Natječaj

Veritas – Glasnik sv. Antuna Padovanskoga i Ansambl Kolbe raspisuju natječaj za pisanje scenarija za mjuzikl

Nakon iznimno uspješnih mjuzikala Život za život, Uskrsli i Svetac svega svijeta Ansambl Kolbe kreće u avanturu stvaranja novoga mjuzikla. Zajedno s Veritasom raspisuje natječaj za pisanje scenarija za mjuzikl.

Ansambl Kolbe predstavlja jedinstvenu pojavu u svijetu kazališne umjetnosti. Svojim zauzetim djelovanjem (od 2012. godine) u kreiranju kršćanskih mjuzikala i kontinuiranim radom prepoznatljivi su u svijetu umjetnosti kao oni koji kazalištu vraćaju kršćanske vrednote. Entuzijazam i velika ljubav su glavne odlike koje rese sve članove Ansambla Kolbe koji potpuno besplatno daruju svoje talente i vrijeme u kreiranju mjuzikala kršćanske tematike.

Pozivamo sve koji smatraju da mogu napisati dobar scenarij za mjuzikl da nam se jave:

  • Na natječaj se prijavljuje idejna razrada scenarija za mjuzikl na zadanu temu
  • Prijave trebaju sadržavati: sinopsis i životopis autora
  • Tema mjuzikla jest suvremena obitelj koja se suočava sa izazovima današnjega vremena te ih rješava na kršćanski način
  • odabir scenarija obavlja Povjerenstvo u dva kruga: u prvom krugu pregledavaju se poslani sinopsisi te se autori koji su prošli u drugi krug zovu na predstavljanje projekta uživo pred Povjerenstvom. Konačnu odluku donosi Povjerenstvo nakon održane prezentacije i razgovora.
  • Izabrani autor/autorica potpisuje ugovor o suradnji

Natječaj je otvoren do 5.7.2021. godine, a rezulati natječaja bit će objavljeni na www.veritas.hr


Prijava na natječaj sa svom potrebnom dokumentacijom šalje se na adresu:

Veritas – Glasnik sv. Antuna Padovanskoga
Sveti Duh 33
10 000 Zagreb

Ili na mail:

ansambl.kolbe@gmail.com