Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Hrvatski areopag
 
Hare Krišna

Piše: dr. sc. Josip Blažević (hrvatski-areopag@ofmconv.hr)
 
Pisma čitatelja

Štovani g. Blažević,
Hvaljen Isus i Marija, Hare Krišna!

Javljam vam se glede vašega razgovora s gđom Karmen Škarica. Prije svega zanima me zašto je predstavljate kao dipl. ek. kada ona nema akademsku naobrazbu, točnije, završila je srednju školu.

Želim reći da su mnoge informacije izrečene u nave-denom razgovoru neistina. Karmen poznajem iz vremena njenih početaka prakticiranja vedske duhovnosti, koja je usput rečeno jedna od najstarijih religija na Planetu Zemlji. Karmen se počela zanimati za ovu duhovnost u vrijeme kada joj se raspao brak i kada je ocu njena sina pripala skrb nad djetetom. Do razvoda je došlo zbog problema s intoksikacijom, čega se riješila zahvaljujući duhovnu putu koji je prihvatila. Prihvaćenje duhovnog puta je stvar slobode izbora osobe kao što je to i odbacivanje istog. Nije mi jasno kako netko može izmanipulirati visoko obrazovanu ženu u srednjim tridesetima.

Odgojen sam u katoličkom duhu i prošao sve sakramente do vjenčanja. Jedan od glavnih razloga prihvaćanja vedske duhovnosti jest upravo ova vrsta prijepora između ideala koje je Isus Krist predstavio i onoga što se da iščitati iz namjere koju činite služeći se lažima i insinuacijama.

Hare Krišna zajednica je potpuno otvorena za dijalog, ali mi se čini da Crkva nije. Hare Krišna pokret predstavlja jedno od najstarijih monoteističkih učenja čiji cilj jest probuditi u živom biću potrebu za čistim nemotiviranim služenjem Gospodinu s ljubavlju i predanošću, što je u tome loše? Biti protiv toga znači biti protiv Gospodina. Bog je samo jedan i ljudi mu se obraćaju različitim imenima, kao što sunce oslovljavaju različitim imenom, zar je to tako teško shvatiti. Zašto imate potrebu lagati ljudima s propovjedaonice i klevetati i osuđivati nešto bez a da uistinu znate o čemu se radi. Hare Krišna zajednica vam nije konkurencija, ako se toga bojite. Mi ne skupljamo sljedbenike, naš cilj je potaknuti ljude na istinski duhovni put i to u tradiciji u kojoj oni žele.

U nastojanju da budem Gospodinov sluga iskreno vaš Tomislav Klasnić (Sundarananda das) - Ravnatelj Centra za vedske studije u Zagrebu.

***

Poštovani g. Klasnić, iz Vašeg dopisa mogu se iščitati tri točke na koje se u njemu koncentrirate. Prva se odnosi na intervju s gospođom Karmen Škarica koju Vi, kažete, i osobno poznajete. U drugoj je niz teških riječi na račun Katoličke crkve čiji ste, prema vlastitom svjedočanstvu, nekadašnji član. Treću točku predstavljaju Vaši obrambeni nastupi u korist pokretu Hare Krišna, čiji ste aktualni ravnatelj Centra za vedske studije u Zagrebu. Tih okvira ću se i ja držati u nastavku ovog priloga.

Spor oko vjerodostojnosti svjedoka

Neposredni povod Vašeg javljanja, kažete, bio je moj intervju s gospođom Karmen Škarica objavljen u lipanjskom broju našeg lista iz godine 2000. Spomenuta gospođa bivši je pripadnik pokreta Hare Krišna i kao takva iznijela je svoja vlastita iskustva stečena u Vašem pokretu. Zanima Vas, "prije svega", zašto sam je predstavio kao diplomiranu ekonomisticu? Vjerojatno zato što se sama meni tako predstavila. Nikada ne provjeravam ničije stečene diplome nego sugovornike predstavljam na temelju njihovih vlastitih riječi što je, pretpostavljam, bio i slučaj s gospođom Karmen Škarica. Budući da predmet razgovora s njom nije bila ekonomija, držim da je njezina ekonomska stručna sprema od sporednog značaja. Neobično je da u Vašem dopisu, što bi ipak trebalo očekivati, nisam razabrao niti jedan demanti sadržaja njezina intervjua, osim objelodanjivanja informacija iz njezine osobne prošlosti koje, ipak, ne umanjuju vjerodostojnost samog svjedočanstva.

Bivši član Katoličke crkve

Kao bivši član Katoličke crkve (zar većina članova u sektama nije baš iz redova Katoličke crkve?), razvidno je, o njoj nemate osobito pozitivno mišljenje. Štoviše, baš naprotiv! Napus-tili ste je zbog raskoraka između ideala koje je Krist naviještao i stvarnosti s kojom ste se u njoj susreli. Što da Vam na to odgovorim? Bio bih sretan kada bih mogao opovrći postojanje navedenog raskoraka. Ali, nažalost, ne mogu. Jednom je zgodom G. Papini rekao kako je priroda, budući da nije mogla okrutnije kazniti velike učitelje, podarila im učenike, pa oni nagrđuju njihov nauk. Svjestan sam i vlastite nedosljednosti uzvišenom idealu Isusa Krista. I žalim zbog toga. Pogrešno je, međutim, suditi (ne)vrijednost nečije religije po (ne)vrijednosti njezinih članova. Radije uspoređujmo njihov nauk. Nadam se, međutim, da nećete doživjeti novo razočaranje kad spoznate raskorak između ideala i stvarnosti i u pokretu Hare Krišna.

Optužbe protiv Crkve

Vaš osvrt na moj intervju s gospođom Karmen Škarica u jednom trenutku, bez raspoznatljivog povoda, eskalirao je napadom na cijelu Katoličku crkvu. Služeći se oštrim riječima, nepotkrijepljenim nikakvim dokazima, optužujete (koga u Crkvi?) da se služi "lažima i insinuacijama": "Zašto imate potrebu lagati ljudima s propovjedaonice i klevetati i osuđivati nešto bez a da uistinu znate o čemu se radi?" Ovako teške optužbe zabrinjavaju me to više što dolaze iz pera jednog ravnatelja Centra za vedske studije! Ako Vi na samome vrhu jedne vjerske zajednice, i to kao duhovno evoluirana osoba, zauzimate ovakav stav, što možemo očekivati od pripadnika Vašeg pokreta koji su Vam podređeni kao autoritetu? Kako nakon ovakvih redaka povjerovati u Vaše riječi: "Hare Krišna zajednica je potpuno otvorena za dijalog, ali mi se čini da Crkva nije."

Tvrdite, nadalje, da Hare Krišna ne skuplja sljedbenike, nego da Vam je cilj "potaknuti ljude na istinski duhovni put i to u tradiciji u kojoj oni žele". Čime potkrjepljujete navedenu tvrdnju? Otkad se pokret Hare Krišna pojavio u Hrvatskoj nisam registrirao niti jednu jedinu osobu koja bi mi posvjedočila kako ste joj pomogli osvijestiti vlastitu katoličku opredijeljenost. Da li ste koga ovoga Božića uputili da pođe u crkvu na božićnu ispovijed? Ili, jeste li se u Vašem izučavanju lika Isusa Krista odmakli ijedan korak od stoljetnih hinduističkih "dogmi" po kojima je za Vas obični avatar? Slobodno me ispravite ako sam u zabludi.

Monoteizam ili henoteizam?

Posljednja točka odnosi se na sam pokret Hare Krišna. Za vedizam "usput" tvrdite da je "jedna od najstarijih religija na Planetu Zemlji". Želite li nam što sugerirati njezinom arhaičnošću? To manje ako znamo da pokret Hare Krišna svoje nadahnuće crpi iz kasnijeg višnuizma. S dozom rezerve prihvaćamo i Vašu tvrdnju da "Hare Krišna pokret predstavlja jedno od najstarijih monoteističkih učenja". Židovstvo, kršćanstvo i islam spadaju u prave monoteističke religije, od kojih treba lučiti henoteističke religije, koje priznaju mnoštvo bogova, dok svoje štovanje u načelu iskazuju samo vrhovnome bogu. Višnuizam, iz kojega je vjerskom reformom mistika Čaitanje (1485.-1533.) kasnije iznjedrio pokret Hare Krišna, pripada, međutim, henoteističkoj vrsti religija.

Tko se boji dijaloga?

Sugerirate nam i da se ne trebamo bojati jer da nam Hare Krišna zajednica nije konkurencija. Izgledamo li Vam možda uplašeno? Čak Vam se čini i da smo protiv dijaloga. Odgovara li to stvarnim činjenicama? Djelovanje pokreta Hare Krišna osobno pratim još od 1993. godine. Nije mi nepoznato ni da pokret Hare Krišna ima vidnih rezultata u odvikavanju ovisnika o opijatima, i štošta drugoga. Kao dokaz dijaloga s Vašim pokretom mogu Vam predočiti časopis "Spektrum", vol. 27. br. 1 (1994) god. XXVII (27-31). u kojemu sam objavio prvi autorizirani intervju s Vašim predšasnikom na istoj funkciji ravnatelja Centra za vedske studije u Zagrebu, gospodinom Nenadom Jarićem (Navadipa Das). Intervju je plod mojih višednevnih radnih susreta s njime u Vašem hramu (na Bizeku) i pažljivog izučavanja djelovanja Vašeg pokreta. Smatrate li da bi se netko bojažljiv odlučio na ovakav dijaloški pristup? Kasnije sam saznao, Vi me i opet ispravite ako griješim, da je i gospodin Jarić napustio Vaš pokret. Razloge nećemo navoditi!

Put dijaloga

Put istinskog dijaloga sastoji se u spremnosti saslušati drugoga, a ne napadati ga ili osuđivati. Ako zaista budete raspoloženi za ozbiljan vid dijaloga, spreman sam nastaviti suradnju tamo gdje sam stao s gospodinom Jarićem još 1994. godine. U tom smislu srdačno Vas pozdravljam u vjeri da ćemo samo u iskrenom dijalogu jedni druge moći istinski razumjeti. Sretan Vam Božić!

 


© 1999-2019 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s