Ansambl Kolbe Gospi Fatimskoj

Gospi Fatimskoj u izvedbi Ansambla Kolbe.
Naslov pjesme u izvorniku „A treze de maio“.

Pučka portugalska marijanska pjesma koja pripovijeda povijest ukazanja Blažene Djevice Marije u Fatimi 1917.
U ovoj obradi preuzete su četiri kitice s refrenom.

Instrumentalni aranžman: Iva Bardun
Vokalni aranžman: Matea Bardun
Glazbena produkcija: Branko Bardun
Solisti: Fra Ivan Bradarić, Sanja Bardun, Marko Dumančić,
Petra Draganić i Matea Bardun
Izrada videa: Rebeka Čuljak
Izvodi: Ansambl Kolbe
Snimljeno u Zagrebu, svibanj 2020.