Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
S Antunom kroz sliku i riječ
 
Bliski sveci
 

Sveci koji borave u nebu nisu daleko od nas.
Dapače! Sveta Terezija od Malog Isusa,
malo prije smrti, uskliknula je:
"Provest ću svoj život u nebu čineći dobro na zemlji!"
To vrijedi za svakoga sveca.
Nebo je u stvari svetkovanje ljubavi,
a ljubav goni svece prema nama.
Valja to iskoristiti!

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s