Izvori zlog duhovnog utjecaja na poslovne organizacije

I. – život bez sakramenata i vršenja Božje volje

Prema Isusovim riječima: Tat ne dolazi nego da krade, ubija i upropaštava (Iv 10, 10). Zato sva nastojanja da kraljevstvo tame prisvoji utjecaj nad poslovnim organizacijama imaju tri cilja:

  1. Krađa upravljanja poslovnom organizacijom.
  2. Duhovna smrt što većeg broja dionika.
  3. Bankrot poslovnih organizacija.

Isus je naveo tri ishoda djelovanja kraljevstva tame protiv čovjeka. Uzmemo li u obzir da je čovjek stvoren na Božju sliku, tj. da je u čovjekovoj prirodi stvarati prema primjeru koji nam je ostavio naš Stvoritelj, onda se može tvrditi da je djelovanje zlog kraljevstva usmjereno ne samo protiv čovjeka, već i protiv svega što čovjek stvara. Zato, sotonin plan nije usmjeren isključivo cilju kako uništiti čovjeka, već i kako uništiti sve što je čovjek stvorio na proslavu Božjeg imena. Misija svake poslovne organizacije utemeljene na vrijednostima koje se ne protive Dekalogu je nužno usmjerena njezinim krajnjim korisnicima (kupcima, potrošačima, klijentima). Drugim riječima, misija svake poslovne organizacije je dati odgovor na pitanje kako drugima olakšati život i učiniti ga boljim. Isus Krist je Život! Zato čovjekovo nastojanje da vlastitim radom učini boljim život drugoga, zapravo proslavlja Boga koji je Život. Možemo li danas zamisliti svijet bez automobila, zrakoplova, telefona, interneta, zdravstvene skrbi, farmaceutskih proizvoda, meso-prerađivačkih proizvoda, mliječnih proizvoda, slastica, škola i fakulteta, policije, vojske, sporta, glazbe, umjetnosti i svega drugoga što čovjek stvara za dobro drugima?

Poduzetnici, menadžeri i lideri na raznim pozicijama moraju znati da kraljevstvo tame želi kroz liderski utjecaj ukrasti poslovne organizacije kako bi zla inteligencija posijala grijeh (duhovnu smrt) i konačno sve uništila kroz bankrot i likvidaciju. Isus sotonu naziva lopovom. Isus kaže: Kad bi znao domaćin u koji će čas doći lopov, ne bi dopustio da mu kuću prokopa! (Lk 12, 39). Međutim, krađa, duhovna smrt i bankrot tek su planirani željeni konačan ishod Božjeg neprijatelja. Početak neprijateljskog djelovanja treba tražiti u uzrocima, odnosno duhovnim pukotinama kroz koje je zlo ušlo da bi ostvarilo svoje ciljeve krađe, smrti i uništenja. Uzroci kompleksnih organizacijskih problema uvijek se nalaze na dubljim razinama i nisu uočljivi površnim promatranjem. Poslovno savjetovanje (konzalting) samo je pokušaj da se čovjekovom ekspertizom pokuša riješiti problem, no to često puta nije dovoljno. Tamo gdje postoje duhovni uzroci problema rješenje tih problema uz čovjekovu ekspertizu mora biti i produhovljeno. 

Dva su temeljna uzroka svih kompleksnih i strukturnih problema u poslovnim organizacijama:

  1. Kršenje Božjih zapovijedi (Dekaloga).
  2. Odbijanje vršenja Božje volje. 

Bog potvrđuje tu činjenicu kad govori Mojsiju da prenese svim Izraelcima ove riječi: Ali ako ne budeš slušao glasa Gospodina, Boga svoga, ne držeći i ne vršeći svih njegovih zapovijedi i svih njegovih zakona što ti ih danas naređujem, sva će ova prokletstva doći na te i stići će te (Pnz 28, 15). Biblijski izričaj za teška, mučna, kompleksna i nerješiva stanja je prokletstvo, a ta se Božja riječ jednako može primijeniti i za poslovne organizacije. Prokletstvo je odsustvo blagoslova. Kada poslovna organizacija nije u potpunom Božjem blagoslovu i Isusovu miru, onda je zasigurno u određenoj mjeri prisutno prokletstvo. Neke su poslovne organizacije snažno i dugotrajno udarene prokletstvom i zbog toga dugo odumiru pa im se nakon nekog vremena više ne može pomoći da se revitaliziraju i da im se vrati konkurentnost. Neke su poslovne organizacije u manjoj mjeri i kraće vrijeme bolesne pa postoji pravo vrijeme da im se pomogne da se oporave i započnu novu fazu revitalizacije.

Nedostatak liderovog (po)vjere(nja) u Gospodina, životom bez sakramenata, a još k tome i životom bez vršenja Božje volje najsigurniji je put u velike organizacijske probleme i frustracije zaposlenika, konačno u bankrot. Prema riječima koje je Bog izgovorio u Knjizi Ponovljenog zakona, ako poduzetnici, menadžeri i lideri na raznim pozicijama ne vjeruju Bogu Stvoritelju, sigurno padaju pod prokletstvo i osudu. Treba imati na umu da duhovni autoritet nad organizacijom imaju oni ljudi koji imaju liderski utjecaj u organizaciji. Zbog činjenice da je liderima dan veći duhovni autoritet, teret prokletstva zbog liderove nevjere Bogu pada i na sve ljude bez vjere, ali i one ljude slabe vjere koji rade u toj organizaciji, tj. na sve one koji poput lidera nemaju (po)vjere(nje) u Gospodina. Dakle, kako na poslovnu organizaciju dolazi blagoslov zbog vršenja Božje volje i vjere u Gospodina, jednako tako na istu organizaciju pada i prokletstvo zbog nevršenja Božje volje i zbog kršenja Božjih zapovijedi.

U Knjizi Ponovljenog zakona stoji pisano: Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovijedi Gospodina, Boga svoga, koje ti danas dajem – ako ih poslušaš ljubeći Gospodina, Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Jahve, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji koju ulaziš da je zaposjedneš. Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti (Pnz 30, 15 –18).

Prema tome, liderov život bez sakramenata i/ili duhovnost koja ne želi znati što je Božja volja otvaraju vrata utjecaju demona koji može započeti svoje pakleno djelovanje i sve više plesti mrežu destruktivnog utjecaja preko ljudi koji nisu svjesni da su sluge zloga u toj duhovnoj borbi. Kada neprijatelj Božji uspije otvoriti vrata u poslovnoj organizaciji započinje velika borba dva kraljevstva za utjecaj nad odlučivanjem.