Kršćansko pamćenje: Ne zaboravimo svjedoke vjere

Tanja Maleš

Tekst je izvorno objavljen tiskanom izdanju Veritasa – Glasnika svetog Antuna u lipnju 2024. godine (6/2024).


Banjolučki biskup Željko Majić najavio je početak postupka za pokretanje kauze mučenika i svjedoka vjere vlč. Filipa Lukende i s. Cecilije Grgić. Spaljeni su u župnoj kući 12. svibnja 1995. godine, a crkva i zvonik minirani su i potpuno razrušeni. U Presnačama (Svetište sv. Terezije od Djeteta Isusa), župi u kojoj se dogodila njihova mučenička smrt, mons. Majić je rekao kako se prvotno ne prisjećamo zločina i gorčine, već Bogu zahvaljujemo što su njih dvoje bez zadrške svjesno prihvatili biti Božje zrno koje će bačeno u zemlju istrunuti: „I duboko vjerujemo da ova zrna u zemlju posijana neće ostati besplodna, da će, Božjom milošću, u svoje vrijeme roditi obilatim plodom, da će iz krvi i bola, praha i pepela njihova života i ovoga svetišta niknuti novi život, roditi se nova duhovna zvanja, svećenička i redovnička, upravo kao što se podigla i ova crkva na ruševinama one koju je gradio vlč. Filip zajedno s tolikim vjernicima i dobročiniteljima.” Biskup je najavio prvu fazu postupka – prikupljanje dokumentacije i svjedočanstava kojima će pridružiti i ostalu braću svjedoke vjere i predstaviti materijal Dikasteriju za kauze svetaca kako bi ih Sveta Stolica uzdigla na čast oltara. Ovoj vijesti dodajmo i informaciju da su biskupi BK BiH početkom svibnja bili u pohodu Ad limina, te se susreli i s papom Franjom. Ukazali su mu na izazove s kojima se suočavaju, a jedan od najvećih je što se u posljednjih 30 godina broj katolika prepolovio. Osim izbjeglištva za vrijeme i nakon rata, uzrok napuštanja zemlje su ekonomske prilike, pa Crkva u BiH sve više postaje „Crkva starih“, kako je rekao predsjednik BK BiH mons. Tomo Vukšić. Stoga u žurne zadaće Crkve pripadaju briga o katolicima koji ostaju, zaustaviti njihovo iseljavanje i povećati natalitet.

Iako vjernici, katolici se bore s izazovima ovoga svijeta. U Vazmenom vremenu ohrabrila ih je Isusova molitva Ocu: „Ne molim te da ih uzmeš od svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga“ (Iv 17,15). Zadaća vjernika je posvetiti svijet! A da bi bili otporniji i duhovno jači, potrebno ih je i ojačati i formirati da teže idealu. U tom smislu ohrabruje program formacije po modelu bl. Ivana Merza kojega ostvaruje zajednica Nanovo rođeni, a raduje i vijest da je pri kraju i razmatranje čuda po Merčevu zagovoru, posljednja stepenica do njegove kanonizacije.