Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Pedagog u obitelji
 
Riješimo probleme zajedno

Piše: Mara Čović, pedagog
 
Naučimo vještine mirnog rješavanja sukoba
 

Mirno rješavanje sukoba predstavlja proces u kojemu se donose odluke s ci-ljem izbjegavanja nasilja kao "rješenja sukoba". Do rješenja se nastoji doći pu-tem koji uključuje kreativno mišljenje, uvažavanje potreba i osjećaja druge strane, nenasilnom komunikacijom i su-radnjom. U mirnom rješavanju sukoba nema pobjednika ni pobijeđenih. Doprinos rješavanju daju svi sudionici sukoba. Ov-dje je težnja za zajedničkim traženjem rješenja, jer je i problem zajednički.

Marko je učenik šestoga razreda. Već du-že vrijeme ima problem sa drugim dječa-cima u razredu. Svi ga u razredu nešto napadaju, on je uvijek dežurni krivac. Na tjelesnoj kulturi on je kriv kad njegov tim dobije gol. Rugaju mu se zbog viška kila, zbog neobične boje kose, zbog pjegica na licu. Bacaju mu stvari po razredu i često ga izbjegavaju na odmoru i školskom igralištu. Sve je ovo ispričala razrednici jedna djevojčica koja uvijek pokušava zaštiti Marka. Razrednica i pedagoginja su napravile program aktivnosti kako će pomoći Marku.

"Ja imam problem za svako rješenje!"

Ne može se svaki sukob riješiti mirnim putem. Mnoga se pitanja javljaju kada su dvije ili više osoba u sukobu. Ponekad ni sami sudionici sukoba ne znaju što žele, ponekad nisu dovoljno empatični ili spremni na suradnju. Ponekad interesi ili emocije zamagljuju sva rješenja osim onoga koje "vodi u pobjedu", ponekad se u sukob unosi težak teret prošlih iskustava, ponekad se događa da strane nisu jednako "jake", a ponekad jednostavno nedostaju vještine mirne komunikacije ili pak želja da se sukob riješi mirnim putem.

Sukob se ne rješava izvana. I onda kada postoji posrednik, odluka je na sudionicima. Posrednik je manje opterećen emocijama koje su izazvane konfliktnom situacijom, pa mnogo toga može sagledati objektivno. No on ne smije davati savjete ili "gotove recepte" ili pak, osuđivati strane u sukobu. Posrednik im pomaže da same, korak po korak, dođu do rješenja koje im je obostrano prihvatljivo.

Vještine mirnog rješavanja sukoba mogu se naučiti. Nenasilna komunikacija, razumijevanje međuljudskih odnosa, emocija i motiva ponašanja, gledanje na problem drugim očima, mogu potencijalno destruktivnu snagu sukoba usmjeriti u stvarnu konstruktivnu snagu koja vodi do mirnog rješenja.

KAD SE DJECA I ODRASLI NAĐU U KONFLIKTNOJ SITUACIJI,
OBIČNO REAGIRAJU NA NEKOLIKO NAČINA:

ODUSTAJANJE, POVLAČENJE

Iako je moguće nasilje izbjegnuto, povlačenje ne donosi rješenje problema nego samo trenutno "primirje", kojim se problem odgađa.

POKORNOST

Nasilje je izbjegnuto, jer "pokorna osoba" uvažava prava i potrebe druge strane.

AGRESIVNOST

Sukob se pretvara u nasilje (verbalno, fizičko, psihičko). Agresivna se osoba zauzima za sebe i svoja prava na način da time ugrožava prava drugoga.

ASERTIVNOST

Asertivno se ponašati znači zauzeti se za sebe, svoja prava i osjećaje, ali tako da nisu ugrožena prava i osjećaji drugoga. Djecu treba naučiti da u sukobu traže izlaz i napadnu problem, a ne da traže krivca. Da bi se problem mogao "napasti", treba ga upoznati, sagledati, dogovoriti njegovo rješenje i ostvariti dogovoreno. No ono što je najvažnije - ti se postupci mogu naučiti. Sukob se događa svima i svakodnevno, učenje vještina mirnog rješavanja sukoba i razvoj sposobnosti rješavanja problema u komunikaciji s drugima dio su odrastanja i života u školi.

UPUTE UČENICIMA KAKO MIRNIM PUTEM RIJEŠITI SUKOB

Napadaj problem, ne osobu;
Slušaj što ti druga strana želi reći;
Poštuj tuđe osjećaje (posramljivanje sugovornika neće riješiti problem);
Reci što želiš i što osjećaš, a da nekoga ne osuđuješ;
Razmišljaj o što više načina na koje se problem može riješiti;
Zajedno odaberite pravedno rješenje i pokušajte ga ostvariti;
Ne zaboravi da obje strane imaju problem i da obje trebaju pridonijeti njegovu pravednu rješenju.

Vjerujemo da će učenici sa svojom razrednicom i pedagoginjom mirnim putem riješiti Markov, ali i razredni problem. Vježbanjem mirnog rješavanja sukoba, naučit će vještine neophodne i u svijetu odraslih osoba. Škola mora biti mjesto nulte tolerancije na nasilje, koja odiše mirom, sigurnošću, uzajamnim razumijevanjem i poštovanjem, slobodom i solidarnošću.

KORACI U MIRNOM RJEŠAVANJU SUKOBA

1. Smirite se i razmislite koje su vaše potrebe (ohladite se!)
2. Odredite problem.
3. Izrazite svoje osjećaje i potrebe.
4. Slušajte, saznajte što druga strana treba.
5. Dajte ideje za rješenje.
6. Odaberite najbolje rješenje, dogovorite njegovo provođenje i pridržavajte se dogovora.

 


© 1999-2020 :: Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s