ROD STE IZABRANI, KRALJVSKO SVEĆENSTVO, SVETI PUK.
JA SAM PUT ISTINA I ŽIVOT!

Trpimir Benković


Nedjeljna čitanja

  • Dj 6, 1-7
  • Ps 33(32)
  • 1 Pt 2, 4-9
  • Iv 14, 1-12

Isusovi suvremenici, apostoli nisu razumjeli kamo Isus ide, zašto im rješava buduće stambeno pitanje i da gledajući Njega vide i Oca. Ja sa Put, Istina i Život, objašnjava jedini način dolska k Ocu. Ali ići pravim putem i stići na željeno odredište nećemo bez dobrog vođe, bez pastira. Bez dobrog vođe neće funkcionirati ni stubište, ni športska momčad, ni stranka, a kamoli Narod ili Crkva. Važno je zato na takva mjesta birati ljude na dobrom glasu, pune Duha i mudrosti. Ne bi to smjeli biti ljudi koji preskaču ograde, koji koriste sporedne ulaze, ili provaljuju, barabe od zadnjih vrata. Teško smo i krvavo stekli, skupo platili i još uvijek plaćamo državu u kojoj živimo, pa molimo dobroga Boga da ponovno podigne nekog na dobrom glasu i punog Duha i istine, koji će nas voditi prema kući Oca i stanovima koje je za nas pripravio. Ovi čobani od stražnjih vrata koje danas imamo raspršit će i pogubiti sve ovce.

Današnja Služba riječi govori nam kako je to radila prva kršćanska zajednica.

Kako zajednica postaje veća, mnogoljudnija pojavljuju se i prve krize i razmimoilaženja. Dosadašnja izvješća govore da je prva zajednica jedinstvena, jedno srce i jedna duša. Međutim, sada dolazi do neugodnih rasprava između Židova (domaćih) i Grka (dotepenci). Dvanaestorica pronalaze rješenje i predlažu mnoštvu učenika da između sebe izaberu sedam muževa “na dobrom glasu, pune Duha i mudrosti”, koji će voditi zajednicu, koje će apostoli polaganjem ruku zarediti i dati im poslanje.

Petar opisuje Crkvu kao duhovni Dom. Kamen temeljac Crkve je Krist – Kamen živi, a vjernici se kao živo kamenje ugrađuju u Duhovni dom. Na taj način snagom krštenja svi postajemo “svećenici” sa zadatkom  propovijedanja svoje vjere služeći primjerom, a time ne umanjujemo ulogu staleškog svećenstva, nego ga naprotiv, potvrđujemo. Petar to ističe citirajući Pisma: “Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni.” Koji vjeruju na čast im, jer postaju dionici Kristove časti, rod su izabrani, kraljevsko su svećenstvo, sveti puk. Onima koji ne vjeruju Isus je kamen spoticanja, trajna smetnja, izvor nemira.  

Evanđelje je ulomak Isusovog oproštajnog govora učenicima na Posljednjoj večeri. Tješi učenike, jer  osjeća se tjeskoba i strah zbog Njegovog odlaska. Govori im: “Ja sam Put, Istina i Život”. Ja sam, objava je Isusove božanske naravi. Bog se Mojsiju objavio: “Ja sam koji jesam”, a Isus se u Ivanu objavljuje kao pravi Bog i Gospodin. “Put” je pravilo, način života, skup religioznih istina i vladanja, “Istina” je savršena objava Oca, koja vodi u “Život”, koji je vječan.

Stvarati i održavati zajednicu ljubavi, Duhovni dom, ozbiljan je i zahtjevan zadatak koji zahvaljujemo našim očevima i djedovima. Oni su prije četrnaest stoljeća prihvatili Krista kao Put, Istinu i Život, a za Dom bili spremni i život dati, što su kroz povijest sve do današnjih dana, nesebično i ponosno činili, a danas to mi ne bismo trebali reći, jer bi nas moglo kazniti ili čak zatvoriti.   

Preduvjet našeg duhovnog doma je zdrava, odgovorna i zauzeta obitelj, za koju u novije vrijeme moramo naglasiti da se radi o zajednici žene i muškarca. Živjeti odgovorno majčinstvo i očinstvo, ostvarenje je našeg “svećeničkog”, laičkog poslanja. Ugraditi takve obitelji, kao živo kamenje, u našu Crkvu i Narod, stvaranje je pravog i postojanog duhovnog Doma, kojeg paklena vrata čobanskog, nedomoljubnog i bezbožnog ponašanja neće nadvladati, a ni zatvoriti.