i križem Kristovim privedi nas k slavi uskrsnuća. Božić bez križa nije kršćanstvo.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s