Home - www.veritas.hr - Veritas Bazilika sv. Antuna - Padova

 

 
Pedagog u obitelji
 
Odgoj u obitelji

Piše: Mara Čović, pedagog
 
U obitelji djeca stječu prva znanja, vještine i navike, razvijaju psihofizičke sposobnosti i formiraju norme moralnog ponašanja

Zauzet svakidašnjom trkom za novcem današnji je čovjek u velikoj mjeri zapostavio odgoj djece. Zaboravio je da neoprano posuđe i prašnjavi automobil mogu pričekati, ali dijete ne. Ono raste i razvija se. Njemu moramo pomoći u pravo vrijeme. Inače, mogli bismo se jednoga dana zapitati - odakle loše navike našeg djeteta?

Kako, kada i s kim razgovaramo, što mislimo o dječjim prijateljima, susjedima i prijateljima, kako planiramo odgojne utjecaje i kako ih ostvarujemo u obitelji u svim pojedinostima – ostavlja tragove na djeci još u najranijem djetinjstvu.

Zato, ne zaboravimo da uvijek svojim ponašanjem služimo djeci kao pozitivan ili negativan uzor u svakodnevnom životu.

Budući da se temelji emocionalnog, duhovnog, socijalnog i moralnog razvoja ličnosti stječu jedino u obitelji, možemo konstatirati da je obitelj prva i najvažnija škola života.

Pod pojmom obitelji podrazumijevamo "intimnu, krvnom vezom povezanu socijalnu jedinicu čiji je odgoj prvi odgoj koji društvo omogućava djetetu" (Enciklopedijski rječnik pedagogije). Obitelj je najznačajnija u ostvarivanju općeg cilja i obrazovanja. Roditelji moraju sve više uviđati važnost obiteljskog odgoja kao preduvjeta u razvoju ne samo svoje djece već i duhovne obnove svoje društvene sredine, a koja će omogućiti djeci i mladima da stvaralački rade, zadovoljno žive i moralno djeluju.

Odgoj – temeljna uloga obitelji

Uloga obitelji se ne može zamijeniti niti jednom drugom sredinom. Bez obzira na neka moderna gledanja na brak i obitelj, sociolozi i pedagozi smatraju da će njihova etička i duhovna osnova biti još bogatija. Naglašavajući odgojnu ulogu obitelji, govore da ona treba biti izvor ljubavi i sretnog djetinjstva. Samo u sretnoj obitelji, zasnovanoj na roditeljskoj ljubavi, djeca stječu prva znanja, vještine i navike, razvijaju psihofizičke sposobnosti i formiraju norme moralnog ponašanja. Neodgovarajući obiteljski odnosi potpomažu nekritičko usvajanje moralnih vrednota, koje ne razvijaju osjećanje odgovornosti djeteta. U obiteljima gdje roditelji nisu pravi autoritet za dijete, jer ne postoji dovoljno ljubavi, događaju se problematični obiteljski odnosi s izraženim djetetovim lošim uspjehom i ponašanjem.

Najčešće pokazatelje razgradnje obitelji zapažamo u emocionalnoj otuđenosti članova obitelji, zanemarivanju obiteljskih uloga, zanemarivanju djece, slabom uspjehu djece u školi te pojavi delinkvencije i nasilja.

Preduvjeti obiteljskog odgoja

Da bi obitelj mogla obavljati povjerenu joj društvenu ulogu, mora ispunjavati određene uvjete, a to su: skladni obiteljski odnosi, socijalne i pedagoške kvalitete, dobre ekonomske prilike i organizacija života u obitelji.

Skladni obiteljski odnosi

Jedan od najznačajnijih uvjeta obiteljskog odgoja su skladni obiteljski odnosi, a njih ima svaka obitelj koja predstavlja zajednicu ravnopravnih osoba u kojoj roditelji vode obitelj, a djeca se u njoj odgajaju. To je obitelj u kojoj se prožima ljubav i povjerenje.

U skladnim obiteljskim odnosima nastaju zdravi socijalni odnosi među članovima obitelji, osjećaj sigurnosti djeteta i razvijanje najvažnijih crta ličnosti: čvrstoća karaktera, hrabrost i optimizam. U ovakvim obiteljima djeca uživaju brigu, ljubav i razumijevanje roditelja, upoznaju ulogu majke-žene, i oca-muškarca, a što je neophodno za njihovu identifikaciju i pravilan emocionalni, socijalni i moralni razvitak.

Socijalne i pedagoške kvalitete

Mnogi pedagozi smatraju da je obiteljski odgoj najsloženiji proces, a čiji su rezultati umnogome određeni pedagoškim znanjima roditelja. Znanstveno je utvrđeno da postoje slaganje između roditeljske brige za dijete i odgojnih rezultata u obitelji. Važno je znati kako treba organizirati obiteljski život da bi se postigli onakvi odgojni rezultati u obiteljskom odgoju kakve društvo očekuje. Odgoj traži prirodan, ozbiljan i iskren odnos između roditelja i djece.

Dobre ekonomske prilike

Dobre ekonomske prilike predstavljaju preduvjet uspješnog odgoja. Takva obitelj može ispuniti primarne zahtjeve djece: prehrambene, zdravstvene i odgojne. Moguće je da iz obitelji dobroga materijalnog stanja potječe i maloljetnička delinkvencija zbog popuštanja roditelja prema radu, davanju velikog džeparca, nedostatka vremena za odgojno djelovanje.

Organizacija života u obitelji ili dnevni red

Organizacija života u obitelji, ili dnevni red, obuhvaća utvrđivanje pravila ponašanja i najvažnije dužnosti svakog člana obitelji. Karakter dnevnog reda određuju: dob djece, veličina obitelji, sredina, stambene prilike, te druge pojedinosti. Dnevni red u obitelji obuhvaća više elemenata: vrijeme spavanja, jela, igre, odmora, šetnje, učenja, rada.

Učenje, rad i igra osnovni su oblici aktivnosti u kojima djeca ovladavaju znanjima, vještinama i navikama, razvijaju svoje sposobnosti i na taj način prikupljaju životno iskustvo.

Dragi i poštovani roditelji, želim vam uspjeh i sreću u odgoju djece, jer od toga ovisi naša sadašnjost i budućnost.

 


© 1999-2019 * Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga, Sveti Duh 33, HR-10000 Zagreb,
tel. (01) 37-77-125; (01) 37-77-127; faks (01) 37-77-252; e-mail: veritas@veritas.hr

U suradnji s