Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Znanstveni simpozij
 
Crkva, medicina i alternativa

Piše: Arijana Meštrović, mag. pharm., voditeljica Edukacijskog Centra Atlantic Farmacija i razvoja kompetencija u ljekarništvu
 
"Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite!" (1 Sol 5, 21-22)

U suorganizaciji Nadbiskupijskoga pas-toralnog instituta u Zagrebu, Hrvatske Provincije svetog Jeronima franjevaca konventualaca i Hrvatskoga liječničkoga katoličkog društva, u Zagrebu je od 13. do 15. studenog održan interdisciplinarni znanstveni simpozij "Crkva i medicina pred izazovom alternativnih iscjeljiteljskih tehnika". Visoki pokrovitelji ovog skupa bili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te Grad Zagreb.

Šaroliki profil sudionika, a tako i predava-ča, potvrdio je interdisciplinarni karakter ovog simpozija jer su među predavačima bili teolozi, liječnici, profesori, ugledni znanstvenici i akademici, kao i predstavnici komplementarne medicine i pojedinih alternativnih iscjeliteljskih tehnika. Među sudionicima skupa, kojih je bilo ukupno više od 300, bilo je svećenika, doktora medicine, medicinskih sestara, magistara farmacije, vjernika laika, te popriličan broj studenata i bogoslova što je u trenutcima rasprave i postavljanja pitanja pridonijelo dinamici događanja, te su gotovo tri cjelokupna dana pomalo opterećena bogatim programom protekla brzo i uistinu zanimljivo.

Predavanja su bila uokvirena molitvenim trenucima, tako da su prisutni sudjelovali u molitvi na početku i kraju svakoga radnog dana, zajedno su ručali, a u nedjelju sudjelovali na svečanom misnom slavlju, koje je predvodio mons. Valentin Pozaić, pomoćni biskup zagrebački. Biskup je u nedjelju aktivno sudjelovao i u radnom dijelu programa.

Raspored predavanja

Sama predavanja bila su podijeljena u ne-koliko tematskih cjelina: Kriza suvremene medicine, Čudesna iscjeljenja u psihijatriji, Religija i/ili medicina, Bioenergija i fizika, Tradicionalna indijska i kineska medicina, Vjera i kultura, Homeopatija i/ili alopatija, Holistička medicina i kršćanstvo, te Moral-no-etičke dileme. Svaki predavač imao je dvadeset minuta za predstavljanje teme, a nakon svake cjeline odvojeno je vrijeme za postavljanje pitanja i raspravu.

Sam uvod u Simpozij posebno je obilježio nadahnuti govor dr. sc. Josipa Blaževića, franjevca konventualca i organizatora ovoga skupa. On je za svoj profesionalni put odabrao upravo ovakve teme, od kojih mnogi zaziru i nemaju čvrsti stav kada trebaju argumentirano iznijeti što je za čovjeka ljekovito. Ocrtavanjem Kristova lika kao liječnika bez premca, te naglašavajući njegovu ni s čim usporedivu empatiju i životnu snagu, pogodio je samu bit čovjekove potrage za zdravljem. Svakom je svećeniku i zdravstvenom profesionalcu u auditoriju odmah bilo jasno da simpozij stoji na čvrstom temelju, a ove inspirativne misli potkrijepljene biblijskim citatima i stavljene u znanstveni okvir vremena u kojemu danas živimo otvorile su vrata svim predavačima da ravnopravno i slobodno iznesu svoje argumente i opišu svoj pristup pacijentu.

Na sličan način svoja su predavanja iznije-li mnogi ugledni teolozi, liječnici i znan-stvenici, od kojih posebno ističem sljedeća predavanja: "Put zena i mistika sv. Ivana od Križa" – o meditaciji između zdravlja i spasenja, predavača prof. dr. sc. Jakova Mamića, koji je argumentirano ocrtao različite vrste meditacije i tako istaknuo jasnu razliku među njima, poštujući svaku tradiciju i svjetonazor, te zaključio: "Daj-mo svakoj stvarnosti upravo ono mjesto koje zaslužuje". O suradnji medicine i teologije iz perspektive liječnika-vjernika govorila je prof. dr. sc. Neda Aberle, koja je nizom primjera iz znanstvenog pristupa medicini zadovoljila apetite znanstvenog dijela publike, a u isto vrijeme govoreći iz iskustva, približila svima u auditoriju neospornu činjenicu da iza fizičkog tijela krijemo ono metafizičko, što je u procesu izlječenja neodvojivo i neraskidivo povezano. Poticajno i bogato sadržajem bilo je i predavanje prof. dr. sc. Ante Mateljana, koji je govorio o sakramentima kao eklezijalnim događajima ozdravljenja u svjetlu antropološkog realizma. Usporedivši Crkvu s bolnicom, u vrlo zanimljivom prikazu procesa liječenja koji počinje u čovjekovoj nutrini, dao je poticaj svima da ne zaborave, u procesu liječenja, svog pacijenta potaknuti da živi u skladu sa stvarnošću, i da ne zaborave na toplinu ljudskog pristupa onima koji trpe.

O alternativi malo više

Posebno bih istaknula nekoliko nenamet-ljivih a odlično pripremljenih predavača koji su svojim predavanjima dali cjelovite prikaze mnogima nepoznatih tehnika, svjetonazora i principa komplementarne medicine i pristupa osobi kao cjelini. Ovdje svakako pripadaju predavanja: "Teorija i praksa tradicionalne indijske medicine" dr. Goranke Petrović; "Odabrani aspekti tradicionalne indijske medicine" dr. Gora-na Ivkića; "Teorija i praksa tradicionalne kineske medicine" dr. Mirne Vuković-Bobić; "Teorija i praksa homeopatije" Blanke Martinović, dipl. homeopata; "Kiropraktika u Hrvatskoj - teorija i kvalifikacija", dr. kiropraktike Michaela Šanteka i "Hipno-terapija, deja vu, regresoterapija", prof. dr. sc. Dubravke Kocijan-Hercigonja. Predavanja su imala informativni karakter, a bila su prožeta bogatim iskustvom predavača, što im je pridonijelo autentičnosti i vjerodostojnosti te je svakom otvorenom slušatelju razbilo negativne predrasude i stavove, koje su možda posljedica nepoznavanja drugih kultura i tradicija koje nisu kršćanske. Svakako je ovdje naglašena komplementarnost u medicini, što ove tehnike definitivno izdvaja iz crno-bijele tehnike i čini ih respektabilnim partnerima u procesu izlječenja bolesnika. Većina ovdje spomenutih stručnjaka svoju je naobrazbu stekla u inozemstvu, s vrlo zahtjevnim portfeljem medicinskih programa koji kod nas ne mogu za sada biti verificirani na odgovarajući način. To je nažalost bio povod nekim govornicima da spomenute stručnjake stave u negativan kontekst i minoriziraju njihovo stručno znanje i uvjerenje, što je ipak do kraja ovog simpozija bilo ublaženo replikama mnogih sudionika skupa.

Kritički i znanstveno

Neka su predavanja bila nabijena izrazito negativističkim pristupom, te su na taj način izazvala mnoge reakcije. Ovdje posebno ističem predavanje dr. med. Lidije Gajski, spec. interne medicine, koja je svojom knjigom "Lijekovi ili obmana" već izazvala medijsku pozornost. Umjesto kvalitetnoga kritičkog osvrta na suvre-mena kretanja u farmaceutici, dr. Gajski oštro osporava medicinu temeljenu na dokazima i tvrdi da liječnici i farmaceuti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uopće nisu stručni autoriteti. Prilično osebujan pristup modernoj medicini ocrtao je ipak nešto pozitivnije usmjereni fizičar, prof. dr. sc. Davor Pavuna, koji je cijelom skupu, za-jedno sa vrlo kvalitetnim i podatcima potkrijepljenim predavanjem doc. dr. sc. Tomislava Babića, utisnuo međunarodni karakter i podigao razinu razmišljanja na globalnu perspektivu.

Ističem također vrlo uvjerljive prikaze doc. dr. sc. Mije Nikića, koji je govorio o mogućnostima sotonskog utjecaja na život i djelovanje ljudi i moći sugestije te svemoći vjere i to snagom pravog navjestitelja Evanđelja, što je ponekad jedini lijek čovjeku koji trpi. Jednako uvjerljivi u područjima svoje ekspertize bila su i dva ugledna akademika, g. Vladimir Paar i g. Mislav Ježić, koji su svojim predavanjima iz područja fizike i indologije znatno podigli prosjek predavanja i dali veliki doprinos cijelom skupu. Očekivano, njihova predavanja nisu bila pretenciozna već argumentirana, a odisala su lakoćom neopterećenja, kakva inače krasi samo vrhunske stručnjake, koji nikome ništa ne moraju dokazivati.

Izazovi sučeljavanja

Dvojica najintrigantnijih predavača bili su prof. dr. sc. Matko Marušić i prof. dr. sc. Slaven Letica, koji su dali svoj, eksplicitno osobno obojeni, prikaz današnje kontro-verze između liječništva i nadriliječništva te podijelili simpatije i nesimpatije slušača što je, ako ništa drugo, bio dobar začin cjelodnevnom programu i time je cijeli simpozij dobio na dinamici. Da li je to bilo sasvim znanstveno ili ne, u ovom trenutku nije od presudne važnosti.

Jedan od zaključaka simpozija potvrđuje da je čovjek jedinstveno i neponovljivo biće i kada se bolestan obraća liječniku. Stoga njegovo liječenje mora biti utemeljeno na pouzdanim znanstvenim činjenicama. Katolički liječnik, nadahnut vjerom i vođen načelima medicinske etike, nastoji biti bolesniku liječnikom tijela i duše, psihološkom i duhovnom potporom, poštujući pri tome neupitno dostojanstvo njegove ljudske osobe. Cilj svakog liječenja jest izliječiti bolesnika, a ne nametati svoja uvjerenja, no ovo se načelo rijetko poštuje u ‘duhovnoj’i ‘energetskoj medicini’. To je možda i najvažniji zaključak.

Nadalje, klinička istraživanja i standardi znanstvenih dokaza za ispitivanje neštetnosti terapija i lijekova razdjelnica su između konvencionalne medicine i nekonvencionalnih icjeliteljskih terapija, jer prva pretpostavlja znanstvenu objektivnost, a pojedini nekonvencionalni načini liječenja bave se harmonizacijom energija i intuitivnim pristupom. Tako oni prelaze na područje čovjekova duha, odnosno na metafizičku razinu svojstvenu religijama. Potrebno je uspostaviti jednake kriterije provjere učinkovitosti kao što je kontrolirani klinički pokus. Pobornici alternativne medicine, međutim, često dovode u pitanje prikladnost znanstvenih metoda za dokazivanje vlastite učinkovitosti.

Kazne za nadriliječništvo

Kazneni zakon Republike Hrvatske u posebnom poglavlju (članci 238 do 249) obuhvaća kaznena djela protiv zdravlja ljudi. Među tim djelima nalazi se i kazneno djelo nadriliječništva (članak 244 ) i nadri-ljekarništva (članak 245 ), ali i kaznena djela pogrešnoga, nesavjesnoga, nestruč-nog i štetnoga profesionalnoga liječničkog i ljekarničkog rada.

U Europskoj uniji nema akta koji bi državu članicu obvezao na donošenje zakona o uređenju nekonvencionalne medicine u određenom roku. U uređenju zdravstve-nog zakonodavstva pojedinih europskih zemalja uzima se u obzir različita tradicija europskih naroda, koja se ne bi smjela dovesti u pitanje (Rezolucija Vijeća Europe od 4. XI. 1999.).

Proces priznavanja nekonvencionalnih oblika liječenja može započeti nakon neophodnih istraživanja i ujedno razvijanja programa istraživanja o sigurnosti i djelotvornosti te medicine (Rezolucija Vijeća Europe od 29. V. 1997.).

Zaključak

Kršćanin treba biti kritičan prema raznim tehnikama i ideologijama alternativnih načina liječenja kao i raznih šarlatana, lažnih mesija i magova koji preko masmedija zapljuskuju javnost iluzijama da mogu izliječiti sve bolesti. Kršćaninu ne treba ekstravagantna duhovnost ni pobožnost nabijena emocijama, koja u svojim plodovima ostaje jalova. Kršćaninu, ako ima živu vjeru u Isusa Krista, treba prava sakramentalna pobožnost, preko koje dobiva milost i kojom se čovjek mijenja i usklađuje s Božjom voljom.

Crkva je od svog Učitelja Isusa dobila poslanje: "Bolesne liječite" (Mt 10,8). Ona tu zadaću izvršava brigom za bolesne i zagovornom molitvom koja ih prati. Crkva vjeruje da je Krist liječnik duše i tijela. Njegova spasiteljska prisutnost je posebno djelotvorna u sakramentima, a najosobitije u euharistiji, kruhu koji daje život vječni, te u sakramentu bolesničkog pomazanja, kojim se od Boga dobiva milost strpljivog podnošenja bolesti kao i čudesnog ozdravljenja, ako je to volja Božja.

Cijelom simpoziju sudionici skupa dali su zasluženo visoku ocjenu, i poželjeli još ovakvih interdisciplinarnih simpozija. Mnogi su, a njima se pridružuje i autorica ovog članka, dr. sc. Josipu Blaževiću zahvalili na hrabrosti i odvažnosti, te odličnom izboru tema i predavača, kao i besprijekornoj organizaciji. Nadajmo se da će nakon ovoga povijesnog događaja biti sve manje nadriliječnika bez naobrazbe, suvremenih liječnika koji liječe samo tijelo, svećenika koji tvrde da je čovjek sam kriv zato što je bolestan, znanstvenika koji zaboravljaju da je najljekovitija upravo toplina ljudskog dodira, i stručnjaka koji u svakoj stvarnosti vide teoriju zavjere, prikrivajući time svoje neznanje. Liječnici, farmaceuti, svećenici, ne propustite priliku kvalitetne skrbi za čovjeka, jer alternativa postoji, djeluje i ima lice i naličje koje često nije bezazleno!

Nadajmo se da će nakon ovoga povijesnog događaja biti sve manje:
- nadriliječnika bez naobrazbe,
- suvremenih liječnika koji liječe samo tijelo,
- svećenika koji tvrde da je čovjek sam kriv zato što je bolestan,
- znanstvenika koji zaboravljaju da je najljekovitija upravo toplina ljudskog dodira i
- stručnjaka koji u svakoj stvarnosti vide teoriju zavjere, prikrivajući time svoje neznanje.

Predavači na simpoziju:
2 akademika
4 magistra znanosti ili specijalista
5 alternativnih iscjelitelja
22 doktora znanosti
ukupno 33 predavača

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s