Objavljen zbornik radova u čast fra Ljudevita Antona Maračića

Prisutnost i djelovanje franjevaca na hrvatskim prostorima ima dugu povijest. Zahvaljujući njihovom pastoralnom, kulturnom i znanstvenom radu u svim razdobljima nacionalne povijesti, pa i najtežim, franjevačka se baština neupitno utkala u hrvatski identitet kojega je potom i sama tkala. Među brojnim zaslužnim duhovnim sinovima sv. Franje Asiškoga ističe se u naše doba fra Ljudevit Anton Maračić. Rođen 1938. u Premanturi, pridružio se 1954. franjevcima konventualcima i 1962. bio zaređen za svećenika. Djelujući u Cresu (1954.-1955.), Zagrebu (1955.-1998. i 2006.-2022.), Rimu (ispovjednik u vatikanskoj bazilici 1998.-2002.), Puli (gvardijan 2002.-2006.) i od 2022. ponovo u Cresu, obnašao je više odgovornih službi u svojoj redovničkoj zajednici (uključujući onu provincijskoga ministra 1992.-1998. i 2010.-2014. i arhivara 2014.-2022.), istaknuvši se također kao vjerski pisac, dugogodišnji suradnik i urednik revije Veritas te crkveni povjesničar. U znanstvenom radu je poglavito istraživao te svojim tekstovima promicao franjevačku povijest, duhovnost i vrednote Reda kojemu pripada. Budući da se pridružio konventualnom ogranku Franjevačke obitelji, najviše je istraživao i javnosti predstavio povijest, znanstvenu, kulturnu i inu baštinu franjevaca konventualaca u hrvatskim krajevima, približivši je širokom krugu čitatelja.

Zahvalni za njegovo redovničko i svećeničko služenje te znanstveni i spisateljski rad, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca i izdavačka kuća Kršćanska sadašnjost odlučili su zbornikom radova obilježiti 60. obljetnicu fra Ljudevitova svećeništva (2022.) i njegov 85. rođendan (2023.). Okupljanje suradnika i uređivanje zbornika povjereno je njegovu “idejnom začetniku”, fra Ljudevitovu prijatelju Ivanu Armandi iz Leksikografskoga zavoda “Miroslav Krleža”. Rad je rezultirao s ukupno 27 znanstvenih članaka i prijateljskih ogleda koje je napisalo 26 suradnika te su ukoričeni u izdanju naslovljenom Dani su čovjeka k’o oduljena sjena. Zbornik radova u čast fra Ljudevita Antona Maračića.

Zbornik, koji broji gotovo 600 stranica, podijeljen je u tri cjeline, kojima prethode uvodne riječi urednika Ivana Armande, provincijskog ministra fra Miljenka Hontića, direktora Kršćanske sadašnjosti Stjepana Brebrića i apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj msgr. Giorgia Lingue te stihovi Tuge Tarle, a na kraju su zahvalne riječi samoga svečara.

Prvi dio zbornika posvećen je životu i djelu svečara fra Ljudevita Antona Maračića. Urednik zbornika je ukratko prikazao njegov život, redovničke i svećeničke službe te spisateljski i znanstveni rad, donijevši u prilogu njegovu impresivnu bibliografiju. Elvis Orbanić posvetio se zavičajnim “istarskim temama” u Maračićevu opusu, a Tanja Maleš se osvrnula na njegovu dugogodišnju suradnju i uređivanje glasnika Veritas, smještajući ga u kontekst šezdesetogodišnje povijesti te revije. Drugi, središnji dio zbornika, obuhvaća 16 znanstvenih radova iz područja filozofije, teologije te hrvatske crkvene i opće povijesti. Neke od ovdje predstavljenih tema obrađuju i produbljuju teme koje je fra Ljudevit istraživao ili su bliske njegovu znanstvenom interesu, rodnom istarskom zavičaju i duhovnom franjevačkom zavičaju. Fra Hrvatim Gabrijel Jurišić piše o svecima, blaženicima i Božjim ugodnicima iz Krčke, Porečke i Pulske biskupije, Lovorka Čoralić o Istranima u mletačkim prekomorskim konjaničkim postrojbama u 18. stoljeću, a svečar o kleru u rodnoj mu Premanturi. Njegov je rad uvršten u ovaj zbornik u znak zahvalnosti prema rodnoj župi i svećenicima koji su u njoj djelovali ili su iz nje potekli. Nizu svečaru zavičajnih tema pridružuju se radovi Milana Pelca o crkvi sv. Franje u Puli, Tomislava Galovića o srednjovjekovnoj Bratovštini sv. Franje u Krku, Jakova Jelinčića o pulskim franjevačkim temama i Franje Velčića o fra Tomi Iliriku. Ove teme spadaju i na područje Maračiću omiljene franjevačke povijesti, a pridružuju im se radovi Ivana Armande o fra Augustinu Ceoli i fra Marjana Vogrina o fra Marjanu Gojkošeku. Ovoj skupini pripadaju također radovi s. M. Estere Radičević i s. M. Petre Vučemilo o povezanosti i suradnji Milosrdnih sestara sv. Križa i Školskih sestara franjevki Krista Kralja s franjevcima konventualcima, s neizbježnim spomenom o suradnji tih redovnica sa samim svečarom. Rad fra Milana Gele o sv. Bonaventuri i fra Ivana Horvata o fra Giacomu Montanariju, osim što spadaju u korpus franjevačkih tema, ubrajaju se među radove s područja teologije i filozofije. Takvoj tematici posvetili su se također fra Ivan Macut radom o Stjepanu Zimmermannu, fra Ivan Karlić i fra Antonio Musa radom o teologiji oslobođenja i fra Josip Blažević radom o prolaznosti kao tragu vremena u međureligijskom kontekstu.

U trećem dijelu zbornika osam je prijateljskih ogleda, obogaćenih osobnim osvrtima na poznanstvo, prijateljevanje i suradnju sa svečarom. Anton Percan, Andrej Bader, Raul Marsetič i Albino Crnobori svojim su se prilozima vratili istarskoj tematici, Miroslav Mišković obogatio je ovo izdanje zavičajnom poezijom na premanturskom dijalektu, a Želimir Mesarić, Stjepan Lice i Bruno Monferrà prisjetili su se susreta i suradnje sa svečarom.

Vrijednost ovog zbornika je višestruka. Osim što upoznaje čitatelje s likom i djelom fra Ljudevita Antona Maračića, plodnog vjerskoga pisca i crkvenoga povjesničara, osobito posvećenoga istraživanju povijesti svoje redovničke zajednice, također donosi više prijateljskih ogleda i znanstvenih radova s područja teologije, filozofije te hrvatske crkvene i opće povijesti. Nije na odmet istaknuti da se više tema bavi svečarovim rodnim zavičajem (istarskom poviješću i kulturnom baštinom) i njegovim duhovnim zavičajem (franjevačkom poviješću i duhovnošću) pa će nedvojbeno privući zaljubljenike u istarsku i franjevačku povijest. Neki od tih radova nastavljaju i produbljuju Maračićeva istraživanja, ali također donose nove znanstvene spoznaje i rezultate do kojih su došli istaknuti znanstvenici koji su svojim radovima sudjelovali u realizaciji ovoga izdanja i značajno ga obogatili. Znanstveni i popularni radovi objavljeni u ovom zborniku doprinose boljem poznavanju hrvatske crkvene i opće povijesti, osobito povijesti franjevaštva u hrvatskim krajevima, te filozofije, teologije, arhivistike, graditeljske i kulturne baštine. Iz rečenoga se vidi da se zbornik odlikuje širokim rasponom tema, što ga preporuča čitateljskoj publici različitih znanstvenih interesa. Zaključno se može kazati da zbornik Dani su čovjeka k’o oduljena sjena na prikladan način odaje počast i izražava zahvalnost za svećenički, kulturni, novinarski, spisateljski i znanstveni rad fra Ljudevita Antona Maračića, koji je svojim životom i radom neupitno doprinio širenju franjevačke baštine, kulture i duhovnosti te poznavanju povijesti Crkve u Hrvata.