10. Nedjelja kroz godinu

TA VIDLJIVO JE PRIVREMENO, A NEVIDLJIVO – VJEČNO!

Trpimir Benković


Nedjeljna čitanja

  • Post 3, 9-15
  • Ps 130 (129)
  • 2 Kor 4, 13-5,1
  • Mk 3, 20-35

Pogreške mišlju, riječju, djelom i propustom ispovijedamo na početku Svete mise i molimo da nam se oproste. To je preduvjet za sudjelovanje u svetom euharistijskom slavlju. Nije dobro ni pomisliti da propusta i pogrešaka nemamo. Takva duhovna oholost prepreka je vjerodostojnom sudjelovanju na Svetoj misi, a i suvislom i poštenom promišljanju.

Bez pogovora prihvaćamo da zlo postoji. To ćemo lakše prihvatiti i povjerovati, nego da postoji dobro, da postoji Bog. Pisana Objava, koju baštinimo, može pomoći, ali moramo je pročitati, o njoj razmišljati, pokušati je razumjeti i najvažnije pretočiti je u svakodnevnicu. Zlo napada bitne ljudske vrednote, slobodu i ljubav. Ako čovjek izgubi najvrjednije, izgubiti će dostojanstvo i mir, postati će povodljiv, nesiguran, podoban za manipuliranje. Pojest će sve ponuđeno, učiniti će sve predloženo.

Knjiga Postanka opisuje prve ljude, naše praroditelje, od nevinosti, potpune slobode i bezbrižnosti, do grijeha, neslobode, srama i nemira. Tu je temelj zla, koji se proteže kroz povijest sve do naših dana. Nepoštivanje Boga stvorilo je nered u ljudskom biću. Narušio se sklad odnosa Boga i čovjeka, narušile su se bitne ljudske vrednote, bez kojih čovjek ne može normalno živjeti. Počinje sukob dobra i zla kroz cijelu ljudsku povijest, u društvu, ali i u svakome od nas. Bog najavljuje sukob kroz borbu potomstva pravednih i potomstva Zloga.

Pavao upozorava na bitne vrijednosti. One nisu vidljive, ali su  trajne. “Ako se naš zemaljski dom razruši, imamo zgradu od Boga, dom nerukotvoren, vječan, na nebesima.” Sve što posjedujemo može propasti, može nam se oduzeti, možemo sami uništiti, ali ono što nosimo u srcu i duši, nitko nam ne može oduzeti, ako na to ne pristanemo. To je Božji stan u kome živi naša ljubav i sloboda i sve ostale vrednote po kojima pripadamo potomstvu pravednih, potomstvu koje s pravom očekuje spasenje i život vječni.

Svi će se grijesi oprostiti, ali onaj protiv Duha Svetog neće. Ne misli se na grijeh prema Duhu, kao treću Božansku osobu, nego na grijeh protiv Boga, Božje biti, protiv Riječi, koja je tijelom postala. To je grijeh pismoznanaca i farizeja koji su, u svojoj oholosti i samodostatnosti, Isusa stavili u službu Zloga. Ne vide Njegovu Božansku bit, pa je njihov grijeh neoprostiv. Samo oni koji vrše volju Oca nebeskog postaju Kristova braća i sestre, svrstani su u potomstvo pravednih. Nema privilegiranih po rodu, staležu ili položaju.

Krist je sišao na zemlju s namjerom  učiniti nas braćom i sestrama. Zato nas stalno proziva i poziva. Bilo bi vrlo loše ne čuti poziv, još lošije ne odazvati se. Jedino uz Boga naše najveće vrijednosti žive i mogu opstati. To je jedini dom, koji se može obraniti od napada Zloga. Nemojmo dopustiti da poluistine u medijima, jedna jabuka, ma koliko lijepa bila, uništi našu ljubav, slobodu, dostojanstvo …..

Tko ne prepozna Božansku bit neće prepoznati ni bit Naroda, ni bit pojedinca. Nažalost Hrvati imaju nesreću da su baš takvi izabrani voditi narod. Da li mi baš ništa ne znamo,  ne služi nas pamćenje ili smo doista zaluđeni i  nepismeni? Možda smo se zamjerili Duhu, pa sad ispaštamo. Kako god bilo Gospodine budi s nama, ne moj nas ostaviti. Budemo se popravili za par godina.