brojeva Veritasa od travnja 1962. do danas
1

Misli svetog Antuna

Pameću se čovjek stavlja pred Boga kada je uvjeren da ništa dobra ne može imati po sebi, od sebe i za sebe, već sve pripisuje njemu, koji je sve dobro, najviše dobro, i iz kojega se kao iz središta šire zrake milosti.

Veritasova knjižara

Novi broj Veritasa

Knjiga mjeseca

Pučka kuhinja

askfrapriest