Duhovan rat za prisvajanje utjecaja nad poslovnim i društvenim organizacijama

Isus je nedvosmisleno rekao da Sotona posjeduje kraljevstvo i dao do znanja da je to kraljevstvo uređeno i jako (vidi Mk 3,27). Isus nije podcijenio superiornu snagu toga kraljevstva nad čovjekom, već nas je pozvao na oprez i budnost u borbi protiv duhovnoga neprijatelja. Zato smijemo u Duhu promišljati o tome kako je to kraljevstvo uređeno i kako djeluje protiv nas da bismo se znali postaviti u borbi protiv toga zlog kraljevstva. Premda je tema kako zli duhovi prisvajaju utjecaj nad poslovnim i društvenim organizacijama, strategiju i taktike kraljevstva zlih duhova ne možemo razumjeti ako ne razumijemo širi kontekst duhovnog rata i kakav ulog u tom ratu imaju poslovne i društvene organizacije za obje strane koje su u ratu. Kraljevstvo zlih duhova ima svoje ratno uređenje koje možemo razumjeti ako ga usporedimo s nekom državom koja je u ratu. Neka od ključnih obilježja države koja je u ratu s drugom državom su: siguran prostor koji posjeduje na kojem se ne ratuje, prostor ratnih djelovanja koji se želi prisvojiti, ratna strategija, snaga vojske i motivacija vojnika za rat. Svih pet obilježja možemo pronaći i u duhovnom ratovanju između Kraljevstva nebeskog s kraljevstvom tame.

Gdje se nalaze duhovna prostranstva koja suvereno pripadaju svakoj strani na kojima se ne ratuje? Bez pretjeranog tumačenja znamo da je prostor Raja u nebu i da u potpunosti pripada Božjem kraljevstvu u kojem stoluje svevišnji Bog, a da prostorom pakla duboko u podzemlju suvereno vlada Sotona. Također, na ovim se suverenim duhovnim prostranstvima ne vodi rat između dva duhovna kraljevstva. Važnije pitanje je gdje je duhovan prostor na kojem ova dva kraljevstva ratuju? Sveti Pavao apostol je zapisao: „Naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv Vrhovnika ovoga mračnog svijeta: protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima” (Ef 6,12). Možemo vjerovati da zli duhovi borave u nebeskim prostorima, jer tako stoji pisano. Međutim, na drugom mjestu također stoji pisano: „I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi“ (Otk 12,7–9). Kako objasniti ovo proturječje prema kojem su zli duhovi i dalje u nebeskim prostranstvima kako piše apostol Pavao Efežanima, a stoji pisano u Knjizi Otkrivenja od apostola Ivana da su pobunjeni anđeli prije toga zbačeni iz neba?

Odgovor se nalazi u poslanici svetog Pavla apostola Korinćanima: „Znam čovjeka u Kristu: prije četrnaest godina – da li u tijelu, ne znam; da li izvan tijela, ne znam, Bog zna – taj je bio ponesen do trećeg neba. I znam da je taj čovjek – da li u tijelu, da li izvan tijela, ne znam, Bog zna – bio ponesen u Raj i čuo neizrecive riječi, kojih čovjek ne smije govoriti” (2 Kor 12, 1 – 4). Pavao je govorio o Raju kao trećem nebu. Iznad Raja nema neba, jer je Raj najveće nebo u kojem vlada svevišnji Bog. Sotona i njegovi pobunjeni anđeli izbačeni su iz Raja – trećeg neba gdje se vodio duhovan rat, a u toj bitki je nadvladao Arkanđeo Mihael. S izbacivanjem pobunjenih anđela iz Raja završio je zauvijek duhovan rat anđela. Ratno djelovanje se premjestilo na zemlju i prostor između zemlje i Raja. Prema Pavlovoj poslanici Korinćanima postoje još dva neba ispod Raja, jer stoji pisano da je Raj treće nebo. Ivan apostol o viđenju događaja nakon posljednjeg suda piše: „Zatim vidjeh novo nebo i novu zemlju. Jer, prvo nebo i prva zemlja nestadoše“ (Otk 21, 1). Prema tome, prvo nebo je povezano sa zemljom. Smijemo vjerovati da su zemlja i ono vidljivo nebo koje vidimo sa zemlje prvo nebo, a da je prostor između zemlje – prvog neba i Raja – trećeg neba zapravo nebesko prostranstvo o kojem piše apostol Pavao, odnosno prostor koji možemo nazvati drugo nebo. Mnogi ljudi misle da su Sotona i njegovi pali anđeli isključivo u paklu, ali to je na žalost iz svega onoga što je u Svetom pismu napisano netočno, jer da su svi pali anđeli u paklu na zemlji bi nastao mir i blagostanje, a to još nije slučaj.

Kraljevstvo zlih duhova proteže se iz pakla kao njihovog suverenog teritorija prema prvom nebu na zemlji gdje se vodi rat za duše ljudi i u kojem aktivno sudjeluju ljudi, i još više od toga, prema drugom nebu u nebeskim prostorima gdje se vodi duhovan rat između anđela s istim ciljem za duše ljudi. Sam Gospodin Isus uči nas da zli duhovi borave i u nebeskim prostranstvima kada govori učenicima nakon što su se vratili izgoneći zle duhove na zemlji: ,,Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade” (Lk 10, 18). Dakle, prostor duhovnog rata su zemlja (prvo nebo) i nebeski prostori ispod Raja (drugo nebo) u kojima se i dalje vodi bitka za duše ljudi i vlast nad svijetom. Prema Isusovom svjedočenju i učenju, istjerivanje zlih duhova na zemlji ima izravan učinak na njihov položaj u nebeskim prostranstvima.

Ponašanje zlih duhova jednih prema drugima može se najkraće opisati kao strah. Strah je jedini motiv koji ih pokreće na djelovanje, jer znaju da im se trenutak uništenja s Kristovim drugim dolaskom približava pa sve što čine je da taj trenutak odgode što duže vremena. Isus ih je križem porazio zauvijek i u Raj se više ne mogu vratiti. Jedino im je preostalo da svoje kraljevstvo i dominaciju zadrže do daljnjeg u prvom i drugom nebu nad čovječanstvom i zato se bore svim silama da zadrže tu dominaciju koja je slabila kroz stoljeća jačanja Crkve. Zbog toga je njihovo unutarnje kraljevsko uređenje strahovlada nadređene hijerarhije nad podređenom hijerarhijom. Snaga kraljevstva tame postaje sve jača kako slabi vjera Crkve na zemlji. Jedini način kako snaga kraljevstva tame može napredovati je po slabljenju vjere u Crkvi, jer kada vjera slabi jača zlo.

Sotona i kraljevstvo zlih duhova prihvatili su duhovan rat na svim područjima zemlje, na svim područjima ljudskog stvaralaštva i za svakog čovjeka. Jedno od ključnih strateških područja duhovnog ratovanja između oba kraljevstva su bitka za prisvajanjem utjecaja nad poslovnim organizacijama i raznim društvenim organizacijama. Zato što su i jedne i druge izvor financijske moći i utjecaja na mnoge ljude za čije se duše oba kraljevstva bore. Poslovne i društvene organizacije izvanredno su snažna sredstva u duhovnom ratovanju za oba kraljevstva, jer se preko tih organizacija jednostavnije mogu pridobiti mnoge duše na svoju stranu. Zato poduzetnici, menadžeri i lideri raznih organizacija moraju znati da su aktivni sudionici duhovne bitke i da svojim odlukama koriste nekom od zaraćenih duhovnih kraljevstava, i to u ratu u kojem nema nesvrstanih, odnosno u ratu u kojem su i sami na korist nekoj strani, makar o tome nemaju nikakvu duhovnu spoznaju!

Demoni se služe posebnim taktikama kako bi ostvarili strateške ciljeve prevlasti nad poslovnim i društvenim organizacijama. Njihove je glavne zadaće opisao sam Isus kada Sotonu i zle duhove uspoređuje s kradljivcima koji dolaze noću: „Tat ne dolazi nego da krade, ubija i upropaštava“ (Iv 10, 10). Krađe, ubojstva i destrukcije – tri su kategorije u koje se mogu svrstati sva demonska djelovanja protiv čovjeka, jednako tako i protiv poslovnih i društvenih organizacija. U nastavku će biti pojašnjena različita skrivena djelovanja zlih duhova u nastojanju da prisvoje utjecaj nad poslovnim i društvenim organizacijama.