1
brojeva Veritasa od travnja 1962. do danas

Misli svetog Antuna

Škrtac je siromašan: on ne vlada sa sobom, nego novac vlada njime; nije vlasnik, nego rob; i kada ima mnogo, uvijek misli da ima premalo. Naprotiv, kako kaže filozof Seneka: "Ne smatram da je siromašan komu je, koliko god imao malo, to malo dostatno."

Veritasova knjižara

Novi broj Veritasa

Knjiga mjeseca

Pučka kuhinja

askfrapriest