Davidovo doba

7,96 

Celestin Tomić

Davidovo doba

(Zagreb, 1982.)

Davidovo doba vrijeme je u kojem su ispunjena sva Božja obećanja, piše autor. Vrijeme je to pobjede, mira i blagostanja čije doba priprema posljednji sudac i prorok Samuel. Davidovo doba doba je Jahvina spasenja. Četiri imena stvarala su Davidovo doba – Samuel, Šaul, David i Salomon, a zbog čega autor baš na njih dijeli sadržaj ovog naslova – saznajte čitajući je!