Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Razmišljanje s povodom
 
Konferencija o dijalogu u Ohridu

Piše: Tanja Popec
 
"Zid razdvajanja ne seže do neba"

Vijeće ministara pri Vijeću Europe 13. i 14. rujna u Ohridu u Makedoniji organizi-ralo je Međunarodnu konferenciju o ulozi medija u promicanju međukulturalnog di-jaloga, tolerancije i međusobnog razumi-jevanja: sloboda vjerskog izražavanja u medijima i poštivanje kroz kulturalne i vjerske različitosti."

O tome su raspravljali stručnjaci za ljud-ska prava pri raznim tijelima EU i Vijeća Europe, pravnici, novinari, urednici i pro-ducenti iz europskih zemalja, među njima i iz Hrvatske.

Potreba odgoja za dijalog svih sudionika komunikacije vidi se i u medijima, kao i kod vjerskih predstavnika. Novinari se pozivaju na edukaciju u vjerskim pitanjima, a vjerskim predstavnicima preporuča se vježbanje u komunikacijskim vještinama. Na ovim drugima odgovornost je to veća, jer dijalog u religijskom smislu ima prednost interpersonalne komunikacije, stiska ruke, osjećaj zajedništva i pripadnosti. U usporedbi s drugim europskim zemljama, Hrvatska ima ugodno dijaloško ozračje, osobito kada se govori o ekumenskom, međureligijskom i međukulturalnom dijalogu.

Europa – platno satkano od bogatstva vrednota

Međukulturalni i međureligijski dijalog su naš prioritet, ali je potrebno čuvati se opasnosti relativizma i sinkretizma u ime prevladavanja razlika. Kako preporuča Vatikan, potrebno je govoriti o stavu "kojim se prihvaća drugi onakav kakav on jest, i kojim se otvaram njemu onakav kakav jesam ne u svrhu traženja razlika nego skladnosti koje mogu dovesti i jednoga i drugoga do jedinstva koje se nalazi izvan nas." Papa Benedikt XVI. u prigodi studijskog dana pod nazivom "Kutlure i religije u dijalogu" 2008.

godine naglasio je da se danas "Europa pokazuje kao dragocjeno platno, čija je osnova satkana od načela i vrednota proisteklih iz Evanđelja, dok su nacionalne kulture znale izvesti
golemu raznolikost izgleda koji očituju vjerske, intelektualne, tehničke, znanstvene i umjetničke vrednote europskog čovjeka. U tom smislu možemo ustvrditi da je Europa imala i sve do danas ima kulturni utjecaj na sveukupnost ljudskog roda, a ne može ne osjećati se posebno odgovornom za svoju budućnost i budućnost čitavoga čovječanstva."

Svi imamo isti iskon!

Kršćansko polazište za dijalog je Sveto pismo. Primjerice, u Knjizi Postanka čitamo: "Sva je zemlja imala jedan jezik i riječi iste" (Post 11,1). Prema tumačenju Celestina Tomića, pod pojmom jezik u biblijskom govoru smatra se jedna misao ili nakana, a pod pojmom iste riječi jedinstvo naroda. No, u Bibliji piše i o Babilonskoj kuli, a Babilon je opomena "i osuda svake civilizacije i kulture koja se želi osloniti samo na svoju moć, a zaboravlja na Boga, koja je sama sebi dostatna te je uvjerena da joj spas ne dolazi od Boga već samo od vlastite ljudske sposobnosti." I kao što se društvo bez Boga raspada, tako možemo zaključiti i da se dijalog bez Boga raspada, jer ne vodi do zajedništva i jedinstva. O tome Drugi vatikanski sabor, u Deklaraciji o odnosu Crkve prema nekršćanskim religijama, prvenstveno ističe ono što je zajedničko ljudima i što može dovesti do međusobnog zajedništva: "Svi su naime narodi jedna zajednica: imaju isti iskon, jer je Bog sav ljudski rod nastanio po svoj površini zemaljskoj; svima je posljednji cilj Bog, čija se providnost i svjedočanstvo dobrote, a i naum spasenja proteže na sve." Dvadesetom stoljeću prethodila su stoljeća sukoba i nerazumijevanja, no vjerujem da smo naučili da je sudjelovanje u dijalogu obogaćenje za sve strane koje iskreno žele dobro. Zato je papa Ivan Pavao II. mogao zaključiti: "Međureligijski odnosi, osim onih ekumenskih, naša su obveza, jer mnoge bolne rane koje su nastale tijekom minulih stoljeća, tako se više neće događati, a preostale bismo dijalogom mogli zacijeliti."

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s