S obzirom na to kako nam se bliži blagdan Uskrsa, volio bih barem malo proniknuti u ono što je Pasha značila za Židove te kako je baš Krist postao „Pasha naša“. 

Pashalne večeri u Izraelu, vrlo vjerojatno, imaju dugu povijest – potječu iz vremena prije Mojsija; kod Sudaca takve su večere bile svečano slavlje. One su najčešće okupljale jednu obitelj ili jedno pleme koje bi se sabiralo oko oltara i zaklalo životinju (žrtvu pričesnicu). Takve sakralne večeri blagovali su Izraelci u okviru blagdana Pashe i blagdana beskvasnih kruhova (massot). Sam obred pashalne večeri postojao je i prije izlaska Izraelaca iz Egipta, te stoga njihov početak valja potražiti u vremenu kada su Izraelci još bili nomadi. Postoji nekoliko značenja riječi psh; oko kojega se mnogi egzegeti još uvijek ne mogu dogovoriti. Jedni tvrde da označava obred ili životinju koja se u tom obredu žrtvovala. Baš zbog takve povezanosti, riječ psh strogo označava glagole „skakutati“ i „plesati“. Drugi je pak pokušavaju dovesti u vezu s akadskom riječi pašahu – što znači „ublažiti bogove“, dok treći žele dokazati povezanost ove riječi s egipatskim podrijetlom. Četvrto tumačenje, vjerojatno i najbolje, jest to da označava „spasiteljski prolazak“. Kako je obred pashalne večeri izgledao, možemo saznati iz Izl 12, 21-23. Mojsijevska religija je ovaj obred historizirala (dala mu je povijesni kontekst). Poslije te asimilacije ovaj obred postaje spomen (heb. zikkaron) spasenja iz egipatskog sužanjstva. Slavlje Pashe za Židove imalo je izrazito mesijansko i eshatološko značenje. U židovskoj predaji, iščekivanje Mesije je jedan od najstarijih elemenata pashalnog slavlja. Zanimljivo je kako su rimske vlasti običavale za blagdan Pashe udvostručiti broj svojih vojnika na području Jeruzalema. Židovi su također vjerovali da će se s Mesijom pojaviti Mojsije i Ilija (ovo vjerovanje temelji se na proroštvu proroka Malahije), što nam druga korizmena nedjelja i navješćuje dajući nam na čitanje evanđelje o Isusovoj preobrazbi na gori Tabor. Isus je, dakle, u svojoj posljednjoj pashalnoj večeri ustanovio novu, kršćansku pashalnu večer. Bila je to ustanova euharistijske gozbe. Euharistijsko slavlje je novozavjetni sakrament po kojem je sav Krist među nama nazočan.