Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Dan obitelji
 
Što je Nacionalni susret katoličkih obitelji?

Priredio: Hrvoje Bišćan
 
Novo u Hrvatskoj: Susret hrvatskih katoličkih obitelji

U Hrvatskoj već više od jednog deset-ljeća svake dvije godine žive susreti hr-vatske katoličke mladeži. Iako je uobiča-jeno da je to dvodnevni događaj, kada se mladi pod odabranim geslom okupe u jed-nom središtu slaveći euharistiju i dijeleći svoje zajedništvo u pjesmi i molitvi, do takvog susreta vode mjeseci intenzivne pripreme kroz kateheze za mlade u žup-nim zajednicama. Tako susret postaje vr-hunac višemjesečnoga zajedničkog hoda koji se potom nastavlja s novim žarom u župnim zajednicama. Mnogi će župnici posvjedočiti da se mladi nakon takvih susreta rado uključuju u svoje župne zajednice kao animatori ili članovi raznih vjerničkih krugova ondje gdje oni postoje, jer su uvidjeli da na raznim stranama zemlje, kao i u BiH i u hrvatskim misijama u inozemstvu, postoje njihovi vršnjaci koji su aktivni mladi vjernici. I s njima imaju o čemu razgovarati, postoje iskustva koja mogu razmijeniti i zajedno pokazati da su budućnost Crkve i društva. Osim toga, sklapaju se prijateljstva i poznanstva te se širi vidokrug kreativnosti i djelovanja.

Taj model mogao bi se upotrijebiti i za susret hrvatskih katoličkih obitelji. Prvi takav nacio-nalni susret ima posebno obilježje, dolazak Svetog Oca u Hrvatsku. Nakon 4. lipnja, dana koji će Papa navečer provesti s mladima, nedjelju 5. lipnja posvetit će obiteljima. "Nacionalni susret katoličkih obitelji novost je izrasla iz potrebe današnjih obitelji, izazova s kojima se susreću", kaže dr. Petar Krešimir Hodžić, voditelj Ureda HBK za obitelj. On podsjeća da slični susreti postoje i u drugim zemljama, primjerice u Španjolskoj ili Italiji. U Hrvatskoj je najprije postojala ideja da se Danom obitelji proslavi 15. svibnja, Međunarodni dan obitelji pod geslom "Volim obitelj." No, kako papi Benediktu XVI. tada nije bilo moguće doći, ideja o hrvatskom Danu obitelji pomaknuta je na 5. lipnja te se razvila u Prvi susret hrvatskih katoličkih obitelji. Dr. Hodžić izražava nadu da će ovaj događaj biti poticaj obiteljskom pastoralu, koji je ujedno i jedan od najzahtjevnijih oblika pastorala.

Ispovijest vjere Hrvata katolika

Čvrsto vjerujem u Boga Oca, i Sina i Duha Svetoga.
Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti
sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi.
Svoju odluku polažem u Bezgrešno Srce Presvete Bogorodice Marije.
Najvjernija odvjetnice na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Što "učiti" o obitelji?

Kao što mladi prije odlaska na nacionalne susrete prolaze kateheze u župama, tako postoje i kateheze za obitelji koje žele sudjelovati u ovome Prvom nacionalnom susretu. Izrađene su na temelju Povelje o pravima obitelji pape Ivana Pavla II. iz 1983. godine. Uz pojedine tematske cjeline, katehetske radionice za obitelj prati i molitveno-duhovno ozračje. Uključuju interaktivne sadržaje, metodološki su prilagođene roditeljima i supružnicima te ih čine subjektima događanja. Cilj radionica je educirati obitelji o teološkim, bioetičkim, odgojnim, stambenim i drugim pitanjima. Teme radionica: "Doživjeti brak kao vrednotu", "Muškarac i žena – sloboda u jednakosti i različitosti", "Mudrost odgovornog roditeljstva", "Kultura života", "Roditelji: prvi i poglaviti odgojitelji", "Dostojanstvo obitelji", "Vjerska sloboda obitelji u društvu", "Društveno poslanje obitelji", "Obiteljska politika po mjeri obitelji", "Sklad obiteljskog života i rad", "Obiteljski dom pogodan za život", "Doseljene obitelji – dinamičan suživot" i "Volim obitelj."

Dodatno opterećenje?

Budući da se ove katehetske radionice predstavljaju u sjedištima biskupija u Hrvatskoj, u suradnji s pojedinim povjerenicima za obiteljski pastoral, župnici imaju prigodu poslati svoje suradnike laike na edukaciju o njihovu provođenju. Zamišljeno je da radionice vode bračni parovi, te stoga ne predstavljaju novu obvezu za svećenike, već pretpostavljaju njihovo povjerenje u vjernike laike. Neki supružnici i roditelji već su u svojim župnim zajednicama obradili pojedine teme, a radionice su pozitivno komentirali. Tako Miroslav Klobučar kaže da ove radionice potiču pitanje: "Koji nam je prag boli da bismo se pokrenuli i učinili nešto za zaštitu dostojanstva obitelji?" Anto Zubak, pak, smatra da se u ovakvim susretima vidi da, unatoč sveprisutnoj krizi, kako materijalnoj, tako i u međuljudskim odnosima, "ipak možemo nešto učiniti za obitelj ako se organiziramo i djelujemo".

Dugoročno gledano, ove radionice pomažu supružnicima kao pojedincima koji se mogu organizirati u svojim župama kroz obiteljske zajednice, te iz svijesti o jačanju zajedništva i u društvu se zauzeti za obitelj.

PAPINE MISLI O OBITELJI:

"Obitelj je povlašteno mjesto u kojem svaka ljudska osoba uči davati i primati ljubav."

"Želja mi je Crkvi i društvu predložiti središnju ulogu obitelji utemeljene na braku. To je prema Božjem planu nezamjenjiva ustanova, čiju temeljnu vrijednost Crkva ne smije zaboraviti navješćivati i promicati kako bi ju se uvijek doživljavalo s osjećajem odgovornosti i radosti."

"Dragi roditelji! Živo vas želim pozvati da pomognete svojoj djeci da vjeruju, pozvati vas da ih pratite na njihovom putu prema Prvoj pričesti, na putu koji se kasnije nastavlja, da ih pratite na njihovom putu prema Isusu i s Isusom. Molim vas, pođite zajedno sa svojom djecom u crkvu kako biste sudjelovali u nedjeljnom misnom slavlju! Vidjet ćete da to nije izgubljeno vrijeme; to je ono što obitelj drži jedinstvenom dajući joj njezino središte. Nedjelja postaje vrlo lijepa, cijeli tjedan postaje vrlo lijep ako zajedno slavite nedjeljnu litur-giju."

"Govor vjere uči se na kućnom ognjištu gdje ta vjera raste i učvršćuje se u molitvi i kršćanskoj praksi."

O nama ovisi bolja sutrašnjica naših obitelji

Neda Križanović sa svojim je suprugom sudjelovala u jednoj katehetskoj radionici za obitelji u Splitu. Unatoč brojnim tjeskobnim slutnjama i opasnostima koje su se nadvile nad hrvatsku obitelj, radosna je što je u ovakvoj radionici mogla doživjeti da "postoji grupa istomišljenika koji rade na očuvanju obitelji, a do nas je koliko ćemo se i sami potruditi, angažirati i žrtvovati svoje slobodno vrijeme s vjerom u bolje". Dijana Čukušić, pak, komentira: "Čovjek uglavnom misli da sve zna o obitelji, no tek kad dođe na ovakav susret vidi da ima što naučiti. Zato bih svakome preporučila katehetske obiteljske radionice, kako bismo shvatili da nam je obitelj na prvom mjestu." Branko Vrlić sa suprugom Milenom u braku je 28 godina. Nakon obiteljske katehetske radionice kao vrlo važnu spoznaju ističe dostojanstvo obitelji: "Ljudi prolaze kroz život i ne misle na to snalazeći se kako znaju. No, ova spoznaja o dostojanstvu nas diže i hrabri kao obitelj."

Obitelj kao logo Papinog pohoda Hrvatskoj

Pohod pape Benedikta XVI. 4. i 5. lipnja Hrvatskoj pod geslom je: "Zajedno u Kristu". Budući da Sveti Otac dolazi na Prvi nacionalni susret katoličkih obitelji, obitelj je u središtu zaštitnog znaka Papina pohoda. U središtu loga nalazi se stilizirani prikaz obitelji: otac, majka i troje djece, a otvore-nost novom životu izražena je trudnoćom majke. U pozadini se nalazi križ koji ukazuje na utemeljenost kršćanske obitelji na vjeri u kojoj zajednica braka i obitelji izrašćuje u zajedništvo ljubavi. Ruke na kojima počiva obitelj simboliziraju oslanjanje na Božju providnost koja štiti i vodi obitelj u njezinu životnom hodu. Usred spojenih dlanova na-lazi se stilizirana vatra koja označuje Božju ljubav kao izvor i poveznicu ljubavi unutar obitelji. Ta vatra ujedno je i prepoznatljiv element hrvatskog identiteta, a četiri kocki-ce označuju četiri pohoda Petrovih nasljed-nika Hrvatskoj te četiri glavna događaja po-hoda pape Benedikta XVI.: susret s preds-tavnicima znanosti i kulture, bdijenje s mla-dima, susret hrvatskih katoličkih obitelji i molitva na grobu bl. Alojzija Stepinca. Žuta pozadina i bijeli križ označuju vatikanske boje, a plava boja simbol je grada Zagreba, u kojem će se održati susret sa Svetim Ocem. Križ na logu stilizirani je križ pape Benedikta XVI.

Pripremi za Susret hrvatskih katoličkih obitelji pripada i Molitva za obitelj odobrena od biskupa HBK, uz prijedlog da se moli osobito nedjeljom navečer, uz Krunicu i Ispovijest vjere Hrvata katolika.

Molitva za obitelj

Gospodine Bože, izvore života i ljubavi, blagoslivljamo te i zahvaljujemo ti što si darom svoga Sina posvetio zajedništvo obitelji. Radujući se dolasku pape Benedikta u našu hrvatsku domovinu, povjeravamo ti: roditelje i djecu, djedove i bake, mladiće i djevojke. Molimo te da našim obiteljima daješ snagu za velikodušno prihvaćanje dara života. Obiteljske domove ispuni svojim Duhom, da budu mjesta molitve i kršćanskih kreposti, uzajamnoga poštivanja, nesebičnosti i opraštanja, te osjetljivosti za potrebe bližnjih. Sve nas ispuni životnom radošću, da te svjedočimo u ljepoti otajstva Crkve, i da ti – po uzoru i zagovoru Blažene Djevice Marije i sv. Josipa - služimo u vjernosti i istini, zajedno u Kristu, koji s tobom u Duhu Svetome živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s