Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Kamen po kamen
 
Godišnjom proslavom korizme

Piše: Nikola Kuzmičić
 
Napredujmo u spoznaji Isusa Krista i u životu slijedimo njegov primjer
 

Pred nama je još jedna korizma. I u tak-voj formulaciji, kojom će započeti mnoga govorenja ovih dana, očituje se sva trage-dija našega shvaćanja vjere. Ispravno je reći da pred nama nije jedna od korizmi u kojoj ćemo možda ostvariti ono što nismo uspjeli prošle godine, a ako ne uspijemo ni ove godine, uvijek nam preostaje mo-gućnost tješiti se nadom da će i dogodine biti još jedna korizma. Dužni smo krijepiti se prošlošću i usmjeravati prema buduć-nosti, ali živjeti možemo jedino sadaš-njost. Pred nama je jedina korizma koja je ovdje i sada. Pred nama je vrijeme koje nam je darovano i u kojemu smo dužni, kao uostalom i u svakom drugom vreme-nu, postajati bolji. Postajati Božji.

Da bismo se mogli svakodnevno obraćati i vjerovati evanđelju, potrebno nam je odrediti cilj i metode kojima ćemo ga postići. I jedno i drugo nam je zapisano u korizmenim zbornim molitvama.

Zborna nas molitva prve korizmene nedjelje poziva da napredujemo u spoznaji Isusa Krista i u životu slijedimo njegov primjer. Vjerska poduka koju smo primili u djetinjstvu nije dovoljna da bismo mogli potpuno upoznati bogatstvo Božje djelotvorne blizine u povijesti i našim životima. Potrebno je, primjereno našoj dobi, iznova otkrivati nepresušno vrelo Božje ljubavi prema čovjeku. Potrebno je uvijek iznova čitati i promišljati Sveto pismo, Božju riječ darovanu čovjeku.

Zato je prvotni korizmeni zadatak napredovanje u spoznaji Isusa Nazarećanina za kojega vjerujemo da je Krist.

Nadahnuto srce, koje je spoznalo Boga, moći će izvršiti i drugu korizmenu zadaću. Moći će slijediti primjer Isusa Nazarećanina, za kojega umom i srcem spoznajemo da je Krist. Isus nam je dao primjer kako treba živjeti. Kako surađivati s Duhom na slavu Oca. Naučio nas je kako se odnositi prema Zavodniku. Pokazao nam je kako treba voljeti čovjeka i prirodu u kojoj se nalazimo. Kršćanstvo nije administrativna ni gastronomska, nego egzistencijalna kategorija. Kršćanstvo se ne dokazuje dokumentima o pripadnosti niti pomno biranim jelovnicima u danima posta i nemrsa, nego življenjem u skladu s Božjom voljom i nasljedovanjem Isusove ljubavi prema čovjeku.

Sredstva su nam zapisana u zbornoj molitvi treće korizmene nedjelje – Post, molitva i djela ljubavi. Postom krotimo svoju narav i učimo se biti gospodari vlastitih nagona i grješnih sklonosti. Odricanjem od onoga što po sebi ne mora biti loše vježbamo se za dane kada ćemo morati prepoznavati zlo i odbaciti ga od sebe. Molitva nam posvješćuje činjenicu ovisnosti o Bogu i uči nas da se otklonom od zla primičemo Bogu. Naše su snage male, ali je Božje milosrđe bezgranično. Grijeh nas ne razdvaja samo od Boga, nego nas uvodi i u neprijateljstvo s čovjekom. Upravo zato se grijeh koji razdvaja pobjeđuje djelima ljubavi koji pomažu i spajaju. Uzalud je postiti i moliti ako se djelima ljubavi to ne konkretizira.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s