Izvori zlog duhovnog utjecaja na poslovne organizacije III. – okultizam vlasnika, prvih menadžera ili lidera

Vladimir Grebenar

Tekst je izvorno objavljen tiskanom izdanju Veritasa – Glasnika svetog Antuna u lipnju 2024. godine (6/2024).


Katekizam Katoličke Crkve ne može biti jasniji kad je riječ o osudi okultnog grijeha i neprihvatljivosti okultnih praksi: ,,Bog može objaviti budućnost svojim prorocima ili drugim svetima. No, ispravan je stav kršćanina da se, u stvarima koje se tiču budućnosti, s povjerenjem preda u ruke Providnosti i da u tom pogledu izbjegava svaku nezdravu radoznalost. Nesmotrenost može biti manjak odgovornosti. Treba odbaciti sve oblike gatanja: tražiti pomoć od Sotone ili zloduha, zazivati duše pokojnika, ili vršiti druge radnje za koje se krivo misli da mogu ‘otkriti’ budućnost. Traženje savjeta u horoskopima, astrologija, tumačenje znamenja i kocki, pojave vidovitosti, utjecanje medijima – sve to prikriva volju gospodovanja nad vremenom, poviješću i konačno nad ljudima, a ujedno i želju da se umilostive skrite moći. To je sve u proturječju s čašću i štovanjem, združenim sa strahopoštovanjem prožetim ljubavlju, koje dugujemo samo Bogu. Sva djela magije i čaranja, kojima bi se htjelo podložiti tajne moći i staviti ih u vlastitu službu te steći nadnaravnu moć nad bližnjim – pa bilo i zato da mu se pribavi zdravlje – teška je povreda bogoštovlja. A ta djela treba još više osuditi kad ih prati namjera da se drugima škodi ili kad se njima traži zahvat zloduha. Za osudu je također nošenje amajlija. Spiritizam često uključuje djela gatanja i magije. Crkva upozorava vjernike da ga se čuvaju. Traženje pomoći od tzv. tradicionalnih lijekova ne opravdava ni zazivanje zlih sila ni iskorištavanje lakovjernosti drugoga” (KKC, br. 2115 – 2117).

Okultizam je veoma prisutan u poslovnom svijetu što je razumljivo ako se u obzir uzme da su poduzetništvo i gospodarstvo pokretačke snage razvoja nekog društva. S obzirom na veliki značaj poduzetništva i gospodarstva za uređenje društvenih odnosa i ekonomski standard građana, oni su istovremeno i predmet duhovne borbe između kraljevstva nebeskog i kraljevstva tame, jer su sredstva za prisvajanje utjecaja nad ljudima. Gospodin Isus nas poučava o strategiji sotonina ratovanja: „Tat ne dolazi nego da krade, ubija i upropaštava“ (Iv 10, 10). Navedena tri sotonina strateška cilja protiv čovjeka i svega što je stvoreno na slavu Božju jednako se mogu primijeniti i na poslovne organizacije. Sotonina strategija je takva da tri cilja provodi u tri koraka, odnosno kada je riječ o duhovnoj borbi za poslovne organizacije ta tri cilja predstavljaju redom tri faze napada. Okultizam je sotonino najsnažnije oružje za provedbu sve tri faze napada.

Prema tome, strategija ratovanja kraljevstva tame za utjecaj nad poslovnim organizacijama može se podijeliti u tri faze:

  1. krađa društvene ili poslovne organizacije
  2. duhovna smrt
  3. bankrot.

Kada je riječ o prvoj fazi napada, neprijatelj Božji nema kreativnu sposobnost da stvori nešto vrijedno niti da nadahne čovjeka na takvo stvaranje, ali je fascinantna njegova sposobnost da ukrade iznimno učinkovitu društvenu ili poslovnu organizaciju koja ima vrhunske rezultate. Krađa organizacije je prva faza i prvi cilj napada, ali nije konačan cilj, jer krađom vrhunski učinkovitih organizacija poput razvijenih država i državnih proračuna, političkih stranaka, investicijskih fondova, banaka, farmaceutske industrije, vojne industrije, big tech korporacija, sveučilišta, sportskih udruženja i sl. neprijatelj planira financirati paklene naume koji su u relaciji s druga dva njemu važnija cilja, tj. posijati i ozakoniti grijeh za duhovnu smrt što većeg broja ljudi i konačno sve uništiti. Najbolji primjer aktivne sotonine strategije je narativ koji se danas pred našim očima odvija na globalnoj sceni protiv država kao društvenih organizacija.

Druga se faza napada provodi kada neprijatelj ovlada utjecajem nad organizacijom od čega je najsnažniji zakonski utjecaj koji štiti pravo na zlo i smrt poput pobačaja, eutanazije i rodne ideologije. Tada se jednostavno preko sustava obrazovanja mogu indoktrinirati generacije djece i mladih otrovnom duhovnošću koja postaje obvezni dio školskih udžbenika i nastavnih jedinica, ali i okvir za ponašanje novih generacija prema novim kvazivrijednostima pred kojima kršćanske vrijednosti gube utjecaj. Na takav način neprijatelj žanje duše na svjetovno zakonit način. Konačno, treća faza paklenog osvajačkog pohoda je potpuno uništenje svega što je čovjek stvorio. Neprijatelj provodi uništenje država ratovima, a uništenje poslovnih organizacija bankrotima.

Narativ s kojim kraljevstvo tame prisvaja utjecaj nad državnim uređenjima je identičan onom narativu koji se na znatno manjim razinama društvenog utjecaja odvija i prema svim poslovnim organizacijama. Nema niti jedne poslovne organizacije poput javnog poduzeća, privatnih obrta i poduzeća, civilnih udruga, učilišta, škola i fakulteta, instituta i zaklada, a koje nisu cilj napada kraljevstva tame.

Kada znamo svrhu svih sotoninih aktivnosti oko prisvajanja utjecaja nad društvenim i poslovnim organizacijama moramo znati da je okultizam oružje s kojim to čini na najizvrsniji način. Ne postoji niti jedno drugo oružje koje je toliko učinkovito u njegovom arsenalu poput okultizma. U duhovnom ratovanju okultizam se može usporediti sa supersoničnim balističkim raketama koje lete tisućama kilometara i razaraju ciljeve daleko od mjesta odakle su ispaljene. Okultizam ima razorne učinke na vremenskoj distanci i razorni ishod se događa s nekim vremenskim odmakom, nikada trenutno uz čin okultne prakse. Razlog tome je što demon nikada ne ostavlja trag iza sebe tako da se racionalnim promatranjem pojedinačnog razornog događaja ne može naći čvrsta i logički utemeljena povezanost uništenja poslovne organizacije s nekom okultnom praksom. Ipak, ako se promatraju mnogi razoreni poslovni slučajevi i uključenost lidera u okultne prakse, lako je uočiti potpunu korelaciju između okultnih praksi s nebrojenim poslovnim bankrotima. Bog nas poučava u knjizi Ponovljenog Zakona na kraju 28. poglavlja (koje govori o blagoslovima) o razornoj snazi okultizma na posao i blagoslove tako što se na kraju samog poglavlja naglašava zabrana najveće prijetnje blagoslovima: „Ni od jedne riječi što vam je danas nalažem nemoj odstupati ni desno ni lijevo idući za drugim bogovima i iskazujući im štovanje“ (Pnz 28, 14). Poduzetnici, menadžeri i lideri su meta okultnog duha zato što imaju najveći duhovni autoritet nad organizacijom kojom upravljaju i ljudima koje vode. Zbog pada lidera pod okultni utjecaj svi ljudi u toj organizaciji trpe manje ili više okultni utjecaj preko liderovog duhovnog autoriteta.

Cijeli tekst možete pročitati u tiskanom izdanju Veritasa – Glasnika sv. Antuna Padovanskoga u broju 06/2024.